Fot. PAP/EPA/FELIPE TRUEBA

Ustrój

Od 20 VIII 1960 r. niepodległa republika, wchodząca w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio część Francuskiej Afryki Zachodniej, od 1959 r. do 20 VIII 1960 r. tworzyła wraz z Mali Federację Mali, która uzyskała niepodległość 20 VI 1960 r.
Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum 7 I 2001 r., która weszła w życie 22 I 2001 r.,  ostatnio modyfikowaną w referendum 20 III 2016 r., głową państwa jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat (poprzednio do 2018 r. na 7 lat). Od 2018 r. prezydent Senegalu może pełnić urząd maksymalnie przez dwie 5-letnie kadencje.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego, w którego skład wchodzi 165 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią (105 wybieranych w głosowaniu większościowym, a 60 mandatów rozdzielanych jest na zasadzie proporcjonalnej).
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj jest podzielony na 14 regionów, które dzielą się na 45 departamentów.

Głowa państwa

prezydent - Macky SALL /APR/ /od 2 IV 2012, reelekcja 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Abdoulaye WADE /PDS/ /1 IV 2000 - 2 IV 2012/

Rząd

utworzony 7 IV 2019 r.

premier, min. stanu i sekr. gen. p/u prezydenta - Mahammed Boun Abdallah DIONNE 

ministrowie:
spraw zagranicznych i ds. diaspory - Amadou BA
spraw wewnętrznych - Aly Ngouille NDIAYE
ds. sił zbrojnych - Sidiki KABA
finansów i budżetu - Abdoulaye Daouda DIALLO
sprawiedliwości i strażnik pieczęci - Malick SALL 
ds. rozwoju społeczności, równości społecznej i terytorialnej - Mansour FAYE 
ds. ropy naftowej i energetyki - Mouhamadou Makhtar CISSÉ
ds. administracji państwowej i reformy służb publicznych - Mariama SARR /kob./
ds. infrastruktury naziemnej - Oumar YOUM 
gospodarki, planowania i współpracy - Amadou HOTT
zdrowia i spraw społecznych - Abdoulaye Diouf SARR
rolnictwa i ds. zaopatrzenia rolniczego - Moussa BALDE 
ds. zasobów wodnych i urządzeń sanitarnych - Serigne Mbaye THIAM 
ds. kobiet, rodziny, równouprawnienia płci i opieki nad dziećmi - Ndeye Saly DIOP DIENG /kob./
turystyki i transportu lotniczego - Alioune SARR
rybołówstwa i gospodarki morskiej - Aminata Mbengue NDIAYE /kob./
edukacji narodowej - Mamadou TALLA 
ds. wspólnot terytorialnych i zarządzania przestrzennego - Oumar GUEYE
szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacyjności - Cheikh Oumar HANNE 
ds. rozwoju przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw - Moustapha DIOP
ds. ochrony środowiska i ustawicznego rozwoju - Abdou Karim SALL 
górnictwa i geologii - Sophie GLADIMA /kob./
sportu - Matar BA 
hodowli i produkcji zwierzęcej - Samba Ndiobene KA 
pracy, ds. dialogu społecznego, organizacji zawodowych i ds. kontaktów z instytucjami - Samba SY
urbanistyki, gospodarki mieszkaniowej i higieny publicznej - Abdou Karim FOFANA  
handlu wewnętrznego i sektora prywatnego - Aminata Assome DIATTA /kob./ 
kultury i łączności - Abdoulaye DIOP 
ds. młodzieży - Néné Fatoumata TALL /kob./ 
ds. mikrofinansów i solidarnościowej gospodarki społecznej - Zahra Iyane THIAM /kob./
zatrudnienia, kształcenia zawodowego i rzemiosła - Dame DIOP  
ds. e-gospodarki i telekomunikacji - Ndeye Tické NDIAYE DIOP /kob./ 
                                                                                    * 
poprzedni premier - Mahammed Boun Abdallah DIONNE /6 VII 2014 - 6 IV 2019/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Moustapha NIASSE /AFP/

Podział mandatów po wyborach z 30 lipca 2017 r.: BBY 125, MWS 19, MTS 7, inne 14. Razem 165.

Parlament Senegal

Partie

Sojusz na rzecz Republiki /Alliance pour la République - APR/ - partia utworzona 1 grudnia 2008 r.; przewodn.: Macky SALL.

Senegalska Partia Demokratyczna /Parti Démocratique Sénégalais - PDS/ - utworzona 8 sierpnia 1974 r.; 20 II 2002 r. połączyła się z Partią Postępu i Obywatelstwa /Parti pour le Progres et la Citoyenneté - PPC, zał. 30 V 2000/; w 2003 r. w jej skład weszła Senegalska Partia Liberalna /Parti Libéral Sénégalais - PLS, zał. 30 VI 1988/ a 7 maja 2005 r. połączyła się z Konwencją Demokratów i Patriotów /Convention des Démocrates et des Patriotes - CDP; zał. 1992/; sekr. gen.: Abdoulaye WADE.

Sojusz Sił Postępowych /Alliance des Forces de Progres - AFP/ - utworzony 13 sierpnia 1999 r.; sekr. gen.: Moustapha NIASSE.

Partia Socjalistyczna /Parti Socialiste - PS/ - partia utworzona w 1958 r., w czerwcu 1966 r. przyłączyła się  do niej jedyna poprzednio legalna partia opozycyjna - Partia Ugrupowania Afrykańskiego /Parti du Regroupement Africain - PRA/; do grudnia 1976 r. nosiła nazwę Senegalski Związek Postępowy /Union Progressiste Sénégalaise - UPS/; przewodn.: Ousmane Tangor DIENG. 

Związek na rzecz Odrodzenia Demokratycznego /Union pour le Renouveau Démocratique - URD/ - utworzony w kwietniu 1998 r. przez grupę b. członków Partii Socjalistycznej; sekr. gen.: Djibo Leyti KÂ.

Afrykańska Partia na rzecz Demokracji i Socjalizmu /And Jëf- Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme - AJ/PADS/ - utworzona w 1991 r.; przywódca: Mamadou Diop DECROIX.

Partia Niepodległości i Pracy /Parti de l'Independance et du Travail - PIT/ - utworzona w sierpniu 1981 r. po rozłamie w PAI; honorowy przewodn.: Amath DANSOKHO; sekr. gen.: Maguette THIAM.

Zrzeszenie Narodowo-Demokratyczne /Rassemblement National Démocratique - RND/ - partia utworzona w 1976 r.; zalegalizowana w 1981 r.; sekr. gen.: Madior DIOUF.

Sojusz na rzecz Postępu i Sprawiedliwości /Alliance pour le Progres et la Justice - APJ/ - utworzony 3 lutego 1998 r.; przewodn.: Talla SYLLA.

Liga Demokratyczna - Ruch na rzecz Partii Pracy /Ligue Démocratique-Mouvement pour le Parti du Travail - LD-MPT/ - partia utworzona w 1981 r. po rozłamie w Afrykańskiej Partii Niepodległości /PAI/; sekr. gen.: Abdoulaye BATHILY.

Senegalski Związek Demokratyczny - Odnowa /l'Union Démocratique Sénégalaise-Rénovation - UDS-R/ - utworzony w 1985 r. przez dysydentów z Senegalskiej Partii Demokratycznej; sekr. gen.: Mamadou Puritain FALL.
                                                                                    *
Zjednoczeni w Nadziei /Benno Bokk Yaakaar - BBY/ - koalicja proprezydencka; przywódca: Macky SALL.

Koalicja Mankoo Wattu Senegaal /MWS/ - sojusz partii opozycyjnych; przywódca: Abdoulaye WADE.

Koalicja Mankoo Taxawu Senegaal /MTS/ - koalicja partii opozycyjnych; przywódca: Khalifa SALL.

Związki zawodowe

Krajowa Konfederacja Pracowników Senegalskich /Confédération Nationale des Travailleurs Sénégalais - CNTS/ - założona we wrześniu 1969 r.; liczy 60 000 członków; sekr. gen.: Madia DIOP.

Krajowa Unia Autonomicznych Związków Zawodowych Senegalu /l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal - UNSAS/ - sekr. gen.: Mademba SOCK.

Prasa

Il Est Midi - dziennik, Dakar.

Journal Officiel de la République du Sénégal - tygodnik rządowy, Dakar, zał. 1856.

Le Matin - dziennik niezależny, Dakar, zał. 7 I 1997.

Le Messager - dziennik, Dakar, zał. 1979.

Nouvel Horizon - tygodnik ekonomiczny, Dakar.

Le Populaire - dziennik niezależny, Dakar.

Le Quotidien - dziennik niezależny, Dakar, zał. 2003.

Le Soleil - dziennik, Dakar, zał. 1970.

Sud Quotidien - dziennik niezależny, Dakar, zał. 1986 jako tygodnik pt. "Sud Hebdo".

Wal Fadjiri - niezależny dziennik muzułmański, Dakar, zał. 1984.


Agencje prasowe

Agence de Presse Sénégalaise /APS/ - rządowa agencja informacyjna, Dakar, zał. 2 IV 1959.

PANAPRESS - agencja prasowa działająca pod auspicjami Unii Afrykańskiej /AU/, Dakar, zał. 20 VII 1979 r. jako Pan-African News Agency; obecną nazwę nosi po prywatyzacji i reorganizacji w 1997 r.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Senegal

Flaga

Godło

 • Republika Senegalu, République du Sénégal
 • Obszar: 196 723 km2
 • Ludność: 15 837 555 (2017)
 • Stolica: Dakar
 • Ludność stolicy: 1 146 053 (2013)
 • Język urzędowy: francuski
 • Święto narodowe: 4 IV - decyzja o przyznaniu niepodległości (1960)
 • Jednostka monetarna: 1 frank CFA (XOF) = 100 centymów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO
 • Dom niewolników w Goree Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Dom niewolników w Goree Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
 • Hotel Maison Rose w Saint-Louis Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Hotel Maison Rose w Saint-Louis Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
 • Pomnik Afrykańskiego Odrodzenia w Dakarze Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA
  Pomnik Afrykańskiego Odrodzenia w Dakarze Fot. PAP/EPA/NIC BOTHMA