Fot. PAP/EPA/MAZEN MAHDI

Ustrój

Monarchia konstytucyjna od 14 II 2002 r. Poprzednio, od 15 VIII 1971 r., niepodległe państwo noszące nazwę Państwo Bahrajnu. Wcześniej protektorat brytyjski. 
Zgodnie z konstytucją z 14 II 2002 r., funkcję głowy państwa pełni król. 
Władza ustawodawcza należy do króla i 2-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego składającego się z Izby Reprezentantów i Rady Konsultacyjnej. W skład Izby Reprezentantów wchodzi 40 deputowanych wybieranych w głosowaniu powszechnym na kadencję 4-letnią. Radę Konsultacyjną tworzy 40 członków mianowanych przez króla na 4 lata. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier mianowany przez króla.

Głowa państwa

król - szejk HAMAD ibn Isa al-CHALIFA  /emir od 6 III 1999; król od 14 II 2002/
                                                                                    *
poprzednia głowa państwa - emir szejk ISA ibn Salman al-CHALIFA /2 XI 1961 - 6 III 1999/

Rząd

utworzony 4 XII 2018 r.

premier - szejk CHALIFA ibn Salman al-CHALIFA
I wicepremier - szejk SALMAN ibn Hamad ibn Isa al-CHALIFA
wicepremier - szejk MUHAMMAD ibn Mubarak al-CHALIFA
wicepremier - szejk ALI ibn Chalifa al-CHALIFA
wicepremier - Dżawad ibn Salim al-ARAJID
wicepremier - szejk CHALID ibn Abd Allah al-CHALIFA

ministrowie:
ds. gabinetu - Muhammad ibn Ibrahim al-MUTAWA
spraw zagranicznych - szejk CHALID ibn Ahmad ibn Muhammad al-CHALIFA
spraw wewnętrznych - szejk RASZID ibn Abd Allah ibn Ahmad al-CHALIFA
obrony - gen. Abd Allah an-NAIMI
finansów i gospodarki narodowej - szejk SALMAN ibn Chalifa al-CHALIFA  
oświaty - Madżid ibn Ali an-NAIMI
energetyki i zasobów wodnych - Abd al-Husajn ibn Ali MIRZA
sprawiedliwości, ds. islamskich i darowizn - szejk CHALID ibn Ali al-CHALIFA
robót publicznych, spraw municypalnych i urbanizacji - Isam ibn Abd Allah CHALAF
pracy i rozwoju społecznego - Dżamil ibn Muhammad Ali HUMAIDAN
transportu i telekomunikacji - Kamal ibn Ahmad MUHAMMAD
budownictwa mieszkaniowego - Basim ibn Jakub al-HAMIR
ds. parlamentu - Ghanim ibn Fadil an-BUAINAIN
zdrowia - Faika bint Said as-SALAH /kob./
ds. młodzieży i sportu - Ajmin Taufik al-MOAJID
przemysłu, handlu i turystyki - Zajid ibn Raszid az-ZAJANI
informacji - Ali ibn Muhammad ar-RUMAIHI
ds. ropy naftowej - szejk MUHAMMAD ibn Chalifa ibn Ahmad al-CHALIFA
                                                                                    *
poprzedni premier - szejk CHALIFA ibn Salman al-CHALIFA /19 I 1970 - 4 XII 2018/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Madżlis al-Watani/

Izba Reprezentantów /Madżlis an-Nuwab/
przewodnicząca - Fawzia Abd Allah Jusef ZAINAL /kob./

Podział mandatów po wyborach do Izby Reprezentantów z 24 listopada i 1 grudnia 2018 r.: al-Asala 3, al-Minbar 2, niezależni 35. Razem 40.

Parlament Bahrajn

Rada Konsultacyjna /Madżlis asz-Szura/
przewodniczący - Ali ibn Saleh as-SALEH

Członkowie Rady Konsultacyjnej zostali mianowani przez króla 12 grudnia 2018 r.

Partie

Stowarzyszenie Islamskie al-Asala - konserwatywne religijne ugrupowanie sunnickie, polityczne skrzydło Islamskiego Towarzystwa Edukacyjnego; przywódca: Ghanim al-BUANIN.

Postępowa Trybuna Demokratyczna /Progressive Democratic Tribune - al-Minbar/ - partia sunnicka utworzona w 2001 r.; sekr. gen.: Hasan MADAN

Narodowe Stowarzyszenie Islamskie al-Wifak - ugrupowanie szyickie; sekr. gen.: Ali SALMAN; rozwiązane 17 lipca 2016 r.

Prasa

Achbar BAPCO - tygodnik wyd. przez Bahrain Petroleum Co., Awali, zał. 1981; poprzednio ukazywał się pt. "al-Nadżima al-Usbu". 

Achbar al-Chalidż - dziennik, Manama, zał. 1976. 

al-Ajam - dziennik, Manama, zał. 1989. 

al-Azwaa - tygodnik ilustrowany, Manama, zał. 1965. 

Bahrain Tribune - dziennik w jęz. angielskim, Manama, zał. 1997. 

BAPCO Weekly News - tygodnik w jęz. angielskim wyd. przez Bahrain Petroleum Co., Awali. 

Gulf Daily News - dziennik w jęz. angielskim, Manama, zał. 1978. 

Gulf Economic Monitor - tygodnik w jęz. angielskim, Manama. 

al-Hajat al-Tidżarija/Commerce Review - miesięcznik w jęz. arabskim i angielskim wyd. przez Izbę Handlu i Przemysłu Bahrajnu, Manama. 

Khaleej Times - dziennik w jęz. angielskim, Manama, zał. 1978. 

al-Mawakif - tygodnik polityczno-kulturalny, Manama, zał. 1973. 

Panorama - miesięcznik w jęz. angielskim, Manama. 

Profile - miesięcznik w jęz. angielskim, Manama, zał. 1992. 

Sada al-Usbu - tygodnik, Manama, zał. 1969.


Agencja prasowa

Bahrain News Agency /BNA/ - oficjalna agencja informacyjna.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Bahrajn

Flaga

Godło

  • Królestwo Bahrajnu, al-Mamlaka al-Bahrajn
  • Obszar: 706 km2
  • Ludność: 1 418 162 (I 2017)
  • Stolica: Manama
  • Ludność stolicy: 157 474 (2010)
  • Język urzędowy: arabski
  • Święto narodowe: 16 XII
  • Jednostka monetarna: 1 dinar Bahrajnu (BHD) = 1000 filów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, AL, IMF (MFW), NAM, OAPEC, WTO, WHO