Fot. PAP/EPA/LEGNAN KOULA

Ustrój

Republika, niepodległa od 27 IV 1960 r.; byłe terytorium powiernicze ONZ pod administracją Francji, od 1956 r. republika posiadająca autonomię wewnętrzną w ramach Unii Francuskiej.
Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum 27 IX 1992 r., ostatnio modyfikowaną 21 II 2005 r., głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat (liczba kadencji nie jest ograniczona).
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego. W jego skład wchodzi obecnie 91 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. Ostatnia poprawka do konstytucji przewiduje utworzenie drugiej izby parlamentu - Senatu.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływanym przez prezydenta spośród większości parlamentarnej.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 5 regionów.

Głowa państwa

prezydent - Faure Essozimna GNASSINGBÉ /UNIR/ /od 4 V 2005; reelekcje: 2010, 2015/
                                                                                    *
poprzedni p.o. prezydent - Abbas BONFOH /RPT/ /25 II 2005 - 4 V 2005/

Rząd

utworzony 24 I 2019 r.

premier - Sélom Komi KLASSOU /UNIR/

ministrowie:
p/u prezydenta - Arouna Batiem SILLY KPABRE
spraw zagranicznych, integracji afrykańskiej i diaspory - Robert DUSSEY  
bezpieczeństwa i obrony cywilnej - gen. Damehane YARK
gospodarki i finansów - Sani YAYA
ds. rozwoju, rzemiosła i młodzieży - Victoire TOMEGAH-DOGBE /kob./
administracji państwowej, pracy, reformy administracyjnej i opieki społecznej - Gilbert BAWARA
ds. poczt, e-gospodarki i innowacji technologicznych - Cina LAWSON /kob./
administracji terytorialnej, decentralizacji i społeczności lokalnych - Payadowa BOUKPESSI
sprawiedliwości i strażnik pieczęci - Pius AGBETOMEY
górnictwa i energetyki - Dederiwe ABLI-BIDAMON
zdrowia i ds. sanitarnych - Moustafa MIJIYAWA
handlu, przemysłu, promocji sektora prywatnego i promocji konsumpcji lokalnej - Kodjo ADEDZE
szkolnictwa technicznego i kształcenia zawodowego - Tairou BABIEGUE
ds. planowego rozwoju i współpracy - Demba TIGNOKPA
ds. akcji społecznej, kobiet i walki z analfabetyzmem - Tchabinandi KOLANI YENTCHARE /kob./ 
ds. zasobów wodnych - Antoine Lekpa GBEGBENI
ds. praw człowieka i kontaktów z instytucjami - Christian TRIMUA
infrastruktury i transportu - Zouréatou TCHAKONDO-KASSA-TRAORÉ /kob./
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Koffi AKPAGANA
ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody - David Olatokoun WONOU
kultury, turystyki i rozrywki - Kossivi EGBETOGNON 
rolnictwa, hodowli i rybołówstwa - Noël Koutéra BATAKA
łączności, sportu i wychowania obywatelskiego - Folly Bazi KATARI
ds. miast, urbanizacji, mieszkalnictwa i zdrowia publicznego - Koko AYÉVA /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Sélom Komi KLASSOU /UNIR/ /28 VI 2015 - 24 I 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodnicząca - Yawa TSEGAN /kob./ /UNIR/ 

Podział mandatów po wyborach z 20 grudnia 2018 r.: UNIR 59, UFC 6, MPDD 3, NET 3, inne 2, niezależni 18. Razem 91.

Parlament Togo

Partie

Związek na rzecz Republiki /Union pour la République - UNIR/ - partia utworzona 20 kwietnia 2012 r. w wyniku przekształcenia się partii Zrzeszenie Ludu Togo /Rassemblement du Peuple Togolais - RPT; zał. 29 XI 1969; do maja 1991 r. jedyna legalna partia polityczna/; przywódca: Faure Essozimna GNASSINGBÉ.

Związek Sił na rzecz Przemian /Union des Forces du Changement - UFC/ - utworzony 1 lutego 1992 r. jako koalicja kilku partii opozycyjnych; następnie przekształcił się w partię polityczną; przewodn.: Gilchrist OLYMPIO.

Patriotyczny Ruch na rzecz Demokraci i Rozwoju /Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement - MPDD/

Nowe Zaangażowanie Togo /Nouvel Engagement Togolais - NET/

Komitet Działania na rzecz Odnowy /Comité d'Action pour le Renouveau - CAR/ - do września 2006 r. główna partia opozycyjna; przywódca: Dodji APÉVON.

Zrzeszenie na rzecz Poparcia Demokracji i Rozwoju /Rassemblement pour le Soutien de la Démocratie et du Développement - RSDD/ - przywódca: Harry Octavianus OLYMPIO.

Związek na rzecz Demokracji i Postępu Społecznego /Union pour la Démocratie et le Progres Social - UDPS/ - przywódca Gagou KOKOU.

Partia Juvento /Juvento/ - przywódca: Firmin ABALO.

Ruch Wierzących na rzecz Równości i Pokoju /Mouvement des Croyants pour l'Égalité et la Paix - MOCEP/

Panafrykańska Konwergencja Patriotyczna /Convergence Patriotique Panafricaine - CPP/ - utworzona w 1999 r. w wyniku połączenia 4 partii: Togijskiego Związku na rzecz Demokracji /l'Union Togolaise pour la Démocratie - UTD, zał. 1991/, Partii Demokratów na rzecz Jedności /Parti des Démocrates pour l'Unité - PDU, zał. 1991/, Związku na rzecz Demokracji i Solidarności /l'Union pour la Démocratie et la Solidarité - UDS/ i Partii Akcji na rzecz Demokracji /Parti d'Action pour la Démocratie - PAD/; przewodn.: Edem KODJO.

Koordynacja Nowych Sił /Coordination des Forces Nouvelles - CFN/ - partia utworzona w czerwcu 1993 r.; początkowo działała jako koalicja 6 partii opozycyjnych; przywódca: Joseph Kokou KOFFIGOH.

Partia Demokratów na rzecz Odnowy /Parti des Démocrates pour le Renouveau - PDR/ - utworzona w 1991 r.; przywódca: Zarifou AYEVA.

Konwencja Demokratyczna Afrykanów /Convention Démocratique des Peuples Africaines - CDPA/ - utworzona w 1991 r.; sekr. gen.: Léopold Messan GNININVI.

Togijski Sojusz na rzecz Demokracji /Alliance Togolaise pour la Démocratie - ATD/- utworzony w 1991 r.

Związki zawodowe

Krajowa Konfederacja Pracowników Togo /Confédération Nationale des Travailleurs du Togo - CNTT/ - założona w 1973 r.

Krajowa Unia Niezależnych Związków Zawodowych /l'Union Nationale des Syndicats Indépendants du Togo - UNSIT/ - założona w maju 1991 r. przez grupę b. członków CNTT; sekr. gen.: Tétévi GBIKPI-BENISSAN.

Autonomiczne Ugrupowanie Związkowe /Groupement Syndical Autonome - GSA/

Konfederacja Związkowa Pracowników Togo /Confédération Syndicale des Travailleurs du Togo - CSTT/; sekr. gen.: Adrien AKOUÉTÉ BELIKI.

Prasa

L'Aurore - tygodnik niezależny, Lomé; nakł. 2500.

Le Combat du Peuple - tygodnik niezależny, Lomé. 

Courrier du Golfe - czasopismo niezależne, Lomé, zał. 1990.

Espoir de la Nation Togolaise - miesięcznik wyd. przez rządową służbę informacyjną, Lomé.

Les Echos du Matin - dziennik niezależny, Lomé.

l'Eveil du Peuple - tygodnik, Lomé.

l'Eveil du Travailleur Togolais - organ CNTT, dwutygodnik, Lomé; nakł. 5000.

L'Exile - tygodnik niezależny, Lomé.

Forum Hebdo - tygodnik niezależny, Lomé.

Game su - miesięcznik w jęz. ewe, Lomé, zał. 1972; nakł. 3000.

Journal Officiel de la République du Togo - dziennik rządowy, Lomé.

Kpakpa Désenchanté - tygodnik niezależny, Lomé.

Le Mirror du Peuple - tygodnik, Lomé, zał. 2000.

Nouveau Combat - tygodnik niezależny, Lomé.

La Parole - tygodnik niezależny, Lomé.

Le Regard - tygodnik, Lomé.

Tev Fema - miesięcznik dla kobiet w jęz. kabije, Lomé, zał. 1977.

Tingo Tingo - tygodnik; nakł. 3500.

Togo-Dialogue - miesięcznik wyd. przez rządową służbę informacyjną, Lomé; nakł. 5000.

Togo-Images - miesięcznik, Lomé, zał. 1962; nakł. 5000.

Togo-Presse - dziennik rządowy w jęz. francuskim, kabije i ewe, Lomé, zał. 1962, w l. 1979-1991 nosił tytuł "La Nouvelle Marche"; nakł. 8000.

La Tribune Africaine - tygodnik niezależny, Lomé.


Agencje prasowe

Agence Togolaise de Presse /ATOP/ - rządowa agencja informacyjna, Lomé, zał. 1975.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Togo

Flaga

Godło

 • Republika Togijska, République Togolaise
 • Obszar: 56 785 km2
 • Ludność: 7 599 721 (2017)
 • Stolica: Lomé
 • Ludność stolicy: 837 437 (2011)
 • Język urzędowy: francuski, kabije, ewe
 • Święto narodowe: 27 IV - Dzień Niepodległości (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XOF) = 100 centymów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO
 • Smagane wiatrem wybrzeże Lome Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Smagane wiatrem wybrzeże Lome Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
 • Tancerze w strojach narodowych z okazji Narodowego Dnia Togo Fot. PAP/EPA/DANIELE MASCOLO
  Tancerze w strojach narodowych z okazji Narodowego Dnia Togo Fot. PAP/EPA/DANIELE MASCOLO