Ustrój

Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii na Oceanie Atlantyckim, w którego skład wchodzą wyspy: Świętej Heleny, Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha. 
Zgodnie z konstytucją z 1 IX 2009 r. terytorium zarządzane jest przez gubernatora brytyjskiego przy pomocy Rady Wykonawczej i Rady Ustawodawczej.
Rada Ustawodawcza składa się z 15 członków: 3 z urzędu mianowanych przez gubernatora oraz 12 wyłanianych w wyborach powszechnych na 4 lata.
W skład Rady Wykonawczej wchodzi gubernator jako przewodniczący, 2 członków z urzędu oraz 5 mianowanych spośród członków Rady Ustawodawczej.
Wyspami Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha zarządzają administratorzy, odpowiedzialni przed gubernatorem.
                                                                                    *
gubernator oraz przewodniczący Rady Wykonawczej - Philip RUSHBROOK /od 11 V 2019/

administrator Wyspy Wniebowstąpienia - Steven CHANDLER /od 13 III 2019/

administrator wysp Tristan da Cunha - Sean BURNS /od 1 XII 2016/

Parlament

Rada Ustawodawcza /The Legislative Council/

Wybory odbyły się 26 lipca 2017 r.

Prasa

St Helena Independent - tygodnik, zał. XI 2005, zamknięty w III 2012 i ponownie wznowiony w IV 2012.

The Sentinel - tygodnik, zał. III 2012.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Wyspa Świętej Heleny

Flaga

Godło

 • Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha, Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
 • Obszar: 420 km2
 • Ludność: 5 633 (2016)
 • Stolica: Jamestown (na Wyspie Św. Heleny)
 • Ludność stolicy: 629 (2016)
 • Język urzędowy: angielski
 • Jednostka monetarna: 1 funt Świętej Heleny (SHP) oraz 1 funt szterling (GBP)
 • Wyspa Św. Heleny: obszar: 122 km2, ludność: 4 534 (2016)

  Wyspa Wniebowstąpienia: obszar: 91 km2, ludność: 806 (2016)

  wyspy Tristan da Cunha: obszar: 207 km2, ludność: 293 (2016)