Fot. PAP/EPA/ERNEST HENRY

Ustrój

Niepodległe państwo od 27 IV 1961 r., republika od 19 IV 1971 r., członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
Zgodnie z konstytucją z 1 X 1991 r., modyfikowaną 25 I 2002 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Narodowego, w którego skład wchodzi obecnie 144 deputowanych (132 wybieranych w wyborach powszechnych i 12 wodzów). Kadencja parlamentu trwa 5 lat.
Organem władzy wykonawczej jest rząd powoływany przez prezydenta.
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 4 regiony (3 prowincje i Terytorium Zachodnie).

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Julius Maada Wonie BIO /SLPP/ /od 4 IV 2018/
wiceprezydent - Mohamed Juldeh JALLOH /SLPP/ /od 4 IV 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Ernest Bai KOROMA /APC/ /17 IX 2007 - 4 IV 2018/

Rząd

utworzony 12 IV 2018 r., stan po zmianach z 9 V 2019 r.

I minister - David FRANCIS
spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej - Nabeela F. TUNIS /kob./ 
spraw wewnętrznych - Edward A. SOLUKU
finansów - Jacob Jusu SAFFA
sprawiedliwości i prokurator generalny - Priscilla SCHWARTZ /kob./
szkolnictwa podstawowego i średniego - Alpha Osman TIMBO
szkolnictwa technicznego i wyższego - Aiah GBAKIMA
zdrowia i spraw sanitarnych - Alpha T. WURIE
energetyki - Kanja Ibrahim SESAY
ds. zasobów wodnych - Jonathan TENGBEH 
informacji i komunikacji - Mohamed SWARRAY
rybołówstwa i ds. zasobów morza - Emma KOWA /kob./
pracy i bezpieczeństwa socjalnego - Adekunle Joliff MILTON KING
ubezpieczeń społecznych, równouprawnienia i ds. dzieci - Baindu DASSAMA /kob./
planowania i rozwoju gospodarczego - Francis Mustapha KAIKAI 
robót publicznych, mieszkalnictwa i rozwoju infrastruktury - Peter BAYUKU KONTEH
handlu i przemysłu - Edward Hinga SANDY
transportu i lotnictwa - Kabineh M. KALLON
górnictwa i bogactw mineralnych - Foday Rado YOKIE 
ds. gruntów i urbanizacji - Dennis SANDY
rolnictwa i leśnictwa - Joseph J. NDANEMA 
ds. młodzieży - Mohamed ORMAN BANGURA
samorządu lokalnego i rozwoju wsi - Tamba LAMINA
turystyki i kultury - Memunatu B. PRATT /kob./
ds. politycznych i publicznych - Foday YUMKELLA
ds. sportu - Ibrahim NYELENKEH
stanu p/u wiceprezydenta - Mohamed Alie BAH 

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /National Assembly/
spiker - Abass Chernoh BUNDU /SLPP/

Podział mandatów po wyborach z 7 marca 2018 r.: APC 68, SLPP 49, C4C 8, NGC 4, niezależni 3. Razem 132.

Parlament Sierra Leone

Partie

Ludowa Partia Sierra Leone /Sierra Leone People's Party - SLPP/ - zarejestrowana w listopadzie 1991 r.; przywódca: Julius Maada Wonie BIO; przewodn.: Prince HARDING; sekr. gen.: Umaru Napoleon KOROMA.

Kongres Ogólnoludowy /All People's Congress - APC/ - utworzony w 1960 r.; od czerwca 1978 r. do września 1991 r. jedyna partia polityczna w kraju; w lipcu 2007 r. połączyła się z Partią Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego /Revolutionary United Front Party - RUFP; zał. 22 XI 1999 r. na bazie Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego/; przywódca: Ernest Bai KOROMA.

Koalicja na rzecz Zmiany /Coalition for Change - C4C/ - przywódca: Sam SUMANA.

Wielka Koalicja Narodowa /National Grand Coalition - NGC/ - przywódca: Kandeh Kolleh YUMKELLA.

Ludowy Ruch na rzecz Demokratycznej Zmiany /People's Movement for Democratic Change - PMDC/ - partia zarejestrowana 19 stycznia 2006 r.; przywódca: Charles Francis MARGAI; przewodn.: Mohamed BANGURA; sekr. gen.: Sidique JANNEH.

Zjednoczona Narodowa Partia Ludowa /United National People's Party - UNPP/

Ludowa Partia Demokratyczna /People's Democratic Party - PDP/ - zarejestrowana we wrześniu 1991 r.; przywódca: Osman KAMARA.

Narodowy Sojusz Demokratyczny /National Democratic Alliance - NDA/ - utworzony w 1991 r.; przywódca: Amadu M.B. JALLOH.

Partia Jedności Narodowej /National Unity Party - NUP/ - zarejestrowana w 1992 r.

Demokratyczna Partia Sojuszu Narodowego /National Alliance Democratic Party - NADP/

Partia Pokoju i Wyzwolenia /Peace and Liberation Party - PLP/ - przewodn.: Kandeh Baba CONTEH.

Obywatele Zjednoczeni na rzecz Pokoju i Postępu /Citizens United for Peace and Progress - CUPP/

Ruch na rzecz Postępu /Movement for Progress - MOP/ - partia utworzona w lutym 2002 r.; przywódca: Zainab Hawa BANGURA /kob./.

Partia Wielkiego Sojuszu /Grand Alliance Party - GAP/

Partia Młodych Ludzi /Young People's Party - YPP/ - przywódca: Sylvia BLYDEN /kob./.

Związki zawodowe

Kongres Pracy Sierra Leone /Sierra Leone Labour Congress - SLLC/ - powstał w 1966 r. z połączenia Federacji Pracy Sierra Leone /Sierra Leone Federation of Labour/ i Rady Pracy Sierra Leone /Sierra Leone Council of Labour/; liczy ponad 50 000 członków.

Prasa

Awareness Times - dziennik

Awoko - dziennik, Freetown.

Concord Times - ukazuje się 3 razy w tygodniu, Freetown.

Daily Mail - dziennik rządowy, Freetown, zał. 1931; nakł. 30 000.

ForDiPeople - Freetown, zał. 1983.

Independent Observer - dziennik

Leonean Sun - miesięcznik, Freetown, zał. 1974.

Liberty Voice - czasopismo, Freetown.

New Breed - tygodnik niezależny, Freetown.

New Citizen - czasopismo, Freetown.

New People

The New Daily Nation

The New Globe - tygodnik, Freetown.

The New People Newspaper - dziennik

The New Shaft - gazeta niezależna, ukazuje się 2 razy w tygodniu, Freetown, zał. 1983.

Patriotic Vanguard

The Pool Neswpaper - gazeta niezależna, ukazuje się 3 razy w tygodniu, Freetown, zał. 1992.

Progress - tygodnik niezależny, Freetown.

Standard Times - dziennik, Freetown.

Sierra Leone Telegraph

Unity Now - czasopismo, Freetown.

The Weekend Spark - tygodnik niezależny, Freetown, zał. 1983; nakł. 20 000.

Weekly Democrat - tygodnik


Agencja prasowa

Sierra Leone News Agency /SLENA/ - Freetown, zał. 1980.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Sierra Leone

Flaga

Godło

  • Republika Sierra Leone, Republic of Sierra Leone
  • Obszar: 71 740 km2
  • Ludność: 6 670 368 (2017)
  • Stolica: Freetown
  • Ludność stolicy: 1 200 000 (2010) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 27 IV - Dzień Niepodległości (1961)
  • Jednostka monetarna: 1 leone (SLL) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WTO, WHO