Fot. PAP/EPA/MIKE NELSON

Ustrój

Republika od 25 VII 1957 r. Poprzednio monarchia, niepodległa od 20 III 1956 r., wcześniej protektorat francuski.
Zgodnie z konstytucją z 26 I 2014 r., która weszła w życie 7 II 2014 r., głową państwa jest prezydent wybierany na 5 lat w wyborach powszechnych.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, w którego skład wchodzi 217 członków wyłanianych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 24 prowincje.

Głowa państwa

p.o. prezydent - Mohammed ENNASIR /NT/ /od 25 VII 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Bedżi Kaid ESSEBSI /NT/ /31 XII 2014 - 25 VII 2019/

Rząd

utworzony 26 VIII 2016 r., stan po zmianach z 12 XI 2018 r.

premier - Jusef SZAHID 

ministrowie:
spraw zagranicznych - Chemais DŻINAWI 
spraw wewnętrznych - Hiszem FURATI
obrony narodowej - Abdelkrim ZBIDI
sprawiedliwości - Karim DŻAMUSI 
finansów - Ridha SZALGUM
zdrowia - Abderrauf SZERIF
ds. religii - Ahmed ADHUM
ds. rozwoju, inwestycji i współpracy międzynarodowej - Zied LADHARI
przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw - Slim FERIANI
handlu - Omar BEHI
ds. lokalnych i ochrony środowiska - Muchtar HAMMAMI
edukacji narodowej - Hatem Ben SALEM
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Slim CHALBUS
rolnictwa, zasobów wodnych i rybołówstwa - Samir BETAIEB
ds. zaopatrzenia technicznego, budownictwa mieszkaniowego i planowania przestrzennego - Nureddin SELMI
spraw społecznych - Mohammed TRABELSI
zatrudnienia i kształcenia zawodowego - Saida JUNISI /kob./
turystyki - René TRABELSI
technologii informatycznej i łączności - Anwar MARUF 
kultury - Mohammed Zine EL ABIDIN
transportu - Hiszem Ben AHMED
ds. młodzieży i sportu - Sonia BENSZICH /kob./
ds. kobiet, rodziny i dzieci - Neziha LABIDI /kob./
ds. majątku państwowego i gruntów - Hédi MEKNI
ds. kontaktów z konstytucyjnymi organami władzy, ds. społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka - Fadil MAHFUD
ds. administracji publicznej, modernizacji administracji i polityki publicznej - Kamel MORDŻANI
p/u premiera ds. wielkich reform - Taufik RADŻHI
p/u premiera ds. imigracji i diaspory - Raduan AJARA
p/u premiera ds. kontaktów z konstytucyjnymi organami władzy, społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka - Mohammed Fadil MAHFUD
p/u premiera ds. ekonomii społecznej i solidarności - Szukri Ben HASEN
                                                                                    *
poprzedni premier - Habib ESSID /niezal./ /5 II 2015 - 26 VIII 2016/

Parlament

Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych
/Madżlis Nawab asz-Sza'b/
przewodniczący - Mohammed ENNASIR /NT/

Podział mandatów po wyborach z 26 października 2014 r.: NT 86, an-Nahda 69, WFP 16, FP 15, AT 8, CPR 4, niezależni 3, inne 16. Razem 217.

Tunezja parlament

Partie

Wezwanie Tunezji /Nida Tunis - NT/ - partia utworzona 16 czerwca 2012 r., 14 października 2018 r. połączyła się z partią Wolny Front Patriotyczny - WFP /al-Ittihad al-Watani al-Hurr, zał. 19 V 2011/; przywódca: Mohammed ENNASIR; sekr. gen.: Slim RIAHI.

Partia Odrodzenia /Parti de la Renaissance; Hizb an-Nahda/ -  utworzona w 1981 r., do 1989 r. nosiła nazwę Ruch na rzecz Tendencji Islamskich /Mouvement de la Tendance Islamique/; przywódca: Raszid GANNUSZI; sekr.: Zied LADHARI.

Front Ludowy /Front Populaire - FP/ - utworzony 7 października 2012 r.; rzecznik: Hamma HAMMAMI.

Horyzonty Tunezji /Afek Tunis - AT/ - partia utworzona 28 marca 2011 r.; przewodn.: Jasin BRAHIM.

Kongres na rzecz Republiki /Congres pour la République - CPR/ - utworzony 25 lipca 2001r.; zalegalizowany w 2011 r .; rozwiązany 2 stycznia 2017 r.

Demokratyczne Forum na rzecz Pracy i Wolności /Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés - FDTL; Ettakatel/ - partia  utworzona 9 kwietnia 1994 r.; zalegalizowana w październiku 2002 r.; przewodn.: Mustafa Ben DŻAFAR.

Nurt Miłosci /Tajar al-Mahada/ - partia utworzona 17 marca 2011 r. pn. Petycja Ludowa na rzecz Wolności, Sprawiedliwości i Rozwoju /Pétition Populaire pour la Liberté, la Justice et le Développement; al-Aridha/; od maja 2013 r. nosi obecną nazwę; przewodn.: Heczmi HAMDI.

Partia Republikańska /al-Hizb al-Dżumhuri/ - partia utworzona w 1983 r., zalegalizowana w 1988 r.; do 2001 r. nosiła nazwę Socjalistyczne Zgromadzenie Postępowe  /Rassemblement Socialiste Progressiste - RSP/, a następnie Postępowa Partia Demokratyczna /Parti Démocratique Progressiste - PDP/; przywódca: Maja DŻRIBI /kob./; sekr. gen.: Isam SZEBI.

Inicjatywa /L'Initiative; al-Mubadara/ - partia utworzona 1 kwietnia 2011 r.; przywódca: Kamel MORDŻANI.

Ruch Demokratów Socjalistycznych /Mouvement des Démocrates Socialistes - MDS/ - ugrupowanie utworzone w 1978 r.; zalegalizowane jako partia polityczna w listopadzie 1983 r.; przywódca: Mohammed Ali CHALFALLAH.

Partia Jedności Ludowej /Parti de l'Unité Populaire - PUP/ - partia utworzona przez członków b. frakcji Ruchu Jedności Ludowej zalegalizowanej w 1983 r.; przewodn.: Husin el-HAMMEMI.

Demokratyczny Związek Unionistów /l'Union Démocratique Unioniste - UDU/ - partia utworzona 30 listopada 1988 r.; sekr. gen.: Ahmed INUBLI.

Ścieżka Socjaldemokratyczna /Voie Démocratique et Sociale - al-Mazar/ - partia utworzona w kwietniu 2012 r. z połączenia Tunezyjskiej Partii Pracy i Ruchu na rzecz Odnowy /Mouvement de la Renovation-Ettadżdid - ME, zał. 23 IV 1993 zamiast Tunezyjskiej Partii Komunistycznej/; sekr. gen.: Ahmed BRAHIM.

Społeczna Partia Liberalna /Parti Social Libéral - PSL/ - partia  utworzona w 1987 r., zalegalizowana 12 września 1988 r.; do 1993 r. nosiła nazwę Społeczna Partia Postępu /Parti Social pour le Progrès - PSP/; przewodn.: Mundir SABIT.

Związki zawodowe

Powszechna Tunezyjska Unia Pracy /l'Union Generale Tunisienne du Travail - UGTT/ - założona 20 stycznia 1946 r., we wrześniu 1986 r. połączyła się z Krajowym Związkiem Pracowników Tunezyjskich /l'Union Nationale des Travailleurs Tunisiens - UNTT, zał. 1984/; należy do MKWZZ; liczy 517 000 członków, zrzeszonych w 23 afiliowanych związkach; sekr. gen.: Nureddin TABUBI.

Prasa

Dzienniki

al-Hurrija - poranny, w jęz. arabskim, Tunis, zał. 1934; od 1955 organ Zgromadzenia Demokratyczno-Konstytucyjnego; do kwietnia 1988 ukazywał się pt. "al-Amal"; nakł. 50 000.

La Presse de Tunisie - niezależny, poranny, w jęz. francuskim, Tunis, zał. 1936.

Le Quotidien - w jęz. francuskim, Tunis, zał. 2001; nakł.

Le Renouveau /Odnowa/ - wieczorny, w jęz. francuskim, Tunis, zał. 1932, do kwietnia 1988 ukazywał się pt. "L'Action".

al-Sabah /Poranek/ - niezależny, w jęz. arabskim, Tunis, zał. 1951.


Czasopisma

al-Achbar - tygodnik ogólnoinformacyjny, Tunis, zał. 1984.

al-Anuar al-Tunisija - tygodnik ogólnoinformacyjny, Tunis, zał. 1981.

L'Avenir - organ Ruchu Demokratów Socjalistycznych, Tunis, zał. 1980; tygodnik.

al-Bajan - tygodnik ogólnoinformacyjny, Tunis, zał. 1977.

Démocratie - miesięcznik w jęz. francuskim, Tunis, zał. 30 VI 1978 jako tygodnik;.

Dialoque - tygodnik polityczno-informacyjny w jęz. francuskim, Tunis, zał. 1974; nakł.

al-Fikr /Myśl/ - miesięcznik kulturalny w jęz. arabskim, Tunis, zał. 1955.

IBLA - magazyn kulturalno-społeczny w jęz francuskim; zajmuje się głównie sprawami Maghrebu i arabskich muzułmanów, Tunis, zał. 1937; wychodzi 2 razy w roku.

al-Maraa /Kobieta/ - organ Narodowego Związku Kobiet Tunezyjskich, Tunis, zał. 1961, dwumiesięcznik w jęz. arabskim i francuskim; nakł. 10 000.

Le Mensuel - miesięcznik gospodarczo-społeczno-kulturalny, Tunis, zał. 1984.

al-Musawar - tygodnik, Tunis.

al-Rai /Opinia/ - tygodnik w jęz. arabskim wydawany przez Ruch Demokratów Socjalistycznych, Tunis, zał. XII 1977.

Réalités - tygodnik w jęz. arabskim i francuskim, Tunis; zał. 1979.

al-Szuruk - tygodnik ogólnoinformacyjny, Tunis.

al-Tarik al-Dżadid - tygodnik w jęz. arabskim, organ Ruchu na rzecz Odnowy, Tunis, zał. 1981.

Le Temps - tygodnik w jęz. francuskim, zał. 1975.

Tunis-Hebdo - tygodnik ogólnoinformacyjny i sportowy w jęz. francuskim, Tunis, zał. 1973.

Tunisia News - tygodnik w jęz. angielskim, Tunis, zał. 1993.


Agencje prasowe

Tunis Afrique Presse /TAP/ - agencja informacyjna, Tunis, zał. 1961.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Tunezja

Flaga

Godło

 • Republika Tunezyjska, al-Dżumhurija at-Tunisija
 • Obszar: 163 600 km2
 • Ludność: 11 444 409 (2017)
 • Stolica: Tunis
 • Ludność stolicy: 2 321 227 (2013) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: arabski
 • Święto narodowe: 20 III - rocznica proklamowania niepodległości (1956)
 • Jednostka monetarna: 1 dinar tunezyjski (TND) = 1000 millimów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, AL, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO
 • Plaża w Sousse Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
  Plaża w Sousse Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
 • Meczet Al-Zaytuna w Tunisie Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
  Meczet Al-Zaytuna w Tunisie Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA
 • Okolice tunezyjsko-libijskiej granicy w Dehiba Fot. PAP/EPA/MELANIE PRANER
  Okolice tunezyjsko-libijskiej granicy w Dehiba Fot. PAP/EPA/MELANIE PRANER