Fot. PAP/EPA/AHMED JALLANZO

Ustrój

Republika niepodległa od 26 VII 1847 r. 
Zgodnie z konstytucją, która weszła w życie 6 I 1986 r., ostatnio modyfikowaną w referendum z 23 VIII 2011 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 6-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu i Izby Reprezentantów, wybieranego w wyborach powszechnych. Senat, o kadencji 9-letniej, liczy 30 członków, a w skład Izby Reprezentantów wchodzi obecnie 73 deputowanych wybieranych na 6 lat.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 15 hrabstw.

Głowa państwa

prezydent - George MANNEH WEAH /CDC/ /od 22 I 2017/
wiceprezydent - Jewel Cianeh HOWARD-TAYLOR /kob./ /NPP/ /od 22 I 2017/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Ellen JOHNSON-SIRLEAF /kob./ /UP do 2018 r.; niezal./ /16 I 2006 - 22 I 2018/

Rząd

utworzony 22 I 2018 r., stan po zmianach z III 2018 r.

ministrowie:
stanu ds. prezydenckich i szef gabinetu - Nathaniel F. McGILL
stanu ds. prezydenckich, sekretarz prasowy - Sam MANNAH
stanu bez teki - Trokon A. KPUI
spraw zagranicznych - Gbehzohngar Milton FINDLEY
spraw wewnętrznych - Varney SIRLEAF 
obrony - Daniel Dee ZIAHKAHN
finansów i planowego rozwoju - Samuel D. TWEH
informacji, kultury i turystyki - Lenn Eugene NAGBE
oświaty - Ansu SONII
handlu i przemysłu - Wilson TARPEH
ds. równouprawnienia, dzieci i opieki społecznej - Williametta Piso SAYDEE TARR /kob./
ds. gruntów, górnictwa i energetyki - Gesler MURRAY
ds. młodzieży i sportu - Zogar WILSON
pracy - Moses Y. KOLLIE
poczt i telekomunikacji - Cooper KRUAH
sprawiedliwości i prokurator generalny - Musa F. DEAN
robót publicznych - Mobutu NYENPAN 
transportu - Samuel A. WLUE
rolnictwa - Magana FLOMO
zdrowia i ubezpieczeń społecznych -  Wilhelmina JALLAH /kob./

Parlament

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
przewodniczący - Bhofal CHAMBERS /CDC/

Podział mandatów po wyborach z 10 października 2017 r.: CDC-NPP-LPDP 21, UP 19, PUP 5, LP 3, ALP 3, LPP 1, UPP 1, LINU 1, niezależni 12, inne 7. Razem 73.

Izba Reprezentantów Liberia

Senat /Senate/
przewodniczący - Jewel Cianeh HOWARD-TAYLOR /kob./ /NPP/
przewodniczący pro tempore - Albert CHIE /niezal./ 

Podział mandatów po wyborach z 20 grudnia 2014 r.: UP 8, CDC 4, LP 3, NUDP 1, NDC 1, NPP 4, inne 4, niezależni 5. Razem 30.

Senat Liberia

Partie

Kongres na rzecz Demokratycznej Zmiany /Congress for Democratic Change - CDC/ - partia utworzona w 2004 r.; przywódca: George MANNEH WEAH; przewodn.: Nathaniel F. McGILL.  

Partia Jedności /Unity Party - UP/ - utworzona w 1984 r.; 1 kwietnia 2009 r. w jej skład weszły 2 partie: Liberyjska Partia Działania /Liberian Action Party - LAP; zał. 1984/ i Partia Zjednoczenia Liberii /Liberia Unification Party - LUP/; przywódca: Wilmot J. M. AYE. 

Narodowa Partia Patriotyczna /National Patriotic Party - NPP/ - utworzona w 1997 r.; przywódca (de facto): Charles TAYLOR.

Partia Wolności /Liberty Party - LP/ - utworzona w 2004 r.; przywódca: Charles BRUMSKINE.

Ludowa Partia Zjednoczenia /People's Unification Party - PUP/ - utworzona w 2014 r.; przywódca: Jim TORNONLAH. 

Partia Ogólnoliberyjska /All Liberian Party - ALP/

Narodowy Związek na rzecz Postępu Demokratycznego /National Union for Democratic Progress - NUDP/ - przywódca: Yormie JOHNSON.

Ludowa Partia Demokratyczna Liberii /People's Democratic Party of Liberia - PDPL/ - przywódca: Fiyah GBOLIE.

Liberyjska Partia Ludowa /Liberian People's Party - LPP/ - utworzona w 1984 r.; przywódca: Koffa NAGBE.

Zjednoczona Partia Ludowa /United People's Party - UPP/ - utworzona w 1984 r.; przywódca: Wesley JOHNSON.

Liberyjska Partia Równych Praw /Liberia Equal Rights Party - LERP/ - utworzona w 2005 r.; przywódca: Joseph KORTO.

Ruch Nowego Porozumienia /New Deal Movement - NDM/ - utworzony w 2003 r.

Ogólnoliberyjska Partia Koalicyjna /All Liberian Coalition Party - ALCOP/ - utworzona w 1997 r.

Narodowo-Demokratyczna Partia Liberii /National Democratic Party of Liberia - NDPL/ - utworzona w sierpniu 1984 r.; przywódca: Winston TUBMAN.

Narodowa Partia Reformatorska /National Reformation Party - NRP/ - przywódca: Alfred REEVES.

Liberyjski Związek Narodowy /Liberia National Union - LINU/ - przywódca: Jonathan WEEDOR.

Reformatorska Partia Sojuszu /Reformation Alliance Party - RAP/ - przywódca: Henry BOIMAN FAHNBULLEH.

Liberyjczycy Zjednoczeni na rzecz Pojednania i Demokracji /Liberians United for Reconciliation and Democracy - LURD/ - przywódca: Sekou Damate KONNEH.

Ruch na rzecz Demokracji w Liberii /Movement for Democracy in Liberia - MODEL/ - przewodn.: Thomas Yaya NIMLEY.

Ludowa Partia Postępowa /People's Progressive Party - PPP/ - przywódca: Chea CHEAPOO.

Wolna Partia Demokratyczna /Free Democratic Party - FDP/
                                                                                    *
Narodowa Koalicja Demokratyczna /National Democratic Coalition - NDC/ - koalicja wyborcza utworzona w 2011 r. przez Ruch Nowego Porozumienia, Narodową Partię Patriotyczną, Narodowo-Demokratyczną Partię Liberii, Liberyjską Partię Ludową, Zjednoczoną Partię Ludową i Liberyjską Partię Równych Praw.

Sojusz na rzecz Pokoju i Demokracji /Alliance for Peace and Democracy - APD/ sojusz Liberyjskiej Partii Ludowej i Zjednoczonej Partii Ludowej.

Związki zawodowe

Liberyjska Federacja Związków Zawodowych /Liberian Federation of Labor Unions - LFLU/ - założona w 1980 r. w wyniku połączenia Zjednoczonego Kongresu Robotników i Kongresu Pracy Liberii /zał. 1960/.

Kongres Pracy Liberii /Labor Congress of Liberia - LCL/ - skupia 8 związków afiliowanych.

Prasa

Daily Observer - gazeta niezależna, ukazuje się 5 razy w tygodniu, Monrowia, zał. 1981.

Front Page Africa

The Inquirer - dziennik, Monrowia.

National Chronicle

New Dawn - dziennik.

New Democrat

New Republic


Agencja prasowa

Liberian News Agency /LINA/ - agencja rządowa, Monrowia, zał. 1979.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Liberia

Flaga

Godło

 • Republika Liberii, Republic of Liberia
 • Obszar: 111 370 km2
 • Ludność: 4 682 395 (2017)
 • Stolica: Monrowia
 • Ludność stolicy: 970 824 (2008) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: angielski
 • Święto narodowe: 26 VII - Dzień Niepodległości (1847)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar liberyjski (LRD) = 100 centów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WHO
 • Widok na Mamba Point Fot. PAP/EPA/KIM LUDBROOK
  Widok na Mamba Point Fot. PAP/EPA/KIM LUDBROOK
 • Ministerstwo Finansów Liberii Fot. PAP/EPA/AHMED JALLANZO
  Ministerstwo Finansów Liberii Fot. PAP/EPA/AHMED JALLANZO
 • Widok na targowisko Waterside w Monrowii Fot. PAP/EPA/AHMED JALLANZO
  Widok na targowisko Waterside w Monrowii Fot. PAP/EPA/AHMED JALLANZO