Ustrój

Od 24 V 1993 r. niepodległe państwo. Poprzednio, od 1890 r. kolonia włoska, a od 1941 r. pod zarządem brytyjskim. Od 1952 r., na mocy rezolucji ONZ, autonomiczna prowincja sfederowana z Etiopią, anektowana przez nią w 1962 r. i pozbawiona autonomii. 
Zgodnie z konstytucją z 23 V 1997 r. głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybrany przez parlament na kadencję 5-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 150-osobowego 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego. W jego skład wchodzi obecnie 75 członków Centralnej Rady Ludowego Frontu na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości (PFDJ), 75 deputowanych wybranych przez komitety regionalne partii oraz 15 reprezentantów diaspory. Przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego jest prezydent.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd - Rada Państwowa, mianowana i kierowana przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 6 prowincji, zarządzanych przez gubernatorów, którzy wchodzą w skład rządu.

Głowa państwa

prezydent i przewodniczący Rady Państwowej - ISAIAS Afewerki  /PFDJ/ /od 24 V 1993/

Rząd

Rada Państwowa
utworzona 4 III 1994 r., stan z VII 2018 r.

ministrowie:
spraw zagranicznych - OSMAN Saleh Mohammed
obrony - wakat
informacji - YEMANE Gebremeskel
rolnictwa - AREFAINE Berhe
oświaty - SEMERE Russom
energetyki i górnictwa - gen. SEBHAT Ephrem
finansów - BERHANE Habtemariam
rybołówstwa i ds. zasobów morza - TEWOLDE Kelati
zdrowia - AMNA Nurhusein /kob./
sprawiedliwości - FAWZIA Hashim /kob./
pracy i ubezpieczeń społecznych - KAHSAY Gebrehiwet
ochrony środowiska, ds. gruntów i zasobów wodnych - TESFAI Ghebreselassie
ds. rozwoju narodowego - GERGIS Teklemichael
robót publicznych - ABRAHA Asfaha
turystyki - ASKALU Menkerios /kob./
handlu i przemysłu - NESREDIN M.S.A. Bekit
ds. samorządów lokalnych - WOLDEMIKAEL Ghebremariam
transportu i komunikacji - TESFASELASIE Berhane

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Hagerawi Baito - National Assembly/
przewodniczący - ISAIAS Afewerki

Utworzone 30 maja 1997 r.

Partia

Ludowy Front na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości /People's Front for Democracy and Justice - PFDJ/ - utworzony w lutym 1994 r. z przekształcenia się w partię polityczną Erytrejskiego Ludowego Frontu Narodowego /Eritrean People's Liberation Front, EPLF, zał. 1970, kierował walką o niepodległość kraju/; przewodn.: ISAIAS Afewerki.

Prasa

Eritrea Haddas - tygodnik w jęz. tigrinia, Asmara.

Eritrea Profile - ukazuje się 2 razy w tygodniu, w jęz. angielskim, Asmara, zał. 1994.

Haddas Ertra /Nowa Erytrea/ - dziennik w jęz. tigrinia, Asmara, zał. 1991.

ai-Hadisa - dziennik w jęz. arabskim, Asmara.


Agencja prasowa

Eritrean News Agency /ERINA/ - agencja państwowa, Asmara.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Erytrea

Flaga

Godło

  • Państwo Erytrea, Hagere Ertra, al-Dawla al-Iritra, State of Eritrea
  • Obszar: 117 600 km2
  • Ludność: 5 395 998 (2017)
  • Stolica: Asmara
  • Ludność stolicy: 649 000 (2009) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: tigrinia, arabski, angielski
  • Święto narodowe: 24 V - rocznica proklamowania niepodległości (1993)
  • Jednostka monetarna: 1 nakfa (ERN) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), AU, NAM, WHO