Fot. PAP/EPA/MOHAMED MESSARA

Ustrój

Republika niepodległa od 28 XI 1960 r. wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio kolonia francuska. 
Zgodnie z konstytucją z 21 VII 1991 r., zaaprobowaną w referendum 12 VII 1991 r., ostatnio modyfikowaną 15 VIII 2017 r. głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego. Zgromadzenie Narodowe liczy 157 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na 5 lat.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, z premierem na czele, powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 12 regionów i dystrykt stołeczny.

Głowa państwa

prezydent - Mohammed uld Szejch Mohammed Ahmed uld GHAZUANI /UPR/ /od 1 VIII 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Mohammed uld Abd el-AZIZ /5 VIII 2009 - 1 VIII 2019/

Rząd

utworzony 30 X 2018 r., stan po zmianach z 3 VIII 2019 r.

premier - Ismail uld Bedde uld Szejch SIDIJA /od 3 VIII 2019/

ministrowie:
spraw zagranicznych i współpracy - Ismail uld Szejch AHMED 
spraw wewnętrznych i decentralizacji - Ahmedu uld ABDALLA
obrony narodowej - Jahja uld HADEMINE 
sprawiedliwości - Dia Moktar MALAL
gospodarki i finansów - Moktar uld DŻAJ  
ds. islamskich i szkolnictwa - Ahmed uld Ehil DAUD 
ds. ropy naftowej, energetyki i górnictwa - Mohammed uld Abd el-FATAH
administracji publicznej, pracy, zatrudnienia i modernizacji administracji - Sejdina Ali uld Mohammed CHUNA
zdrowia - Kane BUBAKAR
rybołówstwa i gospodarki morskiej - Jahja uld ABDEDAJEM
handlu, przemysłu i turystyki - Chadija M'Barek FALL /kob./
budownictwa, urbanizacji i gospodarki przestrzennej - Nani uld SZRUGA
ds. rozwoju rolnictwa - Lamina mint el-Kotob uld MOMA /kob./
wyposażenia technicznego i transportu - Isselmu uld Sid el-MOCHTAR uld LEHBIB
ds. zasobów wodnych i spraw sanitarnych - Naha mint Hamdi uld MUKNES /kob./
edukacji narodowej i kształcenia zawodowego - Megbula mint Limam uld BURDID /kob./ 
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i technologii informacyjnych - Sidi uld SALEM
kultury, rzemiosła, ds. kontaktów z parlamentem i rzecznik rządu - Sidi Mohammed uld MAHAM
młodzieży i sportu - Dżinda BALL /kob./ 
spraw społecznych, ds. dzieci i rodziny - Mariem mint BILAL /kob./
ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Amédy CAMARA 
min.-sekr. gen. rządu - Zeinebu mint Ely SALEM /kob./
min. p/u min. gospodarki i finansów ds. budżetu - Mohammed uld KEMBU
                                                                                    *
poprzedni premier - Mohammed Salem uld BESZIR /30 X 2018 - 3 VIII 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /al-Dżamija al-Watanija/
przewodniczący - Szejch uld BAJA

Podział mandatów po wyborach do Zgromadzenia Narodowego z 1 i 15 września 2018 r.: UPR 97, Tewassoul 14, UDP 6, inne 40. Razem 157.

Zgromadzenie Narodowe Mauretania

 

Partie

Związek na rzecz Republiki /Union pour le République - UPR/ - utworzony w 2008 r.; popiera władze utworzone w wyniku zamachu stanu z 6 sierpnia 2008 r.; przewodn.: Mohammed Mahmud uld Mohammed LEMIN.

Zrzeszenie Narodowe na rzecz Reformy i Rozwoju /Rassemblement National pour la Reforme et le Developpement - Tewassoul/ - partia utworzona w 2007 r.; przewodn.: Mohammed Dżemil uld MANSUR.

Postępowy Sojusz Ludowy /Alliance Populaire Progressiste - APP/ - przewodn.: Mesud uld BULCHEIR.

Republikańska Partia na rzecz Demokracji i Odnowy /Parti Républicain pour la Démocratie et le Renouveau - PRDR/ - utworzona w 1991 r. pod nazwą Republikańska Partia Demokratyczna i Społeczna /Parti Républicain Démocratique et Social - PRDS/; przywódca: Sidi Mohammed uld VALL. 

Zgromadzenie na rzecz Demokracji i Jedności /Rassemblement pour la Démocratie et l'Unité - RDU/ - zarejestrowane 24 sierpnia 1991 r.; przewodn.: Ahmed uld Sidi BABA.

Związek na rzecz Demokracji i Postępu /l'Union pour la Démocratie et le Progrès - UDP/ - partia utworzona w 1993 r.; przewodn.: Naha Mint MUKNAS /kob./.

Ugrupowanie Sił Demokratycznych /Regroupement des Forces Démocratiques - RFD/ - utworzone w 2001 r. jako kontynuacja Związku Sił Demokratycznych - Nowa Era /l'Union des Forces Démocratiques - Ere Nouvelle - UFD-EN; zał. 2 X 1991 r. pn. Związek Sił Demokratycznych; zmienił nazwę w 1992 r./, którego działalność została zakazana w październiku 2000 r.; przywódca: Ahmed uld DADDAH.

Związek Sił Postępu /Union des Forces de Progres - UFP/ - utworzony w 1998 r.; przewodn.: Mohammed uld MAULUD.

Związek Narodowy na rzecz Demokracji i Rozwoju /Union Nationale pour la Démocratie et le Développement - UNDD/ - partia utworzona w 1997 r.; przywódca: Tidiane KOITA.

Front Ludowy /Front Populaire - FP/ - utworzony w 1998 r.; przywódca: Mohammed Lemin Sz'bih uld MELANINI.

Mauretańscy Liberalni Demokraci /al-Mithak/ - partia zarejestrowana 9 kwietnia 2001 r.; przywódca: Mustafa uld LEMRABET.

Trzecia Generacja - zarejestrowana 9 kwietnia 2001 r.; przywódca: Lebat uld DŻEH.

Sojusz Demokratyczny - zarejestrowany 9 kwietnia 2001 r.; przywódca: Mohammed uld Taleb OSMAN.

Mauretańska Partia Pracy - zarejestrowana 9 kwietnia 2001 r.; przywódca: Mohammed Hafid uld DENNA.

Mauretańska Partia Odnowy - zarejestrowana 9 kwietnia 2001 r.; przywódca: Atik uld ATTIA.

Sojusz na rzecz Sprawiedliwości i Demokracji/Ruch na rzecz Odnowy /Alliance pour la Justice et la Démocratie/Mouvement pour la Rénovation - AJD/MR/ - utworzony w sierpniu 2007 r. w wyniku połączenia Sojuszu na rzecz Sprawiedliwości i Demokracji oraz Ruchu na rzecz Odnowy/; przewodn.: Ibrahima Moktar SARR.

Ludowy Związek Socjalistyczny i Demokratyczny /l'Union Populaire Socialiste et Démocratique - UPSD/ - zarejestrowany 28 września 1991 r.; przywódca: Mohammed Mahmud uld MAH.

Związek Centrum Demokratycznego /Union du Centre Démocratique - UCD/ - sekr. gen.: Mohammed Mamy uld HAMUD.

Związki zawodowe

Związek Pracowników Mauretanii /Union des Travailleurs de Mauritanie - UTM/ - powstał w 1961 r. z połączenia Narodowego Związku Pracowników Mauretanii /Union Nationale des Travailleurs de Mauritanie - UNTM/ oraz Powszechnego Związku Pracowników Mauretanii /l'Union Générale des Travailleurs de Mauritanie - UGTM/; należy do MKWZZ; liczy 45 000 członków.

Powszechna Konfederacja Pracowników Mauretanii /Confédération Générale des Travailleurs de Mauritanie - CGTM/ - założona w 1992 r., oficjalnie uznana w styczniu 1994 r.

Niezależna Konfederacja Pracowników Mauretanii /Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie - CLTM/ - założona w 1995 r.

Prasa

Le Calame - tygodnik niezależny, w jęz. francuskim i arabskim, Nawakszut.

Eveil-Hebdo - tygodnik niezależny, w jęz. francuskim, Nawakszut.

Horizons - dziennik w jęz. francuskim, Nawakszut.

Journal Officiel - dwutygodnik w jęz. francuskim wyd. przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Nawakszut.

Nouakchott Info - dziennik w jęz. francuskim, Nawakszut.

Le Quotidien de Nouakchott - dziennik w jęz. francuskim, Nawakszut.

al-Szaab - dziennik rządowy w jęz. arabskim i francuskim, Nawakszut, zał. 1975.


Agencja prasowa

Agence Mauritanienne de l'Information /AMI/ - państwowa agencja informacyjna, zał. I 1975, Nawakszut; do 1990 r. nosiła nazwę: Agence Mauritanienne de Presse /AMP/.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Mauretania

Flaga

Godło

 • Islamska Republika Mauretańska, al-Dżumhurija al-Islamija al-Mauritanija
 • Obszar: 1 030 700 km2
 • Ludność: 4 220 883 (2017)
 • Stolica: Nawakszut
 • Ludność stolicy: 958 399 (2013)
 • Język urzędowy: arabski
 • Święto narodowe: 28 XI - rocznica proklamowania niepodległości (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 ugija (ouguiya) (MRU) = 5 chum (khoum)
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, AL, NAM, IMF (MFW), AU, WTO, WHO
 • Prezydencki pałac w Nouakchott Fot. PAP/EPA/AHMED EL HAJJ
  Prezydencki pałac w Nouakchott Fot. PAP/EPA/AHMED EL HAJJ
 • Codzienny ruch na ulicy Nouakchott Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Codzienny ruch na ulicy Nouakchott Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA