Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

Ustrój

Republika niepodległa od 5 VII 1962 r. 
Zgodnie z konstytucją z 22 XI 1976 r., wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 7 II 2016 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat (od 2016 r. maksymalnie na 2 kadencje). 
Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament, składający się z izby niższej - Narodowego Zgromadzenia Ludowego i izby wyższej - Rady Narodu. W skład Narodowego Zgromadzenia Ludowego wchodzi obecnie 462 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. Rada Narodu liczy 144 członków (96 wybieranych przez zgromadzenia regionalne, a 48 mianowanych przez prezydenta). Kadencja Rady trwa 6 lat; połowa jej składu jest odnawiana co 3 lata.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier mianowany przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 48 prowincji.

Głowa państwa

p.o. prezydent - Abdelkader BENSALAH /RND/ /od 9 IV 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Abdelaziz BUTEFLIKA /FLN/ /27 IV 1999 - 3 IV 2019/

Rząd

utworzony 31 III 2019 r., stan po zmianach z 31 VII 2019 r.

premier - Nureddin BEDUI

ministrowie:
spraw zagranicznych - Sabri BUKADUM
spraw wewnętrznych, ds. społeczności lokalnych i zarządzania terytorialnego - Salah Eddine DAHMUN 
sprawiedliwości i strażnik pieczęci - Belkacem ZEGHMATI
finansów - Mohamed LOUKAL 
energii - Mohamed ARKAB
ds. mudżahedinów - Tajeb ZITUNI
ds. religii i dóbr kościelnych - Jusef BELMEHDI
oświaty - Abdelhakim BELAABED
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Tajeb BUZID
ds. kształcenia i szkolnictwa zawodowego - Belchir DADAMUSA
kultury - Meriem MERDACI /kob./ 
ds. poczt, telekomunikacji i technologii informatycznych - Huda Imani FARAUN /kob./
ds. młodzieży i sportu - Rauf BERNAWI
ds. solidarności narodowej, rodziny i kobiet - Ghania EDDALIA /kob./  
przemysłu i górnictwa - Dżamila TAMAZIRT /kob./
rolnictwa, ds. rozwoju wsi i rybołówstwa - Szerif OMARI
budownictwa mieszkaniowego, urbanizacji i rozwoju miast - Kamal BELDŻUD
handlu wewnętrznego - Said DŻELLAB
informacji i rzecznik rządu - Hasan RABEHI
robót publicznych i transportu - Mustafa KURABA
ds. zasobów wodnych - Ali HAMAMI
turystyki i rzemiosła - Abdelkader BENMESAUD
zdrowia, ds. populacji i reformy szpitalnictwa - Mohamed MIRAWI
pracy, zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych - Tidżani Hasan HEDDAM
ds. kontaktów z parlamentem - Fethi CHUIL
ochrony środowiska i energii odnawialnej - Fatma ZOHRA ZERUATI /kob./
min.-sekr. gen. rządu - Ahmed NUI
                                                                                    *
poprzedni premier - Ahmed UJAHIA /RND/ /17 VIII 2017 - 11 III 2019/

Parlament

Narodowe Zgromadzenie Ludowe /Assemblée Populaire Nationale/
przewodniczący - Sliman SZENIN /BINA/

Podział mandatów po wyborach z 4 maja 2017 r.: FLN 164, RND 100, MSP 33, TAJ 19, Ennahda/FJD 15, FFS 14, FM 14, MPA 13, PT 11, RCD 9, ANR 6, MEN 4, inne 32, niezależni 28. Razem 462.

Algieria Narodowe Zgromadzenie Ludowe

Rada Narodu /Conseil de la Nation/
przewodniczący - Salah GUDŻIL /RND/

Wybory częściowe do Rady Narodu odbyły się 29 grudnia 2015 r.

Partie

Front Wyzwolenia Narodowego /al-Dżaba at-Taharrurija al-Watanija - Front de la Libération Nationale - FLN/ - utworzony w listopadzie 1954 r.; do 1989 r. jedyna legalna partia polityczna w kraju; honorowy przewodn.: Abdelaziz BUTEFLIKA; sekr. gen.: Dżamel uld ABBES.

Zgromadzenie Narodowo-Demokratyczne /Rassemblement National Démocratique - RND/ - partia utworzona 4 kwietnia 1997 r.; sekr. gen.: Ahmed UJAHIA. 

Ruch Społeczeństwa na rzecz Pokoju /Mouvement de la Société pour la Paix - MSP/ - partia islamska; do 13 IV 1997 r. nosiła nazwę Ruch Społeczności Islamskiej-Hamas; przywódca: Abderrazak MAKRI. 

Zgromadzenie na rzecz Nadziei dla Algierii /TAJ/ - partia islamistyczna; przywódca: Amar GHOUL.

Ruch Odrodzenia Islamskiego /Mouvement de la Renaissance Islamique; Harakat en-Nahda el-Islamija- Ennahda/ - partia islamistyczna; utworzona w 1990 r.

Front na rzecz Sprawiedliwości i Rozwoju /FJD/ - utworzony w 2011 r.; przywódca: Abdallah DŻABALLAH.

Front Sił Socjalistycznych /Front des Forces Socialistes - FFS/ - partia utworzona w 1963 r.; zalegalizowana w 1989 r .; przywódca: Hosin Ait AHMED; przewodn.: Ali LASKRI.

Front Przyszłości /Front el-Moustakbal - FM/. - przywódca: Belaid ABDELAZIZ.

Algierski Ruch Ludowy /MPA/ - utworzony 17 lutego 2012 r.; przywódca: Amara BENJUNIS.

