Fot. PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA

Ustrój

Konstytucyjna monarchia dziedziczna. Zgodnie z konstytucją 3 XI 1946 r., która weszła w życie 3 V 1947 r., głową państwa jest cesarz. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu (Zgromadzenia Narodowego) złożonego z Izby Reprezentantów (izba niższa) i Izby Radców (izba wyższa). Izba Reprezentantów o kadencji 4-letniej liczy obecnie 465 członków wybieranych w głosowaniu powszechnym. Izba Radców o kadencji 6-letniej liczy obecnie 242 członków, a połowa jej składu jest odnawiana co 3 lata. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd. Premiera, którym jest z reguły przywódca większości w parlamencie, mianuje cesarz. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem.

Głowa państwa

cesarz - NARUHITO /od 1 V 2019 - przekazanie regaliów cesarskich/
---------------
Proces intronizacji księcia Naruhito jest długi i składa się z 32 ceremonii o różnym charakterze. Odbywają się one kolejno od 1 maja do połowy listopada 2019 r.; tzw. intronizacja właściwa odbędzie się 22 października 2019 r.
                                                                                    *
poprzedni cesarz - AKIHITO /od 7 I 1989; intronizacja 12 XI 1990; abdykacja 30 IV 2019/

Rząd

utworzony 1 XI 2017 r., stan po zmianach z 2 X 2018 r.

premier - Shinzo ABE /PLD/
wicepremier oraz min. finansów, ds. deflacji oraz stanu ds. służb finansowych - Taro ASO

ministrowie:
spraw zagranicznych - Taro KONO
spraw wewnętrznych i łączności oraz stanu ds. ubezpieczeń społecznych i systemu numerów identyfikacji podatkowej - Masatoshi ISHIDA    
obrony - Takeshi IWAYA
sprawiedliwości - Takashi YAMASHITA
oświaty, kultury, sportu, nauki i technologii oraz ds. reformy oświaty - Masahiko SHIBAYAMA
zdrowia, pracy i opieki społecznej oraz ds. zmiany stylu pracy - Takumi NEMOTO 
rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa - Takamori YOSHIKAWA 
gospodarki, handlu i przemysłu, ds. konkurencyjności w przemyśle, ds. współpracy gospodarczej z Rosją oraz min. stanu ds. ekonomicznych skutków zdarzeń nuklearnych - Hiroshige SEKO 
ds. gruntów, infrastruktury, transportu i turystyki - Keiichi ISHII
ochrony środowiska oraz stanu ds. gotowości na wypadek awarii jądrowej - Yoshiaki HARADA
ds. odbudowy oraz koordynacji polityki rewitalizacji po katastrofie w elektrowni atomowej Fukuszima - Hiromichi WATANABE         
przewodn. Narodowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego oraz min. stanu ds. zarządzania w czasie klęsk żywiołowych - Junzo YAMAMOTO
ds. promocji dynamicznego zaangażowania wszystkich obywateli, ds. reformy administracyjnej, ds. reformy służby cywilnej, ds. kwestii terytorialnych oraz min. stanu ds. Okinawy i Terytoriów Północnych, stanu ds. konsumentów i bezpiecznej żywności, stanu ds. polityki demograficznej oraz stanu ds. polityki oceanicznej - Mitsuhiro MIYAKOSHI 
ds. technologii informacyjnej, stanu ds. strategii "cool Japonii", stanu ds. własności intelektualnej, stanu ds. nauki i technologii oraz stanu ds. polityki kosmicznej - Takuya HIRAI 
ds. rewitalizacji gospodarczej, ds. promocji systemu ubezpieczeń społecznych dla wszystkich pokoleń oraz stanu ds. polityki gospodarczej i fiskalnej - Toshimitsu MOTEGI 
stanu ds. rewitalizacji regionalnej, stanu ds. reformy regulacyjnej, stanu ds. równouprawnienia oraz min. ds. praw kobiet - Satsuki KATAYAMA /kob./    
ds. Olimpiady i Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio - Yoshitaka SAKURADA
sekr. gen. gabinetu oraz min. ds. baz na Okinawie - Yoshihide SUGA
                                                                                    *
poprzedni premier - Shinzo ABE /PLD/ /26 XII 2012 - 1 XI 2017/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Kokkai/   

Izba Reprezentantów /Shugiin/
spiker - Tadamori OSHIMA /PLD/

Podział mandatów po wyborach z 22 października 2017 r.: PLD 284, KPDJ 55, PN 50, Komeito 29, KPJ 12, JIP 11, SDPJ 2, niezależni 22. Razem 465.

Izba Reprezentantów Japonia

Izba Radców /Sangiin/
przewodnicząca - Akiko SANTO /kob./ /PLD/

Podział mandatów po wyborach do Izby Radców z 21 lipca 2019 r.: PLD 113, KPDJ 32, Komeito 28, DPL 21, JPI 16, KPJ 13, SDPJ 2, inne 3, niezależni 17. Razem 245.

Japonia - Izba Radców

Partie

Partia Liberalno-Demokratyczna /Jiyu-minshuto/ - PLD/ - utworzona 15 listopada 1955 r.; 10 listopada 2003 r. w jej skład weszła Nowa Partia Konserwatywna /Hoshuto; zał. 2000/; przewodn.: Shinzo ABE; sekr. gen.: Toshihiro NIKAI.

Demokratyczna Partia na rzecz Ludzi /Kokumin-Minshuto/ - DPL/ - utworzona 7 maja 2018 r. w wyniku połączenia Partia Demokratycznej /Minshinto, zał. 27 III 2016/ i Partii Nadziei /Kibo no To, zał. 25 IX 2017/; przywódca: Yuichiro TAMAKI; sekr. gen.: Motohisa FURUKAWA.

Komunistyczna Partia Japonii /Nihon Kyosanto/ - KPJ/ - utworzona 15 lipca 1922 r.; do października 1945 r. działała nielegalnie; przewodn. KC: Tetsuzo FUWA; przewodn. Komitetu Wykonawczego: Kazuo SHII; sekr. gen.: Akira KOIKE.

Socjaldemokratyczna Partia Japonii /Shakai Minshuto/ - SDPJ/ - utworzona w 1945 r. jako Socjalistyczna Partia Japonii /Nihon Shakaito/; w styczniu 1996 r. formalnie zmieniła nazwę na obecną /faktycznie nosiła ją od 1991 r./; przewodn.: Seiji MATAICHI; sekr. gen.: Hajime YOSHIKAWA .

Partia na rzecz Japońskiego Kokoro /Nippon no Kokoro o Taisetsu ni Suru To/ - PJK/ - utworzona 1 sierpnia 2014 r.; do grudnia 2015 r. nosiła nazwę: Partia na rzecz Przyszłych Pokoleń /Jisedai no To/ - PPP/; przywódca: Masashi NAKANO.

Partia Liberalna /Jiyu-to/ - PL/ - utworzona 27 grudnia 2012 r. na bazie partii Najpierw Ludzkie Życie /Kokumin no Seikatsu ga Daicici/ - NLŻ; zał. 11 VII 2012/, do października 2016 r. nosiła nazwę Partia Ludzkiego Życia /Seikatsu no To/ - PLŻ/; rozwiązana 27 kwietnia 2019 r.

Nowa Partia Daichi /Shinto Daichi/- NPD/ - utworzona 18 sierpnia 2005 r.; od grudnia 2011 r. do 28 listopada 2012 r. nosiła nazwę Nowa Partia Daichi-Prawdziwi Demokraci /Shinto Daichi-Shinminshu/; przewodn.: Muneo SUZUKI.

Nowa Partia Japonii /Shinto Nippon/ - NPJ/ - utworzona 21 sierpnia 2005 r.; przywódca: Yasuo TANAKA.

Nowa Partia Odrodzenia /Shinto Kaikaku/ - NPO/ - partia utworzona 23 kwietnia 2010 r.; przewodn.: Hiroyuki ARAI. 

Japońska Partia Innowacji /Nippon Ishin no Kai/ - JPI/ - partia utworzona 2 listopada 2015 r. m.in. przez burmistrza Osaki pod nazwą Inicjatywa z Osaki /Osaka Ishin no Kai/ - IzJ/, od 23 sierpnia 2016 r. nosi obecną nazwę; współprzewodn.: Ichiro MATSUI i Toranosuke KATAYAMA; sekr. gen.: Nobuyuki BABA.
 
Zgromadzenie na rzecz Dynamizacji Japonii /Nihon o Genkinisuru Kai/ - ZDJ/ - partia utworzona 1 stycznia 2015 r.; przewodn.: Kota MATSUDA.

Konstytucyjna Partia Demokratyczna Japonii /Rikken Minshuto/ - KPDJ/ - utworzona 2 października 2017 r. z przez grupę liberalnych członków Partii Demokratycznej; przywódca: Yukio EDANO; sekr. gen.: Tetsuro FUKUYAMA.

Partia Nadziei /Kibo no To/ - PN/ - utworzona 7 maja 2018 r. w wyniku rozłamu w Partii Demokratycznej i Partii Liberalno-Demokratycznej; przywódca: Shigefumi MATSUZAWA; sekr. gen.: Kuniko KODA /kob./.

Związki zawodowe

Japońska Konfederacja Związków Zawodowych /Nihon Rodokumiai Sorengokai - Rengo/ - założona 21 listopada 1989 r. w wyniku przyłączenia się do Ogólnojapońskiej Federacji Związków Zawodowych Sektora Prywatnego /Rengo - zał. 20 XI 1987/ rozwiązanej Rady Generalnej Japońskich Związków Zawodowych /Sohyo - zał. 1950/; liczy 6,82 mln członków /2016/ skupionych w 51 związkach afiliowanych i 47 lokalnych organizacjach; przewodn.: Rikio KOZU; sekr. gen.: Naoto OHMI.

Prasa

Dzienniki

a) stołeczne 

Asahi Shimbun - liberalny, niezależny, zał. 1879 w Osace, od 1888 wychodzi także w Tokio; wydawany również w Nagoi /zał. 1935/; Sapporo /zał. 1959/ i na wyspie Kiusiu /zał. 1935/. 

Hochi Shimbun - poranny, Tokio, zał. 1872. 

The Japan Times - poranny w jęz. angielskim, Tokio, zał. 1897. 

Mainichi Shimbun - zał. 1872 w Tokio, od 1882 ukazuje się także w Osace, poza tym w Nagoi /zał. 1935/, w Sapporo /zał. 1959/, na wyspie Kiusiu /zał. 1935/; wydanie w jęz. angielskim wychodzi rano pt. "The Mainichi Daily News". 

Nihon Keizai Shimbun - organ wielkich przemysłowców, zał. 1876 w Tokio, ukazuje się także w Osace /zał. 1950/, na wyspie Kiusiu /zał. 1964/, w Sapporo /zał. 1970/ i w Nagoi /zał. 1980/. 

Sankei Shimbun - dziennik handlowy, zał. 1933 w Osace; wychodzi także w Tokio /zał. 1950/. 

Tokyo Shimbun - niezależny, lecz związany z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Tokio, zał. 1942; podaje najbardziej wyczerpujące wiadomości dotyczące polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Yomiuri Shimbun - zał. 1874 w Tokio, ukazuje się także w Osace /zał. 1952/, w Sapporo /zał. 1959/, w Takaoka /zał. 1961/ i na wyspie Kiusiu /zał. 1964/. 

Yukan Fuji - wieczorny, Tokio, zał. 1969.

b) prowincjonalne 

Chubu Keizai Shimbun - poranny, ekonomiczny, Nagoja, zał. 1946. 

Chugoku Shimbun - Hiroszima, zał. 1892. 

Chunichi Shimbun - Nagoja, zał. 1942. 

Fukushima Mimpo - Fukuszima, zał. 1892. 

Hokkaido Shimbun - Sapporo, zał. 1942. 

Kahoku Shimpo - Sendai, zał. 1897. 

Kanagawa Shimbun - poranny, Jokohama, zał. 1890. 

Kobe Shimbun - Kobe, zał. 1898. 

Kyoto Shimbun - Kioto, zał. 1879. 

Nagasaki Shimbun - Nagasaki, zał. 1889. 

Sanyo Shimbun - Okajama, zał. 1879. 

Yamagata Shimbun - Jamagata, zał. 1876.


Czasopisma

Bungei-Shunju - miesięcznik ogólnoinformacyjny, Tokio, zał. 1923. 

Business Tokyo - miesięcznik w jęz. angielskim, Tokio, zał. 1987. 

Gendai - miesięcznik kulturalno-polityczny, Tokio, zał. 1966. 

Ie-no-Hikari - miesięcznik ogólnoinformacyjny i rolniczy, Tokio, zał. 1925. 

Japan Quarterly - kwartalnik polityczno-gospodarczo-kulturalny, w jęz. angielskim, Tokio, zał. 1954. 

Money Japan - miesięcznik gospodarczy, Tokio, zał. 1985. 

Ray - miesięcznik dla kobiet, Tokio, zał. 1988. 

Sekai - miesięczny przegląd spraw międzynarodowych i wewnętrznych, Tokio, zał. XII 1945.


Agencje prasowe

Jiji Tsushin - druga co do wielkości agencja prasowa Japonii, Tokio, zał. 1945; spadkobierczyni dawnej agencji "Domei". 

Kyodo Tsushin /Kyodo News Service/ - największa agencja prasowa Japonii, Tokio, zał. 1945.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Japonia

Flaga

Godło

 • Japonia, Nippon/Nihon
 • Obszar: 377 972 km2
 • Ludność: 125 878 370 (X 2018)
 • Stolica: Tokio
 • Ludność stolicy: 13 859 764 (XII 2018) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: japoński
 • Święto narodowe: 23 II - rocznica urodzin cesarza (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 jen (JPY) = 100 senów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, APEC, IMF (MFW), OECD, WTO, WHO
 • Widok na górę Fudżi Fot. PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA
  Widok na górę Fudżi Fot. PAP/EPA/KIMIMASA MAYAMA
 • Widok na Tokio Fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
  Widok na Tokio Fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
 • Wiśniowy ogród w Tokio Fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON
  Wiśniowy ogród w Tokio Fot. PAP/EPA/FRANCK ROBICHON