Ustrój

Od 5 VIII 1960 r. niepodległa republika wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio prowincja Francuskiej Afryki Zachodniej, a od 11 XII 1958 r. autonomiczna republika wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Do 4 VIII 1984 r. nosiła nazwę: Republika Górnej Wolty.
Zgodnie z konstytucją z 11 VI 1991 r., zaaprobowaną w referendum 2 VI 1991 r., wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 11 VI 2012 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 7-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego, wybieranego w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. W skład Zgromadzenia wchodzi obecnie 127 deputowanych.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier, mianowany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 13 regionów i 45 prowincji.

Głowa państwa

prezydent - Roch Marc Christian KABORÉ /MPP/ /od 29 XII 2015/
                                                                                    *
poprzedni tymczasowy prezydent - Michel KAFANDO  /18 XI 2014 - 29 XII 2015/

Rząd

utworzony 21 I 2019 r.

premier - Christophe Joseph Marie Dabiré  DABIRÉ

ministrowie:
stanu, obrony narodowej i kombatantów - Moumina Chériff SY
stanu, administracji terytorialnej, decentralizacji i spójności społecznej - Siméon SAWADOGO 
spraw zagranicznych i współpracy - Alpha BARRY
bezpieczeństwa - Ousséni COMPAORÉ
sprawiedliwości oraz strażnik pieczęci - Bessolé René BAGORO 
gospodarki, finansów i rozwoju - Lassané KABORÉ
ds. integracji afrykańskiej i diaspory - Paul Robert TIENDRÉBÉOGO  
edukacji narodowej, alfabetyzacji i promocji języków narodowych - Stanislas OUARO
zdrowia - Léonie Claudine LOUGUE SORGHO /kob./
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji - Alkassoum MAIGA
ds. służb publicznych, pracy i ubezpieczeń społecznych - Seyni Mahamadou OUÉDRAOGO
rozwoju e-gospodarki i poczty - Hadja Fatimata OUATTARA SANON /kob./ 
łączności i ds. kontaktów z parlamentem - Rémis Fulgance DANDJINOU
rolnictwa i zasobów wodnych - Salif OUEDRAOGO
ds. zasobów wodnych i spraw sanitarnych - Niouga Ambroise OUÉDRAOGO
infrastruktury - Éric Wendenmanegha BOUGOUMA
energetyki - Bachir Ismaël OUÉDRAOGO
górnictwa i pracy - Oumarou IDANI
transportu, urbanizacji i bezpieczeństwa drogowego - Vincent Timbindi DABILGOU  
ds. kobiet, solidarności narodowej, rodziny i działalności humanitarnej - Hélene Marie Laurence ILBOUDO MARCHAL /kob./
handlu, przemysłu i rzemiosła - Harouna KABORÉ 
hodowli i rybołówstwa - Sommanogo KOUTOU
ds. młodzieży i kształcenia zawodowego - Salifo TIEMTORÉ 
urbanizacji i budownictwa mieszkaniowego - Maurice Dieudonné BONANET 
ochrony środowiska, zielonej gospodarki i zmian klimatu - Batio BASSIERE
kultury, sztuki i turystyki - Abdoul Karim SANGO
sportu i rekreacji - Daouda AZOUPIOU
                                                                                    *
poprzedni premier - Paul Kaba THIEBA  /13 I 2016 - 21 I 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Salif DIALLO /MPP/

Podział mandatów po wyborach z 29 listopada 2015 r.: MPP 55, UPC 33, CDP 18, inne 21. Razem 127.

Burkina Faso parlament

Partie

Ludowy Ruch na rzecz Postępu /Mouvement du Peuple pour le Progrès - MPP/ - utworzony 25 stycznia 2014 r.; przywódca: Roch Marc Christian KABORÉ.

Związek na rzecz Postępu i Zmian /Union pour le Progrès et le Changement - UPC/ - partia utworzona w 2010 r.; przywódca: Zéphirin DIABRÉ.

Kongres na rzecz Demokracji i Postępu /Congrés pour la Démocratie et le Progrès - CDP/ - partia utworzona 6 lutego 1996 r. w wyniku połączenia Organizacji na rzecz Demokracji Ludowej - Ruchu Pracy /Organisation pour la Démocratie Populaire - Mouvement du Travail - ODP-MT; zał. 1989/ z kilkoma mniejszymi ugrupowaniami; honorowy przewodn.: Blaise COMPAORÉ; przewodn.: Eddie KOMBOIGO.

Sojusz na rzecz Demokracji i Federacji - Afrykańskie Zrzeszenie Demokratyczne /l'Alliance pour la Démocratie et la Fédération - Rassemblement Démocratique Africain - ADF-RDA/ - partia utworzona w maju 1998 r. w wyniku połączenia się Sojuszu na rzecz Demokracji i Federacji /ADF, zał. 1990 / z Afrykańskim Zrzeszeniem Demokratycznym /Rassemblement Démocratique Africain - RDA/; przywódca: Gilbert Noël OUÉDRAOGO.

Związek na rzecz Republiki /Union pour la République - UPR/ - przywódca: Toussaint Abel COULIBALY.

Związek na rzecz Odrodzenia - Ruch Sankarystów /Union pour la Renaissance - Mouvement Sankariste - UR-MS/ - przywódca: Benewende Stanislas SANKARA.

Konwencja Sił Demokratycznych Burkiny /Convention des Forces Démocratiques de Burkina - CFDB/

Partia na rzecz Demokracji i Postępu - Partia Socjalistyczna /Parti pour la Démocratie et le Progrès-Parti Socialiste - PDP-PS/ - utworzona w maju 2001 r. w wyniku połączenia Partii na rzecz Demokracji i Postępu - Partii Socjalistycznej /zał. 1993/ i Partii Socjalistycznej.

Ruch na rzecz Tolerancji i Postępu /Mouvement pour la Tolérance et le Progrès - MTP/ - utworzony w 2000 r.; przywódca: Nayabtigungu Kongo KABORÉ.

Partia Odrodzenia Narodowego /Parti de la Renaissance Nationale - PAREN / - utworzona w 2000 r.; przywódca: Barry TAHIROU.

Zieloni Burkiny /Les Verts du Burkina - VB/ - partia utworzona w 1991 r. pod nazwą Związek Zielonych na rzecz Rozwoju Burkiny /Union des Verts pour le Développement du Burkina - UVDB/.

Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu/Metba /Parti pour Démocratie et le Socialisme/Metba - PDS/Metba/ - utworzona 31 marca 2012 r.; przewodn.: Hama Arba DIALLO.

Narodowa Konwencja Demokratów Postępowych /Convention Nationale des Démocrates Progressistes - CNDP/

Związek Demokratów i Postępowców Niezależnych /Union des Démocrates et Progressistes Indépendants - UDPI/ - partia utworzona w czerwcu 2000 r.

Narodowy Związek na rzecz Demokracji i Rozwoju /Union Nationale pour la Développement - UNDD/ - partia utworzona w czerwcu 2003 r, w wyniku rozłamu w ADF-RDA; przywódca: Hermann YANÉOGO.

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracy Burkiny /Confédération Generale du Travail Burkinabe - CGTB/ - założona w 1988 r.; zrzesza kilka związków autonomicznych; przewodn.: Tole SAGNON.

Zrzeszenie Związkowe Pracowników Burkiny /Union Syndicale des Travailleurs Burkinabe - USTB/ - założone w 1958 r.; liczy 35 000 członków.

Konfederacja Związkowa Burkiny /Confédération Syndicale Burkinabe - CSB/ - założona w 1974 r.; sekr. gen.: Jean-Mathias LILIOU.

Krajowa Konfederacja Pracowników Burkiny /Confédération Nationale des Travailleurs Burkinabe - CNTB/ - założona w 1972 r.; sekr. gen.: Laurent OUEDRAGO.

Prasa

Dzienniki

Le Journal du Soir - Wagadugu.

Observateur Paalga - niezależny, Wagadugu, zał. 1974.

La Pays - niezależny, Wagadugu, zał. 1991.

Sidwaya /Prawda/ - rządowy, Wagadugu, zał. 1984.


Czasopisma

L'Hébdomadaire du Burkina - tygodnik, Wagadugu, zał. 1999.

L'Indépendant - tygodnik, Wagadugu; zał. 1993.

L'Intrus Toujours - tygodnik satyryczny, Wagadugu, zał. 1985.

Le Journal du Jeudi - tygodnik niezależny, satyryczny, Wagadugu, zał. 1991.

L'Opinion - tygodnik, Wagadugu.

San Finna - tygodnik, Wagadugu.

Sidwaya Hebdo - tygodnik, Wagadugu, zał. 1997.

Sidwaya Magazine - miesięcznik, Wagadugu, zał. 1989.


Agencja prasowa

Agence d'Information du Burkina /AIB/ - Wagadugu, zał. 1964 pn. Agence Voltaique de Presse /AVP/, następnie nosiła nazwę Agence Burkinabe de Presse /ABP/.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Burkina Faso

Flaga

Godło

  • Burkina Faso, Burkina Faso
  • Obszar: 274 200 km2
  • Ludność: 18 909 665 (2017)
  • Stolica: Wagadugu (Ouagadougou)
  • Ludność stolicy: 1 626 950 (2012)
  • Język urzędowy: francuski
  • Święto narodowe: 11 XII - rocznica proklamowania republiki (1958)
  • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XOF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO