Wybrzeże Kości Słoniowej

Fot. PAP/EPA/LEGNAN KOULA

Ustrój

Republika, niepodległa od 7 VIII 1960 r., wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio część Francuskiej Afryki Zachodniej, od 1958 r. republika mająca autonomię wewnętrzną w ramach Wspólnoty Francuskiej.
Zgodnie z konstytucją zaaprobowaną w referendum 30 X 2016 r., która weszła w życie 8 XI 2016 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. Od 2020 r. jednocześnie z prezydentem będzie wybierany wiceprezydent.
Organem władzy ustawodawczej jest 2-izbowy parlament. Izba niższa - Zgromadzenie Narodowe składa się z 255 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. W skład izby wyższej - Senatu wchodzi 99 członków (66 wybieranych w wyborach pośrednich i 33 mianowanych przez prezydenta).
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 58 departamentów.

Głowa państwa

prezydent - Alassane Dramane OUATTARA /RDR/ /od 4 XII 2010; zaprzysiężenie 21 V 2011; reelekcja 2015/
wiceprezydent - Daniel Kablan DUNCAN /PDCI-RDA/ /od 16 I 2017/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Laurent GBAGBO /FPI/ /25 X 2000 - 4 XII 2010/

Rząd

utworzony 11 I 2017 r., stan po zmianach z 10 VII 2018 r.

premier oraz min. ds. budżetu i wydatków państwowych - Amadou Gon COULIBALY /RDR/

ministrowie:
p/u prezydenta i sekr. gen p/u prezydenta - Patrick ACHY
stanu p/u prezydenta ds. dialogu politycznego i kontaktów z instytucjami - Jeannot Kouadio AHOUSSOU
ds. prezydenckich - Téné Birahima OUATTARA
min., sekr. gen. p/u prezydenta ds. wielkich projektów - Philippe SEREY-EIFFEL
stanu i obrony - Hamed BAKAYOKO 
spraw zagranicznych - Marcel AMON-TANOH
spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa - Sidiki DIAKITÉ 
gospodarki i finansów - Adama KONÉ 
ds. służb publicznych - Issa COULIBALY
zatrudnienia i opieki społecznej - Pascal Abinan KOUAKOU
sprawiedliwości i praw człowieka oraz strażnik pieczęci - Sansan KAMBILÉ 
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Albert Mabri TOIKEUSE 
ds. integracji afrykańskiej i diaspory - Ally COULIBALY
edukacji narodowej, szkolnictwa technicznego i kształcenia zawodowego - Kandia KAMISSOKO CAMARA /kob./
ds. ropy naftowej, energetyki i rozwoju energii odnawialnej - Thierry TANOH
planowania i rozwoju - Nialé KABA /kob./
ds. zasobów wodnych i leśnictwa - Alain Richard DONWAHI
rolnictwa i rozwoju wsi - Mamadou Sangafowa COULIBALY
hodowli i rybołówstwa - Kobenan Kouassi ADJOUMANI
transportu - Amadou KONÉ
budownictwa i urbanizacji - Bruno Nabagné KONÉ
zdrowia i higieny - Aouélé Eugene AKA
ds. miast - François Albert AMICHIA
górnictwa i geologii - Jean-Claude KOUASSI
ds. urządzeń sanitarnych i zdrowia - Anne Désirée OULOTO /kob./ 
ds. modernizacji administracji państwowej i innowacyjności służb publicznych - Raymonde GOUDOU-COFFIE /kob./  
kultury i ds. frankofonii - Maurice Kouakou BANDAMAN
zaopatrzenia i utrzymania dróg - Amedée KOUKOU /kob./
ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Joseph Seka SEKA
ds. kobiet, rodziny i dzieci - Ramata LY-BAKAYOKO /kob./
ds. solidarności, spójności społecznej i walki z biedą - Mariétou KONÉ /kob./ 
handlu wewnętrznego i promocji małych i średnich przedsiębiorstw - Souleymane DIARRASSOUBA
rzemiosła - Sidiki KONATÉ
gospodarki cyfrowej i poczty - Claude Isaac DÉ
łączności, mediów oraz rzecznik rządu - Sidi Tiémoko TOURÉ
turystyki i rekreacji - Siandou FOFANA
ds. sportu - Paulin DANHO
gospodarki wodnej - Laurent TCHAGBA
ds. promocji młodzieży i zatrudniania młodych - Mamadou TOURÉ
                                                                                    *
poprzedni premier - Daniel Kablan DUNCAN /RDR/ /22 XI 2012 - 10 I 2017/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Guillaume Kigbafori SORO /FN/ 

Podział mandatów po wyborach z 18 grudnia 2016 r.: RHDP 167, niezależni 75, UDPCI 6, FPI 3, UCI 3, inne 1. Razem 255.

Parlament Wybrzeże Kości Słoniowej

Senat /Sénat/
przewodniczący - Jeannot AHOUSSOU-KOUADIO /PDCI/

W wyborach pośrednich, które odbyły się 24 marca 2018 r., wybrano 66 członków. Pozostałych 33 senatorów zostanie mianowanych przez prezydenta.

Partie

Zrzeszenie Republikanów /Rassemblement des Républicains - RDR/ - partia utworzona 5 października 1994 r. przez grupę b. członków Partii Demokratycznej Wybrzeża Kości Słoniowej; przewodn.: Alassane Dramane OUATTARA.

Partia Demokratyczna Wybrzeża Kości Słoniowej - Demokratyczne Zgromadzenie Afrykańskie /Parti Démocratique de la Côte d'Ivoire - Rassemblement Démocratique Africain - PDCI-RDA/ - utworzona w 1947 r.; do 3 maja 1990 r. jedyna legalna partia polityczna; przewodn.: Henry Konan BÉDIÉ.

Ruch Sił Przyszłości /Mouvement des Forces d'Avenir - MFA/ - utworzony w 2000 r.; sekr. gen.: Innocent ANAKY.

Związek na rzecz Demokracji i Pokoju na Wybrzeżu Kości Słoniowej /Union pour la Démocratie et la Paix en Côte d'Ivoire - UDPCI/ - utworzony w 2001 r.; przewodn.: Toikeuse MABRI.

Ludowy Front Wybrzeża Kości Słoniowej /Front Populaire Ivoirien - FPI/ - partia utworzona w listopadzie 1989 r., zalegalizowana 31 maja 1990 r.; przewodn.: Pascal Affi N'GUESSAN.

Związek na rzecz Wybrzeża Kości Słoniowej /Union pour la Côte d'Ivoire - UCI/ - przywódca: Gnamien KONAN.

Partia Pracujących Wybrzeża Kości Słoniowej /Parti Ivoirien des Travailleurs - PIT/ - zalegalizowana w maju 1990 r.; I sekr. krajowy: Francis WODIÉ.

Związek Demokratyczny i Obywatelski /Union Démocratique et Citoyennne - UDCI/ - utworzony w 2000 r.

Nowe Siły /Forces Nouvelles - FN/ - partia utworzona w lutym 2003 r. w wyniku połączenia 3 partii: Patriotycznego Ruchu Wybrzeża Kości Słoniowej /MPCI/, Ruchu na rzecz Sprawiedliwości i Pokoju /MJP/ oraz Luowego Ruchu Wybrzeża Kości Słoniowej /MPIGO/; sekr. gen.: Guillaume Kigbafori SORO.
                                                                                    *
Zrzeszenie Houphouëtistów na rzecz Demokracji i Pokoju /Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix - RHDP/ - sojusz wyborczy utworzony 18 maja 2005 r.; w jego skład wchodzą obecnie RDR, PDCI-RDA i MFA; przywódca: Alassane Dramane OUATTARA.

Związki zawodowe

Powszechne Zrzeszenie Pracowników Wybrzeża Kości Słoniowej /Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire - UGTCI/ - założone w 1962 r.; należy do MKWZZ; liczy 100 000 członków zrzeszonych w 190 afiliowanych związkach.

Prasa

Actuel - organ FPI, dziennik, Abidżan, zał. 1996.

Le Changement - tygodnik, Abidżan, zał. 1991.

Le Démocrate - organ PDCI, tygodnik, Abidżan, zał. 1991.

Fraternité-Matin - dziennik, Abidżan, zał. 1964.

L'Inter - dziennik, Abidżan, zał. 1998.

Ivoir'Soir - organ PDCI, dziennik, Abidżan, zał. 1987.

Le JD - dziennik, Abidżan, zał. 1999.

Le Jour - dziennik, Abidżan, zał. 1994.

Le Libéral - dziennik, Abidżan, zał. 1997.

Mousso - tygodnik, Abidżan, zał. 1993.

Le National - dziennik, Abidżan, zał. 1999.

Notre Chance - tygodnik, Abidżan.

Notre Voie - organ FPI, dziennik, Abidżan, zał. 1978.

Le Nouvel Horizon - organ FPI, tygodnik, Abidżan, zał. 1990.

La Nouvelle Presse - tygodnik, Abidżan, zał. 1992.

La Nouvelle République - dziennik, Abidżan, zał. 1994.

Le Patriote - organ RDR, dziennik, Abidżan.

Le Populaire-Nouvelle Formule - dziennik, Abidżan.

Le Réveil Hebdo - dziennik, Abidżan, zał. 1993.

Soir Info - dziennik, Abidżan, zał. 1994.

Téré - organ PIT, tygodnik, Abidżan.

La Voie - organ FPI, dziennik, Abidżan.

La Voix d'Afrique - miesięcznik, Abidżan.


Agencja prasowa

Agence Ivoirienne de Presse /AIP/ - rządowa agencja informacyjna, Abidżan, zał. 1961.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Wybrzeże Kości Słoniowej

Flaga

Godło

  • Republika Wybrzeża Kości Słoniowej, République de Côte d'Ivoire
  • Obszar: 322 460 km2
  • Ludność: 23 518 859 (2017)
  • Stolica: Jamusukro (Yamoussoukro)
  • Ludność stolicy: 355 573 (2014)
  • Język urzędowy: francuski
  • Święto narodowe: 7 VIII - rocznica uzyskania niepodległości (1960)
  • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XOF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO