Fot. PAP/EPA/KIM LUDBROOK

Ustrój

Republika od 11 XI 1975 r., poprzednio prowincja zamorska Portugalii posiadająca autonomię wewnętrzną. Do 26 VIII 1992 r. nosiła nazwę: Ludowa Republika Angoli.
Zgodnie z konstytucją z 21 I 2010 r., która weszła w życie 5 II 2010 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent (kandydaturę na to stanowisko przedstawiają partie polityczne). Prezydent pełni urząd maksymalnie przez dwie 5-letnie kadencje.
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, w którego skład wchodzi obecnie 220 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 18 prowincji.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - João Manuel GONÇALVES LOURENÇO /MPLA/ /od 26 IX 2017/
wiceprezydent - Bornito de SOUSA BALTASAR DIOGO /MPLA/ /od 26 IX 2017/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu  - José Eduardo DOS SANTOS /MPLA/ /21 IX 1979 - 26 IX 2017/

Rząd

utworzony 28 IX 2017 r.

ministrowie stanu:
ds. rozwoju gospodarczego i społecznego - Manuel José NUNES Júnior
ds. bezpieczeństwa - Pedro SEBASTIÃO
szef Kancelarii Prezydenta - Frederico Manuel dos Santos e SILVA CARDOSO

ministrowie:
spraw zagranicznych - Manuel Domingos AUGUSTO
spraw wewnętrznych - Ângelo de Barros da VEIGA TAVARES
obrony narodowej - Salviano de JESUS SEQUEIRA 
finansów - Augusto Archer de SOUSA MANGUEIRA
sprawiedliwości i praw człowieka - Francisco Manuel MONTEIRO de QUEIROZ
administracji terytorialnej i reformy państwa - Adão Francisco CORREIA de ALMEIDA
administracji państwowej, pracy i ubezpieczeń społecznych - António Rodrigues AFONSO PAULO
rolnictwa i rozwoju wsi - Marcos Alexandre NHUNGA 
przemysłu - Bernarda Gonçalves MARTINS HENRIQUES DA SILVA /kob./
energetyki i zasobów wodnych - João Baptista BORGES 
ds. zasobów mineralnych i ropy naftowej - Diamantino Pedro AZEVEDO
transportu - Augusto da SILVA TOMÁS 
budownictwa i robót publicznych - Manuel TAVARES de ALMEIDA
rybołówstwa - Victoria Francisco Lopes CRISTOVÃO da BARROS NETO /kob./
ds. telekomunikacji i technologii informatycznych - José CARVALHO da ROCHA
rozwoju terytorialnego i mieszkalnictwa - Ana Paula Chantre LUNA de CARVALHO /kob./
gospodarki i planowania - Pedro Luís da FONSECA
szkolnictwa wyższego, nauki, techniki i innowacyjności - Maria do Rosário BRAGANÇA SAMBO /kob./
oświaty  - Maria Cândida PEREIRA TEIXEIRA /kob./
zdrowia - Sílvia Paula VALENTIM LUTUCUTA /kob./
ds. hoteli i turystyki - Maria Ângela Teixeira de ALVA SEQUEIRA BRAGANÇA /kob./
spraw społecznych, rodziny i awansu kobiet - Victória Francisco CORREIA CONCEICÃO /kob./
kultury - Carolina CERQUEIRA /kob./
ds. młodzieży i sportu - Ana Paula SACRAMENTO NETO /kob./
ds. komunikacji społecznej - Aníbal João da SILVA MELO
ds. kombatantów i weteranów wojennych - João Ernesto DOS SANTOS "Liberdade"
handlu - Jofre VAN-DÚNEM Júnior
ochrony środowiska - Paula Cristina FRANCISCO COELHO /kob./
sekr. gen. p/u prezydenta - Ana Maria de SOUSA e SILVA /kob./

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assembléia Nacional/
przewodniczący - Fernando da PIEDADE DIAS DOS SANTOS /MPLA/

Podział mandatów po wyborach z 23 sierpnia 2017 r.: MPLA 150, UNITA 51, CASA-CE 16, PRS 2, FNLA 1. Razem 220.

Angola Zgromadzenie Narodowe

Partie

Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli /Movimento Popular de Libertação de Angola - MPLA/ - partia utworzona 10 grudnia 1956 r., od grudnia 1977 r. do maja 1992 r. nosiła nazwę: Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli - Partia Pracy /Movimento Popular de Libertação de Angola - Partido do Trabalho - MPLA-PT/; do 26 marca 1991 r. jedyna legalna partia polityczna; przewodn.: José Eduardo DOS SANTOS.

Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli /União Nacional para a Independência Total de Angola - UNITA/ - opozycyjna organizacja polityczno-wojskowa, w marcu 1991 r. przekształcona w partię polityczną, zarejestrowana 10 lutego 1992 r.; przewodn.: Isaias SAMAKUVA.

Konwergencja Wyborcza na rzecz Zbawienia Angoli-Koalicja Wyborcza/Convergência Ampla da Salvação de Angola-Coligação Eleitoral - CASA-CE/- utworzona 5 stycznia 2012 r.; przewodn.: Abel CHIVUKUVUKU. 

Partia Odnowy Społecznej /Partido de Renovação Social - PRS/ - utworzona 18 listopada 1990 r.; przewodn.: Eduardo KUANGANA.

Narodowy Front Wyzwolenia Angoli /Frente Nacional de Libertação de Angola - FNLA/ - utworzony w 1954 r.; przywódca: Lucas NGONDA.

Partia Liberalno-Demokratyczna /Partido Liberal Democrático - PLD/ - utworzona w 1992 r.; przywódca: Anália de VICTÓRIA PEREIRA /kob./.

Partia Odnowy Demokratycznej /Partido Renovador Democrático - PRD/ - zarejestrowana we wrześniu 1991 r.

Partia Socjaldemokratyczna /Partido Social-Democráta - PSD/ - utworzona 16 listopada 1988 r.

Partia Sojuszu Angolskiej Młodzieży, Robotników i Chłopów /Partido de Aliança de Juventude, Operários e Camponeses de Angola - PAJOCA/

Angolskie Forum Demokratyczne /Fórum Democrático Angolano - FDA/ - utworzone przez grupę b. członków UNITA.

Partia Demokratyczna na rzecz Postępu Angolskiego Sojuszu Narodowego/Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana - PDP-ANA/

Narodowo-Demokratyczna Partia Angoli /Partido Nacional Democrático Angolano - PNDA/

Ruch na rzecz Demokracji Angoli /Movimento para Democracia de Angola - MPDA/ - partia utworzona 11 czerwca 1994 r.; przywódca: Quintino de MOREIRA.

Niezależna Partia Społeczna Angoli /Partido Social Independente de Angola - PSIA/ - utworzona 27 lipca 1993 r.

Narodowy Związek na rzecz Demokracji /União Nacional para Democracia - UND/ - partia utworzona 2 października 1991 r.

Partia Społeczno-Liberalna /Partido Social Liberal - PSL/ - utworzona 16 lutego 1993 r.

Związki zawodowe

Krajowy Związek Pracowników Angoli-Konfederacja Związkowa /União Nacional de Trabalhadores Angolanos-Confederaçao Sindical - UNTA-CS/ - założony w 1960 r., liczy ok. 400 000 członków; sekr. gen.: Manuel Augusto VIAGE.

Prasa

Actual - tygodnik, Luanda, zał. 1994.

Agora - tygodnik, Luanda.

Angola Norte - tygodnik, Malanje.

Apostolado - gazeta katolicja, organ Konferencji Episkopatu Angoli, Luanda.

A Célula - miesięcznik polityczny, organ MPLA, Luanda.

Comércio Externo - tygodnik, Luanda, zał. 1993 pt."Comércio Actualidade".

Correio da Semana - tygodnik, Luanda, zał. 1992.

Jornal de Angola - oficjalny dziennik poranny, Luanda, zał. 1975.

Jornal de Benguela - ukazuje się 2 razy w tygodniu, Benguela.

Lavra e Oficina - miesięcznik literacki, Luanda, zał. 1975.

A Voz do Trabalhador - organ UNTA-CS, Luanda, miesięcznik.


Agencja prasowa

Agencia Angola Press /ANGOP/ - oficjalna agencja informacyjna, Luanda, zał. 1975.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Angola

Flaga

Godło

  • Republika Angoli, República de Angola
  • Obszar: 1 246 700 km2
  • Ludność: 26 271 203 (2017)
  • Stolica: Luanda
  • Ludność stolicy: 2 825 311 (2014)
  • Język urzędowy: portugalski
  • Święto narodowe: 11 XI - Dzień Niepodległości (1975)
  • Jednostka monetarna: 1 kwanza (AOA) = 100 lwei
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), AU, NAM, WHO, WTO