Fot. PAP/EPA/SABRI ELMHEDWI

Ustrój

Republika niepodległa od 1 VIII 1960 r. wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio prowincja Francuskiej Afryki Zachodniej, od XII 1958 r. republika autonomiczna w ramach Wspólnoty Francuskiej. Do 30 XI 1975 r. nosiła nazwę Republiki Dahomeju, a do 28 II 1990 r. - Benińska Republika Ludowa.
Zgodnie z konstytucją z 2 XII 1990 r. głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Narodowego o kadencji 4-letniej, w którego skład wchodzi obecnie 83 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych.  Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany i kierowany przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 12 departamentów.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Patrice TALON /bezp./  /od 6 IV 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Thomas Boni YAYI  /6 IV 2006 - 6 IV 2016/

Rząd

utworzony 6 IV 2016 r., stan z 6 VI 2019 r.

ministrowie:
stanu ds. planowania i rozwoju - Abdoulaye BIO-TCHANÉ
spraw zagranicznych i współpracy - Aurélien AGBÉNONCI
spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego - Sacca LAFIA
obrony narodowej - Fortunet Alain NOUATIN
sprawiedliwości i ds. prawa oraz strażnik pieczęci - Sévérin QUENUM
gospodarki i finansów - Romuald WADAGNI
rolnictwa, hodowli i rybołówstwa - Gaston DOSSOUHOUI
ds. decentralizacji i samorządów lokalnych - Barnabé DASSIGLI
pracy i administracji publicznej - Adidjatou MATHYS /kob./
spraw społecznych i mikro-finansów - Bintou Chabi ADAM TARO /kob./
zdrowia - Benjamin HOUNKPATIN
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Marie Odile ATTANASSO /kob./
ds. szkolnictwa średniego i technicznego oraz kształcenia zawodowego - Mahougnon KAKPO
szkolnictwa przedszkolnego i podstawowego - Karimou SALIMANE
ds. e-gospodarki i komunikacji - Aurelie Adam SOUDÉ ZOUMAROU /kob./
infrastruktury i transportu - Alassane SEIDOU
przemysłu i handlu - Serge AHISSOU
energii - Dona Jean-Claude HOUSSOU
ds. zasobów wodnych i górnictwa - Samou Seidou ADAMBI
ds. małych i średnich przedsiębiorstw oraz zatrudnienia - Modeste KEREKOU
ds. środowiska i ustawicznego rozwoju - José Didier TONATO
turystyki, kultury i sportu - Oswald HOMEKY
                                                                                    *
poprzedni premier - Lionel ZINSOU /18 VI 2015 - 6 IV 2016/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Gbèhounou Louis VLAVONOU /UP/

Podział mandatów po wyborach z 28 kwietnia 2019 r.: UP 47, BR 36. Razem 83.

Benin Zgromadzenie Narodowe

Partie

Związek Postępowy /Union Progressiste - UP/ - partia utworzona 1 grudnia 2018 r.; przywódca: Bruno AMOUSSOU.  

Blok Republikański /Bloc Républicain - BR/ - utworzony w grudniu 2018 r.; przywódca: Jean-Michel ABIMBOLA.

Związek na rzecz Beninu Przyszłości /Union pour le Bénin du Futur - UBF/ - partia popierająca byłego prezydenta M. Kérékou.

Afrykański Ruch na rzecz Demokracji i Postępu /Mouvement Africain pour la Démocratie et le Progres - MADEP/ - utworzony w 1997 r.; przywódca: Séfou FAGBOHOUN.

Siła Kluczowa /Force Clé - FC/

Impuls na rzecz Postępu i Demokracji /Impulsion au Progrès et la Démocratie - IPD/

Partia Odnowy Demokratycznej /Parti du Renouveau Démocratique - PRD/ - utworzona w 1990 r.; przywódca: Adrien HOUNGBÉDJI.

Partia Odrodzenia Beninu /Parti de Renaissance du Bénin - PRB/ - utworzona w 1992 r.; w jej skład wszedł Ruch Narodowy na rzecz Demokracji i Rozwoju /Mouvement National pour la Démocratie et le Développement - MNDD/; przywódca: Nicéphore SOGLO.

Partia Odrodzenia Patriotycznego /Parti Réveil Patriotique - PRP/ - przywódca: Janvier YAHOUÉDÉHOU.

Siła Nadziei /Force Espoir - FE/ - przywódca: Antoine DAYORI.

Front Działania na rzecz Odnowy i Rozwoju-Alafia /Front d'Action pour le Renouveau et le Développement-Alafia - FARD-Alafia/ - utworzony w kwietniu 1994 r.

Związek na rzecz Demokracji i Solidarności Narodowej /Union pour la Démocratie et la Solidarité Nationale - UDSN/ - przywódca: Sacca LAFIA.

Car DUNYA /CD/ - partia utworzona w lipcu 1998 r. w wyniku rozłamu w FARD-Alafia.

Narodowy Związek na rzecz Demokracji i Postępu /Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès - UNDP/

Nasza Wspólna Sprawa /Notre Cause Commune - NCC/ - partia zarejestrowana w październiku 1990 r.

Sojusz na rzecz Socjaldemokracji /Alliance pour la Social- Démocratie - ASD/

Narodowy Związek na rzecz Solidarności i Postępu /Union Nationale pour la Solidarité et le Progrès - UNSP/

Narodowa Partia na rzecz Demokracji i Rozwoju /Parti National pour la Démocratie et le Développement - PNDD/ - partia zarejestrowana w październiku 1990 r.

Pokolenie Zielonych /La Generation des Verts - Les Verts/ - partia zarejestrowana w październiku 1996 r.

Stowarzyszenie na rzecz Narodu /Rassemblement pour la Nation - RPN/ - partia utworzona w październiku 1999 r.

Związki zawodowe

Krajowa Unia Związków Zawodowych Beninu /Union Nationale des Syndicats des Travailleurs du Bénin - UNSTB/ -  założona w listopadzie 1974 r.; sekr. gen.: Nicodeme Julian CODJO ASSOGBA.

Powszechna Konfederacja Pracy Beninu /Confédération Générale du Travail du Bénin - CGTB/ - sekr. gen.: Pascal TODJINOU.

Centrala Autonomicznych Związków Zawodowych Beninu /Centrale Syndicale Autonome du Bénin - CSAB/ - liczy ok. 20 000 członków; przewodn.: Sanni BONAVENTURE.

Prasa

Les Echos du Jour - dziennik, Kotonu.

Le Forum de la Semaine - tygodnik, Kotonu.

Fraternité - dziennik, Kotonu.

La Gazette du Golfe - dwutygodnik niezależny, Kotonu, zał. 1987.

Le Journal - dziennik niezależny, Kotonu, zał. 1999.

Journal Officiel de la République du Bénin - dwutygodnik rządowy, Porto Novo, zał. 1890.

Le Matin - dziennik niezależny, Kotonu, zał. 1994.

Le Matinal - dziennik, Kotonu.

La Nation - dziennik rządowy, Kotonu, zał. 1969 jako "Daho-Express", od 20 X 1975 do 1 V 1990 ukazywał się pt. "Ehuzu".

L'Observateur - dwutygodnik niezależny, Kotonu.

Le Pays - dwutygodnik, Kotonu.

Le Point ou Quotidien - dziennik niezależny, Kotonu.

Le Républicain - dziennik niezależny, Kotonu.

Le Soleil - dwutygodnik niezależny, Kotonu.


Agencja prasowa

Agence Bénin-Presse /ABP/ - rządowa agencja informacyjna, Kotonu, zał. 1973.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Benin

Flaga

Godło

 • Republika Beninu, République du Bénin
 • Obszar: 112 622 km2
 • Ludność: 11 324 032 (2017)
 • Stolica: Porto Novo
 • Ludność stolicy: 267 191 (2009)
 • Język urzędowy: francuski
 • Święto narodowe: 1 VIII - rocznica proklamowania niepodległości (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XOF) = 100 centymów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), AU, WHO, WTO
 • Eggman - atrakcja turystyczna Beninu Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Eggman - atrakcja turystyczna Beninu Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
 • Grupa tancerzy podczas Dnia Niepodległości Beninu Fot. PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
  Grupa tancerzy podczas Dnia Niepodległości Beninu Fot. PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI
 • Ofiara z kozy składana podczas Narodowego Dnia Voo Doo Fot. PAP/EPA/STR
  Ofiara z kozy składana podczas Narodowego Dnia Voo Doo Fot. PAP/EPA/STR