Ustrój

Republika niepodległa od 27 VI 1977 r. Poprzednio terytorium zamorskie Francji, posiadające autonomię wewnętrzną, noszące nazwę Francuskiego Terytorium Afarów i Issów, a wcześniej, do 1967 r. Somali Francuskiego.
Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum 4 IX 1992 r., która weszła w życie 15 IX 1992 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 6 lat.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego, liczącego 65 członków wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 5 dystryktów.

Głowa państwa

prezydent - Ismail Omar GUELLEH /RPP/ /od 8 V 1999; reelekcje: 2005, 2011, 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Hassan GOULED APTIDON /RPP/ /24 VI 1977 - 8 V 1999/

Rząd

utworzony 5 V 2019 r.

premier - Abdoulkader Kamil MOHAMED

ministrowie:
spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej oraz rzecznik rządu - Mahamoud Ali YOUSSOUF
spraw wewnętrznych - Moumin Ahmed CHEIKH  
obrony i ds. stosunków z parlamentem - Hassan Omar Mohammed BOURHAN 
gospodarki i finansów - Ilyas Moussa DAWALEH
sprawiedliwości, ds. penitencjarnych i praw człowieka - Ali Hassan BAHDON
p/u prezydenta ds. inwestycji - Ali Guelleh ABOUBAKER
zdrowia - Mohamed Warsama DIRIEH 
edukacji narodowej i kształcenia zawodowego - Moustapha Mohamed MAHAMOUD 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Nabil Mohammed AHMED
ds. kobiet i rodziny - Moumina Houmed HASSAN /kob./
rolnictwa, zasobów wodnych, rybołówstwa i hodowli - Mohammed Ahmed AWALEH
zaopatrzenia i transportu - Moussa Mohamed AHMED
ds. islamu, dóbr religijnych i kultury - Moumin Hassan BARREH
spraw społecznych i solidarności - Mouna Osman ADEN /kob./
ds. budżetu - Abdoulkarim Aden CHER  
energetyki i zasobów naturalnych - Yonis Ali GUEDI  
pracy i ds. reformy administracji - Isman Ibrahim ROBLEH  
urbanizacji, ochrony środowiska i turystyki - Mohamed Abdoulkader Moussa HELEM  
budownictwa mieszkaniowego - Amina Abdi ADEN /kob./
łączności, ds. poczt i telekomunikacji - Radwan Abdillahi BAHDON 
handlu - Hassan Houmed IBRAHIM 
sekretarz stanu ds. młodzieży i sportu - Hassan Mohamed KAMIL
sekretarz stanu ds. decentralizacji - Hamadou Mohamed ARAMIS
                                                                                    *
poprzedni premier - Abdoulkader Kamil MOHAMMED  /1 IV 2013 - 5 V 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
spiker - Mohamed Ali HOUMED

Podział mandatów po wyborach z 23 lutego 2018 r.: UMP 58, UDJ/PDD 7. Razem 65.

Dżibuti parlament

Partie

Ludowe Zgromadzenie na rzecz Postępu /Rassemblement Populaire pour le Progres - RPP/ - utworzone 4 marca 1979 r. w miejsce Afrykańskiej Ligi Ludowej na rzecz Niepodległości /Ligue Populaire Africaine pour l'Independance - LPAI; zał. 1975/; do 28 IX 1992 r. jedyna legalnie działająca partia; przewodn.: Ismail Omar GUELLEH.

Związek Dżibuti na rzecz Demokracji i Sprawiedliwości /Union Djiboitienne pour la Démocratie et la Justice - UDJ/ - utworzony w październiku 2002 r.; przywódca: Ismail Guedi HARRED.

Partia Dżibuti na rzecz Rozwoju /Parti Djiboutien pour le Développement - PDD/ - przywódca: Mohamed Daoud CHEHEM.

Front na rzecz Przywrócenia Jedności i Demokracji /Front pour la Restauration de l'Unité et de la Démocratie - FRUD/ - utworzony w 1991 r., 10 marca 1996 r. zarejestrowany jako partia polityczna; przewodn.: Ali Mohamed DAOUD.

Partia Narodowo-Demokratyczna /Parti National Démocratique - PND/ - utworzona 13 września 1992 r.; przewodn.: Aden Robleh RAWALLEH.

Ludowa Partia Socjaldemokratyczna /Parti Populaire Social Démocrate - PPSD/ utworzona w 2002 r.; przywódca: Moumin Bahdon FARAH.

Sojusz Republikański na rzecz Demokracji /Alliance Républicaine pour la Démocratie - ARD/ - partia utworzona 4 października 2002 r.

Ruch na rzecz Odnowy Demokratycznej i Rozwoju /Mouvement pour le Renouveau Démocratique et le Développement - MRD/ - utworzony w 2002 r.
                                                                                    *
Związek na rzecz Większości Prezydenckiej /Union pour la Majorité Présidentielle - UMP/ - koalicja utworzona przez RPP, FRUD, PND i PPSD; przywódca: Ismail Omar GUELLEH.

Związki zawodowe

Powszechny Związek Pracy /l'Union Générale du Travail - UGT/ - założony w 1992 r. w miejsce Powszechnego Związku Pracujących Dżibuti /l'Union Générale des Travailleurs Djiboutiens - UGTD; zał. 1977/; zrzesza 22 związki zawodowe.

Prasa

La Nation - tygodnik, Dżibuti.

La Prosperite - dziennik internetowy.

al-Qarn - dziennik internetowy.

La Voix de Djibouti - dziennik internetowy.


Agencja prasowa

Agence Djiboutienne d'Information /ADI/ - Dżibuti, zał. 1982.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Dżibuti

Flaga

Godło

  • Republika Dżibuti, Dżumhurijjat Dżibuti, République de Djibouti
  • Obszar: 23 200 km2
  • Ludność: 905 618 (2017)
  • Stolica: Dżibuti
  • Ludność stolicy: 623 891 (2013)
  • Język urzędowy: arabski, francuski
  • Święto narodowe: 27 VI - Dzień Niepodległości (1977)
  • Jednostka monetarna: 1 frank Dżibuti (DJF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, AL, IMF (MFW), NAM, AU, WHO, WTO