Fot. PAP/EPA/KITH SEREY

Ustrój

Monarchia konstytucyjna od 24 IX 1993 r. Poprzednio, od 5 I 1976 r. republika, a wcześniej monarchia konstytucyjna niepodległa od 9 XI 1953 r. 
Zgodnie z konstytucją z 24 IX 1993 r., modyfikowaną 2 III 1999 r., głową państwa jest król intronizowany przez 9-osobową Radę Tronową, której zadaniem jest również wyznaczanie następcy tronu. 
Władzę ustawodawczą sprawuje 2-izbowy parlament składający się z izby wyższej - Senatu i izby niższej - Zgromadzenia Narodowego. W skład Senatu wchodzi obecnie 62 członków (2 mianowanych przez króla, 2 mianowanych przez Zgromadzenie Narodowe i 58 wyłanianych w wyborach pośrednich na kadencję 6-letnią). Zgromadzenie Narodowe liczy obecnie 125 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat.
Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzanego przez króla. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 20 prowincji i 4 miasta wydzielone.

Głowa państwa

król - NORODOM SIHAMONI /od 29 X 2004/
                                                                                    *
poprzednia głowa państwa - NORODOM SIHANOUK przewodn. Najwyższej Rady Narodowej Kambodży /19 XI 1991 - 24 IX 1993/; król /24 IX 1993 - 7 X 2004/

Rząd

utworzony 6 IX 2018 r.

premier - HUN SEN /PPC/
wicepremier i min. ds. gabinetu - BIN CHHIN 
wicepremier oraz spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej - PRAK SOKHONN
wicepremier i min. spraw wewnętrznych - SAR KHENG 
wicepremier i min. obrony - TEA BANH 
wicepremier oraz min. gospodarki i finansów - AUN PORN MONIROTH 
wicepremier oraz min. gospodarki przestrzennej, budownictwa i urbanizacji - CHEA SOPHARA
wicepremier oraz min. ds. kontaktów z parlamentem i kontroli - MEN SAM AN /kob./
wicepremier - HOR NAMHONG
wicepremier - YIM CHHAILY
wicepremier - KE KIM YAN 

ministrowie:
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa - VENG SAKHON
ds. służby cywilnej - PICH BUN THIN
handlu - PAN SORASAK  
ds. religii i wyznań - HIM CHHEM
kultury i sztuki - PHOEUNG LEAKHENA
oświaty, ds. młodzieży i sportu - HANG CHUON NARON
ochrony środowiska - SAY SAM AL
zdrowia - MAM BUN HENG
przemysłu i rzemiosła - CHAM PRASIDH 
informacji - KHIEU KANHARITH 
sprawiedliwości - ANG VONG VATTANA
pracy i kształcenia zawodowego - ITH SAM HENG 
górnictwa i energetyki - SUY SEM
planowania - CHHAY THAN 
poczt i telekomunikacji - TRAM IV TEK
robót publicznych i transportu - SUN CHANTHOL 
ds. rozwoju wsi - OUK RABUN
spraw społecznych, ds. weteranów i rehabilitacji młodzieży - VONG SOTH
turystyki - THONG KHON
ds. zasobów wodnych i meteorologii - LIM KEAN HOR 
ds. kobiet - ING KUNTHA PHAVI /kob./ 
                                                                                    *
poprzedni premier - HUN SEN /PPC/ /30 XI 1998 - 6 IX 2018/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Radhsphea Ney Preah Recheanachakr Kampuchea/
przewodniczący - HENG SAMRIN /PPC/

Podział mandatów po wyborach z 29 lipca 2018 r.: PPC 125. Razem 125.

Zgromadzenie Narodowe Kambodża

Senat
przewodniczący - SAY CHHUM /PPC/

Podział mandatów po wyborach z 25 lutego 2018 r.: PPC 58, mianowani 4. Razem 62.

Senat Kambodża

Partie i ugrupowania

Kambodżańska Partia Ludowa /Parti du Peuple Cambodgien - PPC/ - utworzona 10 lutego 1951 r.; reaktywowana w maju 1981 r.; do 17 X 1991 r. nosiła nazwę Ludowo-Rewolucyjna Partia Kambodży; honorowy przewodn.: HENG SAMRIN; przewodn. KC: HUN SEN. 

Partia Narodowego Ocalenia Kambodży /Cambodia National Rescue Party - CNRP/ - partia utworzona 17 lipca 2012 r. z połączenia Partii Sama Rainsy /Parti de Sam Rainsy - PSR, zał. III 1998/ i Partii Praw Człowieka /Human Rights Party - HRP, zał. 22 VII 2007/; przywódca: Kem SOKHA; zdelegalizowana w październiku 2017 r.; ostatecznie rozwiązana decyzją Sądu Najwyższego 16 listopada 2017 r.

Zjednoczony Front Narodowy na rzecz Niezależnej, Neutralnej, Pokojowej i Współpracującej Kambodży /Front Uni National pour un Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique et Coopératif - FUNCINPEC/ - utworzony 21 marca 1981 r.; przewodn.: NORODOM RANARIDDH.

Liga na rzecz Demokracji /Ligue pour la Démocratie - LDP/ - utworzona 25 czerwca 2006 r.; przywódca: KHEM VEASNA.

Związki zawodowe

Wolny Związek Zawodowy Pracowników Królestwa Kambodży /FTUWKC/ - założony w grudniu 1996 r.; liczy 60 000 członków; przewodn.: CHEA MONY. 

Prasa

Cambodge Nouveau - w jęz. francuskim.

The Cambodia Daily - dziennik w jęz. angielskim, Phnom Penh, zał. 1993, zamknięty 4 IX 2017.

The Cambodian Journal - w jęz. angielskim.

Kampuchea - tygodnik w jęz. khmerskim, Phnom Penh, zał. 1979.

Khmer Times - w jęz. angielskim, Phnom Penh.

Koh Santepheap - Phnom Penh, w jęz. khmerskim.

The Phnom Penh Post - dziennik w jęz. angielskim, zał. 1992, Phnom Penh.

Pracheachon - organ Kambodżańskiej Partii Ludowej, ukazuje się 2 razy w tygodniu, Phnom Penh, zał. 1986.

Rasmei Kampuchea - dziennik w jęz. khmerskim, zał. 1993.


Agencja prasowa

Agence Kampuchea Press /AKP/ - rządowa agencja prasowa, zał. XII 1978 pn. Agence Khmere de Presse.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Kambodża

Flaga

Godło

 • Królestwo Kambodży
 • Obszar: 181 035 km2
 • Ludność: 16 217 703 (I 2017)
 • Stolica: Phnom Penh
 • Ludność stolicy: 2 234 566 (2011)
 • Język urzędowy: khmerski
 • Święto narodowe: 9 XI - rocznica proklamowania niepodległości (1953)
 • Jednostka monetarna: 1 riel (KHR) = 10 kak = 100 sen
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ASEAN, IMF (MFW), NAM, WHO, WTO
 • Buddyści w Phnom Penh Fot. PAP/EPA/HENG SINITH
  Buddyści w Phnom Penh Fot. PAP/EPA/HENG SINITH
 • Widok na most Neak Loeung Fot. PAP/EPA/MAK REMISSA
  Widok na most Neak Loeung Fot. PAP/EPA/MAK REMISSA
 • Świątynia Angkor Wat Fot. PAP/EPA/MAK REMISSA
  Świątynia Angkor Wat Fot. PAP/EPA/MAK REMISSA