Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

Ustrój

Do 1975 r. kolonia Hiszpanii, zwana Saharą Hiszpańską, o statusie prowincji zamorskiej. 
W przejściowym okresie dekolonizacji na podstawie trójstronnego porozumienia pozostawała pod administracją hiszpańsko-marokańsko-mauretańską, a od II 1976 r. marokańsko-mauretańską.
27 II 1976 r. walczący o niepodległość Sahary Zachodniej Front Polisario proklamował w Bir Lahlu na terenach wyzwolonych Saharyjską Arabską Republikę Demokratyczną. SARD została uznana przez Organizację Jedności Afrykańskiej (obecnie Unia Afrykańska) i niektóre inne państwa świata.
5 VIII 1979 r. Front Polisario i rząd Mauretanii zawarły porozumienie o zrzeczeniu się przez Mauretanię roszczeń terytorialnych wobec Sahary Zachodniej. Niezależności SARD nie uznaje Maroko, traktując ją jako własne terytorium.
Międzynarodowe próby uregulowania konfliktu między Marokiem a Frontem Polisario doprowadziły w 1988 r. do przyjęcia przez obie strony projektu ONZ o przeprowadzeniu referendum wśród ludności SARD. Referendum, kilkakrotnie przekładane, do tej pory nie odbyło się.
Zgodnie z konstytucją przyjętą przez zjazd Frontu Polisario w VIII 1976 r., zmodyfikowaną w 1982 r., głową państwa jest prezydent wybierany przez zjazd Polisario. Jest on jednocześnie sekretarzem generalnym Frontu.
Władza ustawodawcza należy do 53-osobowej Saharyjskiej Rady Narodowej, wybieranej przez delegatów zjazdu Polisario.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta.

Głowa państwa

prezydent - Brahim GHALI /od 9 VII 2016/
                                                                                    *
poprzedni p.o. prezydent - Chatri ADDUH /31 V 2016 - 9 VII 2016/

Rząd

premier - Mohamed Al-Wali AKEIK /od 5 II 2018/
                                                                                    *
poprzedni premier - Abd el-Kadir Talib OMAR /30 X 2003 - 5 II 2018/

Parlament

Saharyjska Rada Narodowa /Sahrawi National Council/
spiker - Chatri ADDUH

W wyborach, które odbyły się 19 i 20 lutego 2012 r. wszystkie 53 mandaty zdobyli kandydaci Frontu Polisario.

Parlament Sahara Zachodnia

Partia

Ludowy Front Wyzwolenia Sakia el-Hamra i Rio de Oro /Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y Rio de Oro - Front Polisario/ - organizacja narodowo-wyzwoleńcza utworzona 10 maja 1973 r.; kieruje walką o niepodległość Sahary Zachodniej; sekr. gen.: Brahim GHALI.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Sahara Zachodnia

Flaga

Godło

 • Saharyjska Arabska Republika Demokratyczna, al-Dżumhurijja al-Arabijja as-Sahrawijja ad-Dimukratijja
 • Obszar: 266 000 km2
 • Ludność: 592 347 (2017)
 • Stolica: al-Ujun
 • Ludność stolicy: 194 668 (2009)
 • Język urzędowy: arabski
 • Jednostka monetarna: 1 dirham marokański (MAD) = 100 franków marokańskich
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: AU
 • Obóz uchodźców w Tifariti Fot. PAP/EPA/Mohamed Messara
  Obóz uchodźców w Tifariti Fot. PAP/EPA/Mohamed Messara
 • Kobiety w obozie dla uchodźców w Tifariti Fot. PAP/EPA/Mohamed Messara
  Kobiety w obozie dla uchodźców w Tifariti Fot. PAP/EPA/Mohamed Messara