Fot. PAP/EPA/AMEL PAIN

Ustrój

Absolutna monarchia dziedziczna. Głową państwa jest król, do którego należy najwyższa władza wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. 
Organem władzy wykonawczej jest rząd o kadencji 4-letniej. Król jest szefem rządu, powołuje wicepremierów oraz ministrów. Ministrowie są odpowiedzialni przed królem. 
Organem doradczym króla jest 150-osobowa Rada Konsultacyjna (Madżlis asz-Szura), powoływana przezeń na kadencję 4-letnią. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 13 prowincji.

Głowa państwa

król oraz szef rządu - SALMAN ibn Abd al-Aziz as-SAUD /od 23 I 2015/
                                                                                    *
poprzedni król oraz szef rządu - ABD ALLAH ibn Abd al-Aziz as-SAUD /1 VIII 2005 - 23 I 2015/

Rząd

utworzony 23 I 2015 r., stan po zmianach z 27 XII 2018 r.

I wicepremier oraz min. obrony oraz przewodn. Komitetu ds. Walki z Korupcją - ks. MUHAMMAD ibn Salman as-SAUD

ministrowie:
spraw zagranicznych - Ibrahim ibn Abd al-Aziz al-ASAF
spraw wewnętrznych - ks. ABD al-AZIZ ibn Saud ibn NAIF
ds. gwardii narodowej - ks. Abd Allah ibn Bandar ibn ABD al-AZIZ 
finansów - Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Aziz ad-DŻADAAN
pracy i rozwoju społecznego - Ahmad bin Sulejman ar-RADŻHI 
zdrowia - Taufik ibn Fuzan ibn Muhammad ar-RABIA
ds. mediów - Turki SZABBANEH
kultury - ks. BADER ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Farhan as-SAUD
handlu i inwestycji - Madżid ibn Abd Allah al-KASABI
ds. municypalnych i wiejskich - Abd al-Latif ibn Abd al-Malik asz-SZEJCH
gospodarki i planowania - Muhammad ibn Mazjad at-TUWAJDŻRI 
energetyki, przemysłu i bogactw naturalnych - Chalid ibn Abd al-Aziz al-FALIH
ds. islamu, powołań i orientacji religijnej - Abd al-Latif ibn Abd al-Aziz ibn Abd ar-Rahman Al asz-SZEJCH 
ds. pielgrzymek hadżdż i umra - Muhammad Salih ibn Tahir BENTIN
sprawiedliwości - Walid ibn Muhammad as-SAMANI
transportu - Sulaiman ibn Abd Allah al-HAMDAN
oświaty - Hamad asz-SZEJCH
ochrony środowiska, gospodarki wodnej i rolnictwa - Abd ar-Rahman ibn Abd al-Muhsin al-FADLI
telekomunikacji i technologii informatycznych - Abd Allah ibn Amer as-SAWAHA
ds. służby cywilnej - Essam ibn Saad ibn SAID 
budownictwa - Madżid ibn Abd Allah ibn Hamad al-HUGAIL
sekr. gen. - Abd ar-Rahman ibn MUHAMMAD
stanu ds. zagranicznych - Adil ibn Ahmad ad-DŻUBEIR
stanu - ks. SAUD ibn Fajsal ibn Abd al-Aziz as-SAUD
stanu - ks. ABD al-AZIZ ibn Salman as-SAUD 
stanu - Mutlib ibn Abd Allah an-NAFISA              
stanu - Muhammad ibn Abd al-Malik asz-SZEJCH
stanu - Saad ibn Chalid ad-DŻABARI  
stanu - Muhammad ibn Fajsal Abu SAK
stanu - Musaid al-AJBAN

Rada Konsultacyjna /Madżlis asz-Szura/
przewodniczący - Abd Allah ibn Muhammad asz-SZEJCH

Utworzona 2 grudnia 2016 r.

Partie

Tworzenie partii politycznych i związków zawodowych jest zabronione.

Prasa

Dzienniki

Arab News - w jęz. angielskim, Dżidda, zał. 20 IV 1975.

al-Bilad - w jęz. arabskim, Dżidda, zał. 1934 jako tygodnik, od 1950 wychodzi jako dziennik.

al-Dżazira - w jęz. arabskim, Rijad, zał. 1960 jako tygodnik.

al-Iktesadia - gospodarczo-finansowy, w jęz. arabskim, Dżidda, zał. 1962.

al-Jaum - w jęz. arabskim,  Dammam, zał. 1965.

al-Madina al-Munawara - w jęz. arabskim, Dżidda, zał. 1937.

al-Nadwa - w jęz. arabskim, Mekka, zał. 1958.

Okaz - w jęz. arabskim, Dżidda, zał. 1960.

al-Rijad - w jęz. arabskim, Rijad, zał. 1965.

Saudi Gazette - gospodarczo-finansowy, w jęz. angielskim, Dżidda, zał. 1976, dostępny także w wersji elektronicznej.

al-Watan - w jęz. arabskim, Abha, zał. 2000.


Czasopisma

al-Jamama - tygodnik w jęz. arabskim, Rijad, zał. 1952. 

al-Manhal - miesięcznik literacko-kulturalny w jęz. arabskim, Rijad, zał. 1937. 

al-Muslimun - tygodnik kulturalno-religijny w jęz. arabskim, Dżidda, zał. 1985. 

Rabitat al-Alam Islami - tygodnik i miesięcznik w jęz. arabskim i angielskim, Mekka. 

Saudi Arabia Business Week - tygodnik w jęz. angielskim, Dżidda, zał. 1975. 

Saudi Economic Survey - tygodnik w jęz. angielskim, Dżidda, zał. 1967. 

al-Tidżarah - miesięcznik dla biznesmenów, w jęz. arabskim, Dżidda.


Agencje prasowe

International Islamic News Agency /IINA/ - Dżidda, zał. 1972, nadaje serwis w jęz. arabskim, angielskim i francuskim.

Islamic Republic News Agency /IRNA/ - Rijad, zał. 2001.

Saudi Press Agency /SPA/ - Rijad, zał. 1970.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Arabia Saudyjska

Flaga

Godło

 • Królestwo Arabii Saudyjskiej, al-Mamlaka al-Arabijja as-Su'udijja
 • Obszar: 2 149 690 km2
 • Ludność: 32 674 731 (I 2017)
 • Stolica: Rijad
 • Ludność stolicy: 5 700 000 (2010)
 • Język urzędowy: arabski
 • Święto narodowe: 23 IX - rocznica proklamowania królestwa (1932)
 • Jednostka monetarna: 1 rial saudyjski (SAR) = 20 kirszów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, AL, IMF (MFW), NAM, OAPEC, OPEC, WHO
 • Muzułmańscy pielgrzymi przed meczetem proroka Mahometa w Medynie Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
  Muzułmańscy pielgrzymi przed meczetem proroka Mahometa w Medynie Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
 • Rafineria na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej Fot.. PAP/EPA/HO
  Rafineria na wschodnim wybrzeżu Arabii Saudyjskiej Fot.. PAP/EPA/HO
 • Widok na miasto Mekka Fot. PAP/EPA/STR
  Widok na miasto Mekka Fot. PAP/EPA/STR