Fot. PAP/EPA/ANDY RAIN

Ustrój

Konstytucyjna monarchia dziedziczna. Głową państwa jest dziedziczny monarcha, który jest też głową Kościoła anglikańskiego. 
Władza ustawodawcza należy do króla i 2-izbowego parlamentu: wybieranej w głosowaniu powszechnym 650-osobowej Izby Gmin o kadencji 5-letniej, będącej właściwym organem ustawodawczym, oraz Izby Lordów złożonej z przedstawicieli arystokracji (parów) dziedzicznych i mianowanych dożywotnio oraz z rezydujących biskupów Kościoła anglikańskiego. W związku z rozpoczętą w 1999 r. reformą Izby Lordów, ograniczono skład Izby redukując /w drodze losowania/ do 92 liczbę zasiadających w niej lordów dziedzicznych. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd mianowany przez króla i odpowiedzialny przed parlamentem. Premierem rządu jest z reguły przywódca większości w parlamencie. 
Organem doradczym króla jest 300-osobowa Tajna Rada (Privy Council).

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II /od 6 II 1952/
                                                                                    *
poprzedni król - JERZY VI /11 XII 1936 - 6 II 1952/

Rząd

utworzony 24 VII 2019 r.

Ścisły gabinet
premier oraz I lord skarbu i min. ds. służby cywilnej - Alexander Boris de PFEFFEL JOHNSON /Boris JOHNSON/ /Partia Konserwatywna/
I sekr. stanu oraz sekr. stanu ds. zagranicznych i brytyjskiej Wspólnoty Narodów - Dominic RAAB
kanclerz skarbu oraz II lord skarbu - Sajid JAVID
sekr. stanu ds. wewnętrznych - Priti PATEL /kob./
sekr. stanu ds. wyjścia z Unii Europejskiej - Stephen BARCLAY
sekr. stanu ds. obrony - Ben WALLACE
lord kanclerz, sekr. stanu ds. sprawiedliwości - Robert BUCKLAND  
sekr. stanu ds. zdrowia i opieki społecznej - Matt HANCOCK
sekr. stanu ds. edukacji - Gavin WILLIAMSON
sekr. stanu ds. handlu międzynarodowego - Elizabeth TRUSS /kob./
sekr. stanu ds. biznesu, energetyki i strategii przemysłowej - Andrea LEADSOM /kob./
sekr. stanu ds. ochrony środowiska, aprowizacji i ds. wsi - Theresa VILLIERS /kob./
sekr. stanu ds. transportu - Grant SHAPPS
sekr. stanu ds. mieszkalnictwa, społeczności i samorządów lokalnych - Robert JENRICK
sekr. stanu ds. rozwoju międzynarodowego - Alok SHARMA
sekr. stanu ds. cyfrowych, kultury, mediów i sportu - Nicky MORGAN /kob./
sekr. stanu ds. pracy i emerytur - Amber RUDD /kob./
lord Tajnej Pieczęci oraz przywódca większości rządowej w Izbie Lordów - baronessa EVANS of Bowes Park /Natalie EVANS/ /kob./
sekr. stanu ds. Szkocji - Alister JACK
sekr. stanu ds. Walii - Alun CAIRNS
sekr. stanu ds. Irlandii Północnej - Julian SMITH
minister bez teki, przewodn. Partii Konserwatywnej - James CLEVERLY

Członkowie rządu nie wchodzący w skład ścisłego gabinetu:
główny sekretarz skarbu - Rishi SUNAK
przywódca większości rządowej w Izbie Gmin oraz lord przewodniczący Rady - Jacob REES-MOGG
chief whip (rzecznik dyscypliny partyjnej), parlamentarny sekr. skarbu - Mark SPENCER
prokurator generalny - Geoffrey COX
minister stanu ds. bezpieczeństwa - Brandon LEWIS
minister stanu ds. uniwersytetów - Joseph JOHNSON
minister stanu ds. biznesu i energii - Kwasi KWARTENG
minister stanu p/u premiera - Jake BERRY
minister stanu ds. budownictwa i planowania - Esther McVEY /kob./
płatnik generalny, minister ds. gabinetu - Oliver DOWDEN
kanclerz księstwa Lancaster - Michael GOVE
                                                                                    *
poprzedni premier - Theresa MAY /kob./ /Partia Konserwatywna/ /13 VII 2016 - 24 VII 2019/

Parlament

Izba Lordów /House of Lords/
lord spiker - Peter Norman FOWLER /baron FOWLER/ /1 IX 2016 - 31 VIII 2021/

25 czerwca 2019 r. Izba Lordów liczyła 778 parów duchownych i świeckich.

Izba Gmin /House of Commons/
spiker - John BERCOW

Podział mandatów po wyborach z 8 czerwca 2017 r.: Partia Konserwatywna 317, Partia Pracy 262, SNP 35, Liberalni Demokraci 12, DUP 10, Sinn Fein 7, Plaid Cymru 4, GPEW 1, spiker 1, niezależny 1. Razem 650.

Wielka Brytania Izba Gmin

Partie

Partia Konserwatywna /Conservative Party; pełna nazwa: Partia Konserwatywna i Unionistyczna - Conservative and Unionist Party/ - utworzona w 1834 r.; przywódca: Alexander Boris de PFEFFEL JOHNSON /Boris JOHNSON/; przewodn.: James CLEVERLY.

Partia Pracy /Labour Party/ - utworzona 27 lutego 1900 r.; przywódca: Jeremy CORBYN; sekr. gen.: Jennie FORMBY /kob./.

Szkocka Partia Narodowa /Scottish National Party - SNP/ - utworzona w 1934 r .; przywódca: Nicola STURGEON /kob./.

Liberalni Demokraci /Liberal Democrats; pełna nazwa: Socjalliberalni Demokraci - Social and Liberal Democrats/ - utworzona w marcu 1988 r. w wyniku połączenia się Partii Liberalnej /Liberal Party - zał. 1877/ z Partią Socjaldemokratyczną /Social Democratic Party - zał. 1981, rozw. 1990/; przywódca: Joanne Kate SWINSON /kob./; przewodn.: baronessa BRINTON /Sarah Virginia BRINTON/ /kob./.

Walijska Partia Narodowa /Plaid Cymru; Welsh National Party/ - utworzona 5 sierpnia 1925 r.; przywódca: Adam PRICE; przewodn.: Alun Ffred JONES.

Partia Demokratycznych Unionistów /Democratic Unionist Party - DUP/ - partia działąjąca w Irlandii Północnej, utworzona 30 września 1971 r.; przywódca: Arlene FOSTER /kob./; przewodn.: lord MORROW.

"My Sami" /Sinn Fein - SF/ - partia utworzona w 1905 r.; polityczne skrzydło Tymczasowej Irlandzkiej Armii Republikańskiej /Provisional Irish Republican Army - IRA/; działa również w Irlandii; przywódca: Mary Lou McDONALD /kob./; przewodn.: Declan KEARNEY; sekr. gen.: Dawn DOYLE /kob./.

Partia Spółdzielcza /Co-operative Party/ - utworzona 17 października 1917 r.; współpracuje z Partią Pracy; przewodn.: Gareth THOMAS.

Partia Zielona Anglii i Walii /Green Party of England and Wales - GPEW/ - utworzona w 1973 r. pn. Partia Ekologiczna /Ecology Party/; następnie od września 1985 r. do 1990 r. nosiła nazwę Partia Zielona /Green Party - GP/; przywódcy: Siân Rebecca BERRY /kob./ i Jonathan BARTLEY.

Brytyjska Partia Narodowa /British National Party - BNP/ - utworzona w 1982 r.; skrajnie prawicowa; przywódca: Adam WALKER.

Socjalistyczna Partia Pracy /Socialist Labour Party - SLP/ - utworzona w maju 1996 r. przez b. członków Partii Pracy; przywódca: Arthur SCARGILL; przewodn.: John TYRRELL; sekr. gen.: Kim BRYAN.

Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa /United Kingdom Independence Party - UKIP/ - partia konserwatywna, utworzona 3 września 1993 r.; jej głównym celem jest wyprowadzenie W. Brytanii z Unii Europejskiej; przywódca: Gerard Joseph BATTEN; przewodn.: Kirstan HERRIOT /kob./.

Partia Brexitu /Brexit Party - BP/ - eurosceptyczna, utworzona 23 listopada 2018 r.; przywódca: Nigel FARAGE; przewodn.: Richard TICE.

Zmień UK - Grupa Niezależna /Change UK – The Independent Group/ - partia centrowa, proeuropejska, utworzona 18 lutego 2019 r., zarejestrowana 15 kwietnia 2019 r.; przywódca: Anna SOUBRY /kob./.

Związki zawodowe

Kongres Związków Zawodowych /Trades Union Congress - TUC/ - założony w 1868 r.; należy do MKWZZ; liczy 6 200 000 członków /2014/ zrzeszonych w 58 afiliowanych związkach; sekr. gen.: Frances Lorraine O'GRADY /kob./.

Szkocki Kongres Związków Zawodowych /Scottish Trades Congress - STUC/ - założony w 1897 r.; zrzesza związki zawodowe Szkocji, współpracuje z TUC; liczy 630 000 członków /2008/, zrzeszonych w 39 afiliowanych związkach; sekr. gen.: Grahame SMITH. 

Powszechna Federacja Związków Zawodowych /General Federation of Trade Unions - GFTU/ - założona w 1899 r.; autonomiczna; liczy 215 000 członków /2014/, zrzeszonych w 21 afiliowanych związkach; przewodn.: Joe MANN; sekr. gen.: Doug NICHOLLS. 

Ponadto istnieje szereg niezależnych związków zawodowych o charakterze lokalnym.

Prasa

Dzienniki

a) centralne

Daily Express - Londyn, zał. 3 IX 1900 pt. "Daily Express and Morning Herald"; w X 1996 r. połączył się z wydaniem niedzielnym /"Sunday Express", zał. 1918/; nakł. 432 076 /stan na 2015 r./.

Daily Mail - Londyn, zał. 1960 z połączenia "Daily Mail" /zał. 4 V 1896/ i "News Chronicle" /zał. 21 I 1846/; w V 1971 r. przyłączył się dziennik "Daily Sketch" /zał. III 1909/; nakł. 1 510 824.

Daily Mirror - Londyn, zał. 21 XI 1903; w latach 1985-87 i 1997-2002 nosił nazwę "The Mirror"; nakł. 897 786 /stan na 2015 r./.

Daily Star - Londyn, zał. 1978; nakł. 424 453 /stan na 2015 r./.

Daily Telegraph - Londyn, zał. 1 X 1937 z połączenia dwóch gazet: "The Daily Telegraph" /zał. 29 IV 1855/ i "Morning Post" /zał. 1772/; nakł. 489 739.

Evening Standard - wieczorny, Londyn, zał. X 1980 z połączenia dwóch dzienników wieczornych: "Evening News" /zał. 26 II 1881/ i "Evening Standard" /zał. 1827/; nakł. 900 000.

The Financial Times - podaje głównie informacje gospodarcze i finansowe, Londyn, zał. 1888; nakł. 234 193 /stan na 2014 r./.

The Guardian - Londyn, Manchester, zał. 5 V 1821 pt. "Manchester Guardian", od 24 VIII 1959 ukazuje się pod obecnym tytułem; nakł. 161 152 /stan na 2016 r./.

The Independent - Londyn, zał. X 1986; od 12 II 2016 tylko w wersji elektronicznej.

The Sun - Londyn, zał. 1964 jako sukcesja "Daily Herald" /zał. 1921/; nakł. 1 858 067 /stan na 2015 r./.

The Times - jeden z najstarszych dzienników brytyjskich, niezależny, Londyn, zał. 1 I 1785 przez Johna Waltera pt. "Daily Universal Register", od 18 III 1788 wychodzi pod obecnym tytułem; nie ukazywał się od 1 XII 1978 do 12 XI 1979 r.; nakł. 396 621 /stan na 2015 r./.

b) lokalne

Birmingham Post - poranny, niezależny, Birmingham, zał. 4 XII 1857; w XI 1956 połączył się z "Birmingham Gazette" /zał. 1740/; nakł. 6667 /stan na 2015 r./.

Daily Record - niezależny dziennik poranny Szkocji, Glasgow, zał. 1895; nakł. 190 985 /stan na 2015 r./.

The Herald - poranny, niezależny, Glasgow, zał. 27 I 1783 pt. "Glasgow Advertiser"; od 22 VIII 1805 ukazuje się pod obecnym tytułem.

Manchester Evening News - niezależny, Manchester, zał. 1868.

The Scotsman - niezależny dziennik poranny Szkocji, Edynburg, zał. 1817.

South Wales Echo - niezależny, wieczorny, Cardiff, zał. 1884.


Czasopisma

The Business - tygodnik gospodarczy, Londyn, zał. 1996, do 2006 wychodził pt. "Sunday Business".

Catholic Herald - tygodnik katolicki, Londyn, zał. 1888; nakł. 23 000.

Church Times - tygodnik Kościoła anglikańskiego, Londyn, zał. 1863.

Cosmopolitan - miesięcznik dla kobiet, Londyn, zał. 1972.

Daily Star Sunday - tygodnik, Londyn, zał. 2002; nakł. 310 063 /stan na 2014 r./.

The Economist - tygodnik, Londyn, zał. 1843; nakł. 1 554 948.

FHM - miesięcznik dla panów, Londyn. zał. 1985; nakł. 75 803.

International Affairs - dwumiesięcznik poświęcony sprawom międzynarodowym, wydawany przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, Londyn, zał. 1924.

Lancet - tygodnik medyczny, Londyn, zał. 1823.

London Gazette - najstarsza gazeta na świecie, Londyn, zał. 1665; publikuje oficjalne komunikaty rządowe.

The Mail on Sunday - gazeta niedzielna, Londyn, zał. 1982; nakł. 1 555 977.

Nature - tygodnik naukowy, ukazuje się w czwartki, Londyn, zał. 1869.

New Statesman - niezależny tygodnik polityczno-literacki, Londyn, zał. 1913; nakł. 40 000.

The Observer - tygodnik niezależny, Londyn, zał. 1791; nakł. 214 644.

The Political Quarterly - kwartalnik społeczno-polityczny, Oxford, zał. 1930.

The Spectator - tygodnik niezależny, polityczno-literacki, Londyn, zał. 1828; nakł. 71 707 /stan na 2013 r./.

The Sun on Sunday - tygodnik, Londyn, zał. II 2012; nakł. 1 686 840 /stan na 2014 r./.

Sunday Express - tygodnik, Londyn, zał. 1918; nakł. 382 343 /stan na 2015 r./.

Sunday Mail - tygodnik niezależny, Glasgow; ma biuro w Londynie; nakł. 411 755 /stan na 2011 r./.

Sunday Mirror - tygodnik, Londyn, zał. 1915; nakł. 1 845 683 /stan na 2011 r./.

The Sunday People - tygodnik niezależny, Londyn, zał. 1881; nakł. 277 021 /stan na 2016 r./.

The Sunday Telegraph - tygodnik, Londyn, zał. II 1961; niedzielne wydanie dziennika "Daily Telegraph" /zob./; nakł. 355 044 /stan na 2016 r./.

Tribune - tygodnik polityczno-literacki, Londyn, zał. 1937.


Agencje prasowe

Press Association /PA/ - agencja zał. 1868, jest własnością spółki akcyjnej, której członkami są wydawnictwa prasowe spoza Londynu; zbiera i rozpowszechnia informacje krajowe dla prasy prowincjonalnej. 

Reuters /agencja Reutera/ - agencja o zasięgu światowym; zał. 14 X 1851 przez Paula Juliusa Reutera jako biuro informacji gospodarczych, od 8 X 1858 agencja informacyjna.

Commonwealth /Wspólnota Narodów/

Członkami na podstawie Statutu Westminsterskiego /1931/ są: Zjednoczone Królestwo, Kanada, Australia, Nowa Zelandia. 
Od 1931 r. statut przyjęły następujące państwa: Indie i Pakistan /1947/ /wystąpił ze Wspólnoty w 1972 r., a w X 1989 r. ponownie do niej przystąpił; zawieszony w prawach członka 18 X 1999 r.; przywrócony w 2004 r./, Sri Lanka /1948/, Ghana /1957/, Nigeria /1960/, Cypr, Sierra Leone /1961/, Jamajka, Trynidad i Tobago oraz Uganda /1962/, Malezja, Kenia /1963/, Malta, Tanzania, Malawi i Zambia /1964/, Gambia /1965; wystąpiła 3 X 2013 r./, Singapur /1965/, Gujana, Botswana, Lesotho, Barbados /1966/, Mauritius, Suazi /1968/, Tonga i Samoa /1970/, Bangladesz /1972/, Bahamy /1973/, Grenada /1974/, Papua Nowa Gwinea /1975/, Seszele /1976/, Wyspy Salomona i Dominika /1978/, St Lucia, Kiribati oraz St Vincent i Grenadyny /1979/, Vanuatu /1980/, Belize oraz Antigua i Barbuda /1981/, Saint Kitts i Nevis /1983/, Brunei /1984/, Malediwy /1985/, Namibia /1990/, RPA /1994/, Kamerun, Mozambik /1995/, Fidżi /1997; zawieszone w prawach członka w grudniu 2006 r./, Nauru /1999/, Tuvalu /2000/, Ruanda /2009/.

Wszystkie terytoria zależne stanowią również część Commonwealthu.

Kraje i terytoria zależne Zjednoczonego Królestwa:

Europa:

  • Irlandia Północna
  • Wyspa Man
  • Jersey
  • Guernsey
  • Gibraltar

Afryka:

  • Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
  • Wyspa Świętej Heleny

Ameryka:

  • Anguilla
  • Bermudy
  • Wyspy Dziewicze /W.Bryt./
  • Falklandy /Malwiny/ i dependencje
  • Kajmany
  • Montserrat
  • Turks i Caicos

Oceania:

  • Pitcairn
  • Sporady Środkowo-polinezyjskie

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Wielka Brytania

Flaga

Godło

  • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
  • Obszar: 244 103 km2
  • Ludność: 65 498 051 (2017)
  • Stolica: Londyn
  • Ludność stolicy: 10 549 000 (2017) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 8 VI (w 2019 r.) - oficjalne obchody urodzin królowej (21 IV 1926); uroczystości odbywają się zwykle w drugą sobotę czerwca
  • Jednostka monetarna: 1 funt szterling (GBP) = 100 pensów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, UE (29 III 2017 r. W. Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia z UE), NATO, IMF (MFW), OECD, WTO, WHO
  • Budynek parlamentu w Londynie Fot. PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
    Budynek parlamentu w Londynie Fot. PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
  • Opactwo Tewkesbury, Worcestershire Fot. PAP/EPA/STEVE WOODS
    Opactwo Tewkesbury, Worcestershire Fot. PAP/EPA/STEVE WOODS
  • Widok na Birmingham Fot. PAP/EPA/DAVE JONES
    Widok na Birmingham Fot. PAP/EPA/DAVE JONES