Fot. PAP/EPA/PHILIP DHIL

Ustrój

Republika niepodległa od 9 VII 2011 r.
Poprzednio, od 6 I 2005 r. do 9 VII 2011 r. autonomiczny region Republiki Sudanu. 6 I 2005 r. rząd Sudanu oraz władze tymczasowe Sudanu Południowego podpisały porozumienie o zakończeniu wieloletniej wojny domowej. W referendum trwającym od 9 do 15 stycznia 2011 r. mieszkańcy Sudanu Południowego opowiedzieli się za proklamowaniem niepodległości.
Zgodnie z tymczasową konstytucją, ratyfikowaną 7 VII 2011 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany na 3-letnią kadencję.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Parlamentu Narodowego o kadencji 4-letniej, składającego się z izby wyższej Izby Stanów i izby niższej - Narodowego Zgromadzenia Ustawodawczego. W skład Izby Stanów wchodzi obecnie 50 członków (30 mianowanych przez prezydenta i 20 byłych członków Rady Stanów Republiki Sudanu). Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze liczy obecnie 332 członków (66 mianowanych przez partie polityczne, 96 byłych członków Zgromadzenia Narodowego Republiki Sudanu i 170 byłych członków Zgromadzenia Ustawodawczego Sudanu Płd.). 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele prezydent. Rząd, odpowiedzialny przed parlamentem, jest mianowany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 28 stanów.

Głowa państwa

prezydent i premier - Salva KIIR MAYARDIT /SPLM/ /od 9 VII 2011; reelekcje: 2015, 2018/ 
I wiceprezydent - Taban DENG GAI /od 25 VII 2016/
II wiceprezydent - James WANI IGGA /od 1 II 2016/

Rząd

utworzony 30 IV 2016 r., stan po zmianach z 12 VI 2019 r.

ministrowie:
ds. gabinetu - Martin ELIA LOMURO
p/u prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego - Maboto MAMOR 
p/u prezydenta - Mayik AYII 
spraw zagranicznych - Nhial DENG NHIAL 
spraw wewnętrznych - Michael TIANGJIEK MUT  
obrony i ds. weteranów - Kuol MANYANG JUUK
transportu - John LUK
sprawiedliwości i ds. konstytucyjnych - Paulino WANAWILLA ONANGO
telekomunikacji i służb pocztowych - Michael MAKUAI LUETH 
ds. federalnych - Richard K. MULLA
finansów i planowania gospodarczego - Salvatore Garang MABIORDIT WOL 
handlu i przemysłu - Moses HASSAN TIEL 
ds. ropy naftowej i górnictwa - Awow Daniel CHUANG
rolnictwa - Onyoti ADIGO NYIKWEC 
hodowli i rybołówstwa - James JANDA DUKU 
energetyki i ds. zapór - Dhieu MATHOK DIING
ds. dróg i mostów - Rebecca JASHUA /kob./ 
ochrony środowiska i leśnictwa - Josephine AKOON /kob./ 
ds. gruntów i budownictwa mieszkaniowego - Mary ALPHONE LODIRA /kob./
ds. równouprawnienia i dzieci - Awot DENG ACHIULADO
kultury, młodzieży i sportu - Nadia DODI /kob./
ds. zasobów wodnych i nawadniania - Sofia A. GAI /kob./
ds. ochrony dzikiej przyrody i turystyki - Jemma NUNU KUMBA /kob./
ds. edukacji powszechnej - Deng DENG HOTH 
szkolnictwa wyższego - Yien O. L. TUT
pracy i służb publicznych - Gathoth GATKUOTH HOTHNYANG 
ds. humanitarnych - Hussein MAR NYUOT 

Parlament

Parlament Narodowy /National Legislature/

Narodowe Zgromadzenie Ustawodawcze /al-Majlis al-Tachirii - National Legislative Assembly/
spiker - Manasseh MAGOK RUNDIAL /SPLM/

Izba Stanów /al-Watani - Council of States/
przewodniczący - Joseph BOL CHAN

Partie

Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu /Sudan People's Liberation Movement - SPLM/ - polityczne skrzydło Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu /Sudan People's Liberation Army - SPLA; zał. 16 V 1983/; obecnie partia polityczna; przewodn.: Salva KIIR MAYARDIT.

Partia Liberalna Sudanu Południowego /South Sudan Liberal Party - SSLP/ - partia utworzona 1 października 2010 r.; koordynator gen.: Peter KUOT NGONG.

Zjednoczony Front Demokratyczny /United Democratic Front - UDF/ - przywódca: Gabriel Changson CHANG.

Partia Demokratycznej Zmiany /Democratic Change Party - DC/ - partia opozycyjna, utworzona w czerwcu 2009 r., do 6 stycznia 2016 r. nosiła nazwę: Ludowy Ruch Wyzwolenia Sudanu-Demokratyczna Zmiana /Sudan People's Liberation Movement-Democratic Change - SPLM-DC/; przewodn.: Lam AKOL; sekr. gen.: Deng BIOR.

Prasa

The Citizen - niezależny, w jęz. angielskim, Dżuba, zał. 2006.

The Juba Post - niezależny, w jęz. angielskim, Dżuba, zał. 2004; od 2012 dostępny online.


Agencja prasowa

South Sudan News Agency /SSNA/ - zał. 2008.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Sudan Południowy

Flaga

Godło

 • Republika Sudanu Południowego, Republic of South Sudan
 • Obszar: 619 745 km2
 • Ludność: 13 134 871 (2017)
 • Stolica: Dżuba
 • Ludność stolicy: 372 410 (2011)
 • Język urzędowy: angielski
 • Jednostka monetarna: 1 funt południowo-sudański (SSP) = 100 piastrów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, AU
 • Rynek w Dżubie Fot. PAP/EPA/PHILIP DHIL
  Rynek w Dżubie Fot. PAP/EPA/PHILIP DHIL
 • Uroczystości w Dżubie z okazji rocznicy niepodległości Sudanu Południowego. Fot. PAP/EPA/PHILLIP DHIL
  Uroczystości w Dżubie z okazji rocznicy niepodległości Sudanu Południowego. Fot. PAP/EPA/PHILLIP DHIL