Partia Pracujących /Parti des Travailleure - PT/ - utworzona w 1990 r.; przywódca: Louisa HANUN /kob./.

Zgromadzenie na rzecz Kultury i Demokracji /Rassemblement pour la Culture et la Démocratie - RCD/ - partia utworzona w 1989 r.; opowiada się za laicyzacją życia publicznego; przewodn.: Mohcine BELABBAS. 

Narodowy Sojusz Republikański /Alliance Nationale Républicaine - ANR/ - utworzony 5 maja 1995 r.; przywódca: Redha MALEK.

Ruch Zgody Narodowej /Mouvement de l'Entente Nationale - MEN/ - utworzony w lutym 2001 r.; przewodn.: Ali BUCHAZNA.

Ruch na rzecz Reformy Narodowej /Islah - Mouvement pour la Reforme Nationale - MRN/ - utworzony w lutym 1999 r .; przywódca: Abdallah DŻABALLAH.

Algierski Front Narodowy /Front National Algérien - FNA/ - utworzony 17 czerwca 1999 r.; przywódca: Musa TUATI.

Partia Narodowa na rzecz Solidarności i Rozwoju /Parti National pour la Solidarité et le Développement - PNSD/ - przywódca: Dalila JALAKUI /kob./. 

Partia Odnowy Algierii /Parti du Renouveau d'Algérie - PRA/- przewodn.: Jasin TERKMAN.
                                                                                    *
Ruch Budowy Narodu /BINA/ - sojusz trzech małych partii islamistycznych: Ennhada, Adala i el-Bina; przywódca: Sliman SZENIN.

Związki zawodowe

Powszechny Związek Pracowników Algierskich /Union Générale des Travailleurs Algériens - UGTA/ - założony 24 lutego 1956 r., liczy 1 mln członków; sekr. gen.: Abdelmadżid Sidi SAID.

Prasa

Dzienniki

L'Authentique - w jęz. francuskim, Algier.

al-Badil - w jęz. arabskim i francuskim, wznowiony 1990.

al-Chabar /Nowości/ - niezależny, w jęz. arabskim, Algier, zał. 1990. 

al-Dżezair al-Ghad - w jęz. arabskim, Algier, zał. 1999.

al-Dżezair al-Jum - w jęz. arabskim, Algier.

al-Dżumhurija - gazeta, w jęz. arabskim, Oran, zał. 1963; do 1 I 1976 ukazywała się również w jęz. francuskim pt. "La République".

L'Expression - w jęz. francuskim, Algier, zał. 2000.

al-Fedżr - w jęz. arabskim, Algier, zał. 2000.

Horizons - wieczorny w jęz. francuskim, zał. 1985.

Le Jeune Indépendant - w jęz. francuskim, Algier, zał. 1997.

Le Journal - w jęz. francuskim, Algier, zał. 1992. 

Liberté - niezależny, w jęz. francuskim, Algier.

al-Masa - wieczorny, w jęz. arabskim, Algier, zał. 1985.

Le Matin - w jęz. francuskim, Algier.

al-Mudżahid /Bojownik/ - rządowy, w jęz. francuskim i arabskim, Algier, zał. VII 1965 z połączenia "Alger Républicain" /zał. 1938/ i "Le Peuple".

al-Nasr /Zwycięstwo/ - w jęz. francuskim, Konstantyna, zał. IX 1963.

Le Soir d'Algérie - niezależny, wieczorny, w jęz. francuskim, Algier, zał. 1990.

al-Szaab /Lud/ - w jęz. arabskim, wyd. przez Front Wyzwolenia Narodowego, Algier, zał. VIII 1962.

La Tribune - w jęz. francuskim, Algier, zał. 1994.

El Watan - w jęz. francuskim, Algier.


Czasopisma

al-Akala - dwutygodnik w jęz. arabskim, wyd. przez Min. ds. Religii i Dóbr Kościelnych, Algier, zał. 1970. 

Aluan - miesięcznik kulturalny w jęz. arabskim, Algier, zał. 1973. 

Révolution et Travail - organ UGTA, miesięcznik w jęz. arabskim i francuskim, Algier, zał. 1963. 

al-Sakafa - dwumiesięcznik kulturalny w jęz. arabskim, Algier, zał. 1971.

al-Szaab al-Sakafi - miesięcznik kulturalny w jęz. arabskim, Algier, zał. 1972. 

al-Szabab - dwumiesięcznik w jęz. arabskim i francuskim, Algier.


Agencje prasowe

Agence Algérienne d'Information /AAI/ - agencja informacyjna, Algier, zał. 1999.

Algérie Presse Service /APS/ - rządowa agencja informacyjna, Algier, zał. XII 1961.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Algieria

Flaga

Godło

 • Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna, al-Dżumhurija al-Dżazajrija asz-Szaabija ad-Dimukratija
 • Obszar: 2 381 741 km2
 • Ludność: 40 822 449 (2017)
 • Stolica: Algier
 • Ludność stolicy: 3 415 811 (2011) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: arabski
 • Święto narodowe: 1 XI - rocznica wybuchu rewolucji (1954)
 • Jednostka monetarna: 1 dinar algierski (DZD) = 100 centymów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, AL, IMF (MFW), NAM, OAPEC, AU, OPEC, WHO
 • Windsurferzy w pobliżu wybrzeża Algieru Fot. PAP/EPA/MOHAMMED MESSARA
  Windsurferzy w pobliżu wybrzeża Algieru Fot. PAP/EPA/MOHAMMED MESSARA
 • Plaża w centrum Algieru Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
  Plaża w centrum Algieru Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA