Ustrój

Republika niepodległa od 15 VIII 1960 r. Dawniej część Francuskiej Afryki Równikowej, od 1958 r. autonomiczny członek Wspólnoty Francuskiej. Od XII 1969 do VI 1991 r. nosiła nazwę Ludowa Republika Konga. 
Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum 25 X 2015 r., która weszła w życie 6 XI 2015 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, składającego się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu. W skład Zgromadzenia Narodowego o kadencji 5-letniej wchodzi obecnie 151 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych. Senat liczy obecnie 72 członków wybieranych na 6 lat pośrednio przez rady lokalne i organa samorządowe. Połowa mandatów jest odnawiana co 3 lata.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele, powoływany przez prezydenta.

Głowa państwa

prezydent - Denis SASSOU-NGUESSO /PCT/ /od 25 X 1997; elekcja 2002; reelekcje: 2009, 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Pascal LISSOUBA /UPADS/ /31 VIII 1992 - 16 X 1997/

Rząd

utworzony 22 VIII 2017 r.

premier - Clément MOUAMBA /PCT/      
wicepremier ds. administracji państwowej, reformy państwa i bezpieczeństwa socjalnego - Firmin AYESSA

ministrowie stanu:
rolnictwa, hodowli i rybołówstwa - Henri DJOMBO
gospodarki, przemysłu i sektora publicznego - Gilbert ONDONGO
handlu, zaopatrzenia w żywność i kods. konsumentów - Claude Alphonse SILOU

ministrowie: 
spraw zagranicznych, współpracy i ds. diaspory - Jean-Claude GAKOSSO 
spraw wewnętrznych i decentralizacji - Raymond Zéphyrin MBOULOU
obrony narodowej - Charles Richard MONDJO
górnictwa i geologii - Pierre OBA
gospodarki przestrzennej i robót publicznych - Jean Jacques BOUYA
ds. ropy naftowej i gazu ziemnego - Jean Marc THYSTERE TCHICAYA
finansów i ds. budżetu - Calixte NGANONGO
łączności i ds. mediów oraz rzecznik rządu - Thierry Lezin MOUNGALLA 
szkolnictwa wyższego - Bruno Jean-Richard ITOUA
wyposażenia technicznego i ds. utrzymania dróg - Émile OUOSSO
szkolnictwa podstawowego i średniego oraz ds. walki z analfabetyzmem - Anatole Collinet MAKOSSO
sprawiedliwości, ds. praw człowieka oraz rdzennej ludności - Ange Aimé BININGA
ds. małych i średnich przedsiębiorstw, rzemiosła oraz sektora nieformalnego - Adélaide Yvonne MOUNGANY /kob./
energetyki i gospodarki wodnej - Serge Blaise ZONIABA
ds. gruntów publicznych i kontaktów z parlamentem - Pierre MABIALA
ds. specjalnych stref ekonomicznych - Gilbert MOUKOKI
kształcenia technicznego i szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia - Nicéphore Antoine Thomas Fylla  SAINT-EUDES 
budownictwa, urbanizacji i ds. miast - Josué Rodrigue NGOUONIMBA
leśnictwa - Rosalie MATONDO /kob./
transportu, lotnictwa cywilnego i marynarki handlowej - Fidele DIMOU
zdrowia i ds. ludności - Jacqueline Lydia MIKOLO /kob./
ds. badań naukowych i innowacyjności - Martin Parfait Aimé COUSSOUD-MAVOUNGOU
planowania, statystyki i integracji regionalnej - Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS /kob./ 
poczt, telekomunikacji i e-gospodarki - Léon Juste IBOMBO
turystyki i ochrony środowiska - Arlette SOUDAN NONAULT /kob./
sportu i wychowania fizycznego - Hugues NGOUÉLONDÉLÉLÉL     
spraw społecznych i akcji humanitarnych - Antoinette DINGA DZONDO /kob/
ds. promocji kobiet i integracji kobiet na rzecz rozwoju - Ines Nefer BERTILLE INGANI /kob./
ds. młodzieży i edukacji obywatelskiej - Destinée Hermella DOUKAGA /kob./
kultury i sztuki - Dieudonné MOYONGO
p/u premiera ds. decentralizacji - Charles NGANFOUOMO
                                                                                    *
poprzedni premier - Clément MOUAMBA /PCT/ /23 IV 2016 - 22 VIII 2017/
---------------
W okresie 15 X 1997 - 7 I 2005 oraz 15 IX 2009 - 23 IV 2016 urząd premiera był zniesiony.

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Isidore MVOUBA /PCT/

Podział mandatów po wyborach z 16 i 30 lipca 2017 r.: PCT 90, UDH-Yuki 8, UPADS 8, DRR 3, niezależni 13, inne 29. Razem 151.

Parlament Republika Konga

Senat /Sénat/
przewodniczący - André OBAMI ITOU

Wybory odbyły się 12 października 2014 r.

Partie

Kongijska Partia Pracy /Parti Congolais du Travail - PCT/ - utworzona 31 grudnia 1969 r. zamiast Narodowego Ruchu Rewolucyjnego /Mouvement National Revolutionnaire/; do stycznia 1991 r. jedyna legalna partia polityczna w kraju; przewodn.: Denis SASSOU-NGUESSO; sekr. gen.: Pierre NGOLO.

Związek Demokratów i Humanistów /Union des Démocrates et Humanistes - UDH-Yuki/ - przywódca: Guy Brice Parfait KOLÉLAS.

Panafrykański Związek na rzecz Demokracji Społecznej /Union Panafricaine pour la Démocratie Sociale - UPADS/ - przywódca: Pascal LISSOUBA.

Dynamizm na rzecz Republiki i Poprawy /Dynamique pour la République et le Redressement - DRR/ - przywódca: Hellot Mampouya MATSON.

Kongijski Ruch na rzecz Demokracji i Rozwoju Integralnego /Mouvement Congolais pour la Démocratie et le Développement Integral - MCDDI/; sekr. gen.: Euloge Landry KOLÉLAS.

Zgromadzenie na rzecz Demokracji i Postępu Społecznego /Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès Social - RDPS/ - partia utworzona 29 października 1990 r.; przewodn.: Bernard BATCHI.

Ruch Działań Odnowy /Mouvement Action Renouveau - MAR/ - przewodn.: Roland BOUITI-VIAUDO.

Zjednoczone Siły Demokratyczne /Forces Démocratiques Unies - FDU/ - partia utworzona w 1994 r.

Związek na rzecz Demokracji i Republiki/Mwinda /Union pour la  Démocratie el la République/Mwinda - UDR/ - utworzony w 1992 r.; przewodn.: Guy KINFOUSSIA ROMAIN.

Zgromadzenie na rzecz Demokracji i Rozwoju /Rassemblement pour la Démocratie et le Développement - RDD/ - partia utworzona w 1990 r.; przewodn.: Joachim YHOMBI-OPANGO.

Związek Sił Demokratycznych /Union des Forces Démocratiques - UFD/ - przywódca: Sebastian EBAO.

Narodowa Konwencja na rzecz Republiki i Solidarności /Convention Nationale pour la République et la Solidarité - CNRS/ - utworzona w 2001 r.; przywódca: Martin MBERI.

Związek na rzecz Odbudowy i Rozwoju Konga /Union pour la Réconstruction et le Développement du Congo - URDC/ - utworzony w 2002 r.; przywódca: Jean-Pierre ENGOUALI.

Związek na rzecz Republiki /Union pour la République - UR/ - partia utworzona w marcu 1995 r. przez grupę b. członków Panafrykańskiego Związku na rzecz Demokracji Społecznej; przewodn.: Benjamin BOUNKOULOU.

Zgromadzenie Obywateli /Rassemblement des Citoyens - RC/ - partia utworzona w marcu 1998 r.; przewodn.: Alphonse NSILOU.

Partia na rzecz Odbudowy, Pojednania i Odnowy Konga /Parti pour Reconstruction, Reconcilation et Renaissance du Congo - PARECO/ - utworzona w kwietniu 2000 r.

Związki zawodowe

Kongijska Konfederacja Związków Zawodowych /Confédération Syndicale Congolaise - CSC/ - założona w 1964 r.; liczy 80 000 członków.

Konfederacja Związków Zawodowych Pracowników Konga /Confédération Syndicale des Travailleurs Congolais - CSTC/ - założona w 1993 r.; skupia 13 związków zawodowych; liczy 40 000 członków.

Krajowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych /Confédération Nationale des Syndicats Libres - CNASYL/ - założona w 1994 r.

Powszechna Konfederacja Pracowników Konga /Confédération Générale des Travailleurs du Congo - CGTC/ - założona w 1995 r.

Konfederacja Wolnych i Autonomicznych Związków Zawodowych Konga/Confédération des Syndicats Libres et Autonomes du Congo - COSYLAC/

Prasa

Aujourd'hui - dziennik, Brazzaville, zał. 1991.

Bakento ya Congo - czasopismo dla kobiet, Brazzaville, kwartalnik.

Le Choc - tygodnik, Brazzaville.

Combattant Rouge - organ armii kongijskiej, Brazzaville, miesięcznik.

Congo-Magazine - miesięcznik, Brazzaville.

Effort - miesięcznik, Brazzaville.

Le Forum - tygodnik, Brazzaville, zał. 1992.

Le Gardien - dwutygodnik, Brazzaville, zał. 1993.

Jeunesse et Révolution - organ związku młodzieży, Brazzaville, zał. 1977, tygodnik.

Journal de Brazzaville - dziennik, Brazzaville.

Le Madukutskele - tygodnik satyryczny, zał. 1991.

Mweti - dziennik, Brazzaville, zał. 1977.

La Nouvelle République - tygodnik, Brazzaville.

L'Opinion - miesięcznik, Brazzaville.

Le Pays - tygodnik, zał. 1991.

La Semaine Africaine - tygodnik katolicki, Brazzaville, zał. IX 1952 pt. "La Semaine de l'A.E.F." /"Tydzień Francuskiej Afryki Równikowej"/, od 1959 pod obecnym tytułem; wyd. przez archidiecezję Brazzaville, rozprowadzany również w Gabonie, Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej.

Le Soleil - tygodnik, organ Zgromadzenia na rzecz Demokracji i Rozwoju, zał. 1991.

Le Stade - tygodnik sportowy, Brazzaville, zał. 1985.

La Voix de la Classe Ouvriere - organ CSC, Brazzaville, ukazuje się raz na 2 miesiące.


Agencja prasowa

Agence Congolaise d'Information /ACI/ - agencja informacyjna, Brazzaville, zał. VI 1961.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Kongo

Flaga

Godło

  • Republika Konga, République du Congo
  • Obszar: 342 000 km2
  • Ludność: 4 833 121 (2017)
  • Stolica: Brazzaville
  • Ludność stolicy: 1 827 000 (2014)
  • Język urzędowy: francuski
  • Święto narodowe: 15 VIII - rocznica proklamowania niepodległości (1960)
  • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XAF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO, WTO