Fot. PAP/EPA/HANS PUNZ

Ustrój

Republika związkowa, w której skład wchodzi 9 krajów: Austria Dolna, Austria Górna, Burgenland, Karyntia, Salzburg, Styria, Tyrol, Vorarlberg, Wiedeń. 
Głową państwa jest prezydent wybierany na 6 lat w wyborach powszechnych (maksymalnie na 2 kadencje). 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Związkowego o kadencji 4-letniej: Rady Związkowej (izby wyższej) złożonej z 61 przedstawicieli krajów związkowych oraz Rady Narodowej (izby niższej) - z 183 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych. 
Władzę wykonawczą sprawuje powoływany przez prezydenta rząd, na którego czele stoi kanclerz federalny. 
Kraje związkowe posiadają własne konstytucje, parlamenty i rządy.

Głowa państwa

prezydent - Alexander Van der BELLEN  /niezal./ /od 26 I 2017/
                                                                                    *
poprzedni prezydent -  Heinz FISCHER /SPÖ/ /8 VII 2004 - 8 VII 2016/
--------------------
1 lipca 2016 r. austriacki Trybunał Konstytucyjny nakazał powtórzenie II tury wyborów prezydenckich z 22 maja 2016 r. 8 lipca 2016 r., w dniu zakończenia kadencji prezydenta Heinza Fischera, obowiązki głowy państwa przejęło tymczasowo 3-osobowe prezydium Rady Narodowej (izby niższej parlamentu) - przewodn.: Doris BURES /SPÖ/; II przewodn.: Karlheinz KOPF /ÖVP/; III przewodn.: Norbert HOFER /FPÖ/.

Rząd

utworzony 3 VI 2019 r.

kanclerz federalny - Brigitte BIERLEIN /kob./
wicekanclerz oraz min. ds. konstytucji, reform, deregulacji i sprawiedliwości - Clemens JABLONER

ministrowie federalni:
ds. europejskich, integracji i spraw zagranicznych - Alexander SCHALLENBERG
spraw wewnętrznych - Wolfgang PESCHORN
obrony narodowej - Thomas STARLINGER
finansów, ds. służby cywilnej i sportu - Eduard MÜLLER
pracy, spraw społecznych, zdrowia i ochrony konsumentów - Brigitte ZARFL /kob./
ds. zrównoważonego rozwoju i turystyki - Maria PATEK /kob./
transportu, ds. innowacyjności i technologii - Andreas REICHHARDT
oświaty, nauki i badań naukowych - Iris Eliisa RAUSKALA    
ds. digitalizacji i gospodarki - Elisabeth UDOLF-STROBL
p/u kanclerza - Ines STILLING /kob./
                                                                                    *
poprzedni kanclerz federalny - Sebastian KURZ /ÖVP/ /18 XII 2017 - 28 V 2019/

Parlament

Zgromadzenie Związkowe /Bundesversammlung/

Rada Związkowa /Bundesrat/
przewodniczący - Karl BADER /ÖVP/ /1 VII 2019 - 31 XII 2019/

Podział mandatów, stan z 16 maja 2019 r.: ÖVP 22, SPÖ 21, FPÖ 15, Zieloni 2, niezależni 1. Razem 61.

Austria Bundesrat

Rada Narodowa /Nationalrat/
przewodniczący - Wolfgang SOBOTKA /ÖVP/

Podział mandatów po wyborach z 15 października 2017 r.: ÖVP 62, SPÖ 52, FPÖ 51, NEOS 10, PILZ 8. Razem 183.

PAP

Partie

Austriacka Partia Ludowa /Österreichische Volkspartei - ÖVP/ - konserwatywna partia chrześcijańsko-demokratyczna, utworzona 17 kwietnia 1945 r.; następczyni Austriackiej Partii Chrześcijańsko-Społecznej /Christlichsoziale Partei Österreichs / istniejącej w latach 1893-1934; przewodn.: Sebastian KURZ; sekr. gen.: Karl NEHAMMER.

Socjaldemokratyczna Partia Austrii /Sozialdemokratische Partei Österreichs - SPÖ/ - utworzona 1 stycznia 1889 r. jako Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Austrii /Sozialdemokratische Arbeiterpartei Österreichs/; w l.1934-1945 działalność zakazana; reaktywowana 14 kwietnia 1945 r. pod nazwą Socjalistyczna Partia Austrii /Socialistische Partei Österreichs - SPÖ/, którą nosiła do 13 czerwca 1991 r.; przewodn.: Pamela RENDI-WAGNER /kob./.

Austriacka Partia Wolności /Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ/ - partia utworzona 17 października 1955 r. pn. Austriacka Partia Wolności /Freiheitliche Partei Österreichs - FPÖ; kontynuatorka zał. w 1949 r. Związku Niezależnych, Verband der Unabhängigen - VdU, który skupiał b. nazistów/; 14 stycznia 1995 r. przyjęła nazwę "Wolnościowi" /"Die Freiheitlichen" - FPÖ/, następnie wróciła do poprzedniej; p.o. przewodn.: Norbert HOFER.

NEOS - Nowa Austria i Forum Liberalne /NEOS - Das Neue Österreich und Liberales Forum/ - partia liberalna, utworzona 27 października 2012 r.; 25 stycznia 2014 r. w jej skład weszło Forum Liberalne /Liberales Forum - LiF, zał. 4 II 1993/; przewodn.: Beate MEINL-REISINGER /kob./.

TERAZ - Lista Pilza /JETZT - Liste Pilz/ - partia socjalno-liberalna, utworzona 26 lipca 2017 r. w wyniku rozłamu w partii Zieloni-Zielona Alternatywa; do grudnia 2018 r. nosiła nazwę Lista Petera Pilza /Liste Peter Pilz - PILZ/; przewodn.: Maria STERN /kob./.

Zieloni - Zielona Alternatywa /Die Grünen - Die Grüne Alternative/ - partia utworzona w 1986 r. jako Zielona Alternatywa /Die Grüne Alternative - GAL/; obecną nazwę nosi od 1993 r.; rzecznik federalny: Werner KOGLER.

Team Stronach /Team Stronach für Österreich - TEAM/ - centroprawicowa partia eurosceptyczna, utworzona 27 września 2012 r.; przywódca: Frank STRONACH.

Sojusz na rzecz Przyszłości Austrii /Bündnis Zukunft Österreich - BZÖ/ - utworzony 4 kwietnia 2005 r. w wyniku rozłamu w partii "Wolnościowi" /FPÖ/; przewodn.: wakat.

Komunistyczna Partia Austrii /Kommunistische Partei Österreichs - KPÖ/ - utworzona 3 listopada 1918 r.; w latach "Anschlussu" /1938-45/ nielegalna; przywódca: Mirko MESSNER.

Wolna Partia Salzburga /Freie Partei Salzburg - FPS/ - utworzona w czerwcu 2015 r. w wyniku rozłamu w FPÖ; przywódca: Karl SCHNELL.

Związki zawodowe

Federacja Austriackich Związków Zawodowych /Österreichischer Gewerkschaftsbund - ÖGB/ - założona 30 kwietnia 1945 r.; należy do MKWZZ; zrzesza 7 związków branżowych ; liczy 1 200 200 członków /2013/; przewodn.: Erich FOGLAR.

Prasa

Dzienniki

Kleine Zeitung - niezależny, Graz, zał. 1904; wyd. również w Klagenfurcie.

Kronen-Zeitung - niezależny, Wiedeń, zał. 2 I 1900.

Der Kurier - niezależny, Wiedeń, zał. 18 X 1954 pod nazwą "Neuer Kurier".

Neues Volksblatt - organ ÖVP, Linz, zał. 1869.

Oberösterreichische Nachrichten - poranny, niezależny, Linz, zał. 1865.

Österreich - tabloid, Wiedeń, zał. 1 IX 2006.

Die Presse - niezależny, liberalno-konserwatywny, Wiedeń; zał. 3 VII 1848, od 1 IX 1864 do I 1939 ukazuje się pt. "Neue Freie Presse", wznowiony pod pierwotnym tytułem 26 I 1946 jako tygodnik, od 19 X 1948 jako dziennik.

Salzburger Nachrichten - poranny, niezależny, Salzburg, zał. 1945.

Der Standard - niezależny, lewicowo-liberalny, Wiedeń, zał. 19 X 1988.

Wiener Zeitung - oficjalny organ rządowy, Wiedeń; zał. 8 VIII 1703 pt. "Wiennerisches Diarium", od I 1780 ukazuje się pod obecnym tytułem, zawieszony 29 II 1940, wznowiony 21 IX 1945.


Czasopisma 

Datum - miesięcznik polityczno-kulturalny, Wiedeń, zał. 2004.

Format - tygodnik, Wiedeń., zał. 1998.

Gewinn - miesięcznik biznesowy,  Wiedeń, zał. 1982.

Die Furche - tygodnik katolicki, Wiedeń, zał. 1945.

Die Ganze Woche - tygodnik, Wiedeń, zał. 1985.

NFZ - Neue Freie Zeitung - organ FPÖ, Wiedeń, zał. I 1973, tygodnik.

Die Neue Wirtchaft - tygodnik gospodarczy, Wiedeń.

NEWS - tygodnik ilustrowany, Wiedeń, zał. X 1992.

Profil - niezależny tygodnik ogólnopolityczny, Wiedeń, zał. 7 IX 1970.

Samstag - tygodnik niezależny, Wiedeń, zał. 1951.

Solidarität - organ ÖGB, miesięcznik ilustrowany, Wiedeń.

Trend - tygodnik gospodarczy, Wiedeń, zał. 1870, do 2015 miesięcznik.

Wiener - miesięcznik dla mężczyzn, Wiedeń, zał. XI 1979.

Die Zukunft - miesięcznik SPÖ, Wiedeń, zał. 1946.

Zur Zeit - tygodnik, Wiedeń, zał. 1997.


Agencje prasowe

Austria Presse Agentur /APA/ - agencja niezależna; przedsiębiorstwo spółdzielcze austriackiej prasy i radia; Wiedeń, zał. 1 IX 1946 r. 

Katholische Presseagentur Österreich /KATHPRESS/ - katolicka agencja prasowa, Wiedeń, zał. 1947.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Austria

Flaga

Godło

 • Republika Austrii, Republik Österreich
 • Obszar: 83 849 km2
 • Ludność: 8 794 267 (VII 2017)
 • Stolica: Wiedeń
 • Ludność stolicy: 1 867 960 (I 2017)
 • Język urzędowy: niemiecki
 • Święto narodowe: 26 X - rocznica uchwalenia ustawy o neutralności (1955)
 • Jednostka monetarna: 1 euro (EUR) = 100 eurocentów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, UE, IMF (MFW), OECD, WTO, WHO, ISE
 • Ratusz w Wiedniu Fot. PAP/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE
  Ratusz w Wiedniu Fot. PAP/EPA/JULIAN STRATENSCHULTE
 • Dolina Sellrain w Tyrolu Fot. PAP/EPA/ZEITUNGSFOTO.AT
  Dolina Sellrain w Tyrolu Fot. PAP/EPA/ZEITUNGSFOTO.AT
 • Wnętrze wiedeńskiej filharmonii Fot. PAP/EPA/HANS PUNZ
  Wnętrze wiedeńskiej filharmonii Fot. PAP/EPA/HANS PUNZ