Fot. PAP/EPA/MANUEL DE ALMEIDA

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 25 IV 1976 r., wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio w 2004 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Organem doradczym jest Rada Państwa, na której czele stoi prezydent. 
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Republiki, w którego skład wchodzi 230 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, powoływany przez prezydenta.

Głowa państwa

prezydent - Marcelo Nuno Duarte REBELO de SOUSA /PSD/ /od 9 III 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Anibal CAVACO SILVA /PSD/ /9 III 2006 - 9 III 2016/

Rząd

utworzony 26 XI 2015 r., stan po zmianach z 15 X 2018 r.

premier - António COSTA /PS/

ministrowie:
p/u prezydenta ds. modernizacji administracji - Maria Manuel LEITÃO MARQUES /kob./
spraw zagranicznych - Augusto SANTOS SILVA
obrony narodowej - João GOMES CRAVINHO 
ds. administracji wewnętrznej - Eduardo Arménio do Nascimento CABRITA 
finansów - Mário CENTENO
sprawiedliwości - Francisca VAN DUNEM /kob./
gospodarki - Pedro SIZA VIEIRA 
kultury - Graça FONSECA /kob./
nauki, technologii i szkolnictwa wyższego - Manuel HEITOR
oświaty - Tiago BRANDÃO RODRIGUES 
pracy, solidarności i ubezpieczeń społecznych - José António VIEIRA da SILVA
zdrowia - Marta TEMIDO /kob./
planowania i infrastruktury - Pedro MARQUES
ochrony środowiska i przekształceń energetycznych - João Pedro MATOS FERNANDES
rolnictwa, leśnictwa i rozwoju wsi - Luís CAPOULAS SANTOS
gospodarki morskiej - Ana Paula VITORINO /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Pedro PASSOS COELHO /PSD/ /21 VI 2011 - 26 XI 2015/

Parlament

Zgromadzenie Republiki /Assembléia da República/
przewodniczący - Eduardo FERRO RODRIGUES /PS/

Podział mandatów po wyborach z 4 października 2015 r.: PáF 107, PS 86, BE 19, CDU 17, PAN 1. Razem 230.

Portugalia parlament

Partie

Partia Socjaldemokratyczna /Partido Social Democráta - PSD/ - utworzona 6 maja 1974 r. jako Partia Ludowo-Demokratyczna /Partido Popular Democrático - PPD/; obecną nazwę nosi od 31 X 1976 r.; przywódca: Pedro PASSOS COELHO; sekr. gen.: José MATOS ROSA. 

Centrum Demokratyczno-Społeczne - Partia Ludowa /Centro Democrático-Social - Partido Popular - CDS-PP/ - partia prawicowo-centrowa utworzona w 1974 r. pn. Centrum Demokratyczno-Społeczne /Centro Democrático-Social - CDS/; przewodn.: Assunção CRISTAS /kob./. 

Partia Socjalistyczna /Partido Socialista - PS/ - utworzona 19 kwietnia 1973 r.; do 25 kwietnia 1974 r. działała nielegalnie; przewodn.: przewodn.: Carlos Manuel Martins do Vale CÉSAR (Carlos CÉSAR); sekr. gen.: António COSTA. 

Portugalska Partia Komunistyczna /Partido Communista Portugues - PCP/ - utworzona 6 marca 1921 r.; od 1926 r. do 25 IV 1974 r. działała nielegalnie; sekr. gen.: Jerónimo de SOUSA. 

Partia Ekologiczna "Zieloni" /Partido Ecologista "Os Verdes" - PEV/ - utworzona w 1982 r. 

Ludzie-Zwierzęta-Natura /Pessoas-Animais-Natureza - PAN/ - partia utworzona 22 maja 2009 r.; przywódca: Paulo BORGES.
                                                                                    *
Portugalia Naprzód /Portugal á Frente - PáF/ - koalicja wyborcza utworzona 20 lipca 2015 r. przez PSD i CDS-PP; przywódca: Pedro PASSOS COELHO. 

Blok Lewicy /Bloco de Esquerda - BE/ - koalicja małych ugrupowań skrajnie lewicowych; przywódca: Catarina MARTINS JOÃO SEMEDO /kob./. 

Jednościowy Sojusz Demokratyczny /Coligação Democrática Unitária - CDU/ - koalicja wyborcza Portugalskiej Partii Komunistycznej /PCP/, ekologów i niezależnych działaczy lewicowych; przywódca: Jerónimo de SOUSA .

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracujących Portugalii - Krajowy Intersindical/Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional - CGTP-IN/ - założona w 1970 r.; zreorganizowana w 1974 r.; liczy 800 000 członków; sekr. gen.: Arménio CARLOS. 

Powszechny Związek Pracujących /União Geral de Trabalhadores - UGT/ - założony w 1978 r.; w 1981 r. przyjął statut konfederacji związkowej; liczy 400 000 członków; przewodn.: Lucinda DAMASO /kob./; sekr. gen.: Carlos SILVA.

Prasa

Dzienniki

A Bola - gazeta sportowa, Lizbona, zał. 1945 jako gazeta wychodząca 2 razy w tygodniu, od 1995 dziennik.

Correio da Manha - niezależny, poranny, Lizbona, zał. 19 III 1979.

Diário de Notícias - niezależny, poranny, Lizbona, zał. 29 XII 1864.

Público - poranny, Lizbona, zał. 1990.

Record - sportowy, Lizbona, zał. 1949.


Czasopisma

Avante - tygodnik, organ Portugalskiej Partii Komunistycznej, Lizbona, zał. 15 II 1931; 17 V 1974 ukazał się po raz pierwszy legalnie.

Expresso - tygodnik ogólnoinformacyjny, Lizbona, zał. 6 I 1974.

JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias - tygodnik, Lizbona., zał. 1981.

Portugal Socialista - kwartalnik, organ Portugalskiej Partii Socjalistycznej, Lizbona, zał. 1967.

Povo Livre - organ Partii Socjaldemokratycznej, tygodnik, Lizbona, zał. 25 III 1974.

Semanário Economico - tygodnik gospodarczy, Lizbona, zał. 1987.

Visão - magazyn tygodniowy, Lizbona., zał. 25 III 1993.


Agencje prasowe

Agencia Lusa de Informação /LUSA/ - agencja informacyjna, Lizbona, zał. 1 I 1987 z połączenia Agencia Noticiosa Oficial Portuguesa /ANOP, zał. 1975/ oraz Noticias de Portugal /NP, zał. 1982/.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Portugalia

Flaga

Godło

 • Republika Portugalska, República Portuguesa
 • Obszar: 92 212 km2
 • Ludność: 10 275 819 (III 2017)
 • Stolica: Lizbona
 • Ludność stolicy: 2 821 876 (2013) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: portugalski
 • Święto narodowe: 10 VI - Dzień Portugalii (1580)
 • Jednostka monetarna: 1 euro (EUR) = 100 eurocentów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, UE, NATO, IMF (MFW), OECD, WTO, WHO
 • Most Vasco da Gamy Fot. PAP/EPA/MANUEL MOURA
  Most Vasco da Gamy Fot. PAP/EPA/MANUEL MOURA
 • Zatoka w Cascais Fot. PAP/EPA/STR
  Zatoka w Cascais Fot. PAP/EPA/STR