Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Ustrój

Republika od 12 VII 1975 r., poprzednio prowincja zamorska Portugalii posiadająca autonomię wewnętrzną. 
Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum 22 VIII 1990 r., która weszła w życie 10 IX 1990 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, w którego skład wchodzi 55 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 4 lata.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, mianowanym przez prezydenta.

Głowa państwa

prezydent - Evaristo do Espírito SANTO CARVALHO /ADI/ /od 3 IX 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Manuel PINTO da COSTA /3 IX 2011 - 3 IX 2016/

Rząd

utworzony 3 XII 2018 r.

premier - Jorge BOM JESUS /MLSTP-PSD//od 29 XI 2018/

ministrowie:
p/u prezydenta i ds. parlamentu - Wuando Borges CASTRO de ANDRADE
spraw zagranicznych, współpracy i ds. społeczności - Elsa Maria Neto D'Alva TEIXEIRA de BARROS PINTO /kob./ 
spraw wewnętrznych i obrony - Óscar Aguiar SACRAMENTO e SOUSA
planowania, finansów i gospodarki - Osvaldo TAVARES DOS SANTOS VAZ
turystyki, kultury, handlu i przemysłu - Maria da GRAÇA de OLIVEIRA LAVRES /kob./ 
oświaty i szkolnictwa wyższego - Julieta ISIDRO RODRIGUES /kob./
sprawiedliwości, administracji państwowej i praw człowieka - Ivete da GRAÇA DOS SANTOS CORREIA /kob./
robót publicznych, infrastruktury, zasobów naturalnych i ochrony środowiska - Osvaldo António CRAVID VIEGAS D'ABREU
rolnictwa, rybołówstwa i rozwoju wsi - Francisco MARTINS DOS RAMOS
pracy, solidarności, rodziny i kształcenia zawodowego - Edgar Manuel da GRAÇA AZEVEDO AGOSTINHO DAS NEVES
ds. młodzieży, sportu i ds. biznesu - Vinícios Teles XAVIER de PINA
                                                                                    *
poprzedni premier - Patrice Emery TROVOADA /ADI/ /27 XI 2014 - 29 XI 2018/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assembléia Nacional/
przewodniczący - Delfim Santiago das NEVES /PCD-GR/

Podział mandatów po wyborach z 7 października 2018 r.: ADI 25, MLSTP-PSD 23, PCD-GR, MDFM-PL, UDD 5, MCISTP 2. Razem 55.

Parlament Wyspa Świętego Tomasza i Książęca

Partie

Niezależna Akcja Demokratyczna /Ação Democrática Independente - ADI/ - partia utworzona w 1992 r.; przewodn.: Patrice Emery TROVOADA.

Ruch Wyzwolenia Św. Tomasza i Książęcej - Partia Socjaldemokratyczna/Movimento de Libertação de São Tomé e Principe - Partido Social Democrata - MLSTP-PSD/ - utworzony w 1960 r . jako Komitet Wyzwolenia Wysp Św. Tomasza i Książęcej; od 1972 do X 1990 r. nosił nazwę: Ruch Wyzwolenia Św. Tomasza i Książęcej; przewodn.: Jorge BOM JESUS.

Partia Konwergencji Demokratycznej - Grupa Rozwagi /Partido da Convergencia Democrática - Grupo de Reflexao - PCD-GR/ - utworzona w 1987 r.; przywódca: Leonel Mario d'ALVA.

Demokratyczny Ruch Sił na rzecz Zmiany - Partia Liberalna /Movimento Democrático das Forcas da Mudança - Partido Liberal - MDFM-PL/ - utworzony w 2001 r.; przewodn.: Fradique Melo Bandeira de MENEZES; sekr. gen.: Tomé VERA CRUZ.

Związek Demokratów na rzecz Obywateli i Rozwoju /União dos Democratas para Cidadania e Desenvolvimiento - UDD/ - partia utworzona w styczniu 2005 r.

Ruch Niezależnych Obywateli Św. Tomasza i Książęcej /MCISTP/

Ruch Nowa Droga /Movimento Novo Rumo - NR/

Partia CODÓ /Partido CODÓ - CODÓ/ - utworzona w 1986 r. na emigracji; zalegalizowana w 1990 r.; do czerwca 1998 r. nosiła nazwę Partia Demokratyczna Św. Tomasza i Książęcej - Demokratyczna Koalicja Opozycyjna /Partido Democrático de São Tomé e Principe - Coligação Democrática da Oposição - PDSTP-CODO/.

Ludowa Partia Postępu /Partido Popular do Progresso - PPP/ - utworzona w 1998 r.

Związki zawodowe

Krajowa Organizacja Pracujących Św. Tomasza i Książęcej /Organização Nacional de Trabalhadores de São Tomé e Principe - ONTSTP/

Powszechny Związek Pracujących Św. Tomasza i Książęcej /União Geral dos Trabalhadores de São Tomé e Principe - UGTSTP/

Prasa

Diário da República - tygodnik rządowy, São Tomé, zał. 1836.

Jornala Vitrina - São Tomé, zał. 1999.

Notícias - São Tomé, zał. 1991.

Nova República - São Tomé, zał. 1992.

O País - São Tomé, zał. 1994.

O Parvo - São Tomé, zał. 1994.

Tribuna - São Tomé, zał. 1998.


Agencja prasowa

STP-Press - São Tomé, zał. 1985.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Flaga

Godło

  • Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Republica Democrática de São Tomé e Principe
  • Obszar: 1 001 km2
  • Ludność: 196 548 (2017)
  • Stolica: São Tomé
  • Ludność stolicy: 56 945 (2008)
  • Język urzędowy: portugalski
  • Święto narodowe: 12 VII - rocznica proklamowania niepodległości (1975)
  • Jednostka monetarna: 1 dobra (STN) = 100 centimos
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO
  • obszar: 1 001 km2  (Wyspa Św. Tomasza 859 km2, Wyspa Książęca 142 km2)