Fot. PAP/EPA/STR

Ustrój

Od 1946 r. departament zamorski, poprzednio kolonia Francji. Wyspą zarządza prefekt mianowany przez rząd francuski.
Organami samorządu lokalnego są 50-osobowa Rada Departamentalna wybierana w wyborach powszechnych na 6 lat oraz 45-osobowa Rada Regionalna wybierana w wyborach powszechnych na kadencję 6-letnią.
Réunion posiada swoich przedstawicieli we francuskim Zgromadzeniu Narodowym (7 deputowanych) i w Senacie (4 senatorów).

Głowa państwa

prefekt - Jacques BILLANT /od 17 VI 2019/

Rząd

Rada Regionalna
utworzona 13 III 2015 r.

przewodniczący - Didier ROBERT /LR/ /od 26 III 2010, reelekcja 13 XII 2015/

Parlament

Rada Departamentalna
przewodniczący - Cyrille Melchior /LR/ /od 18 XII 2017/

Wybory do Rady Departamentalnej odbyły się w marcu 2015 r.

Partie

Republikanie /Les Républicains - LR/ - lokalna sekcja francuskiej partii politycznej, utworzona 17 listopada 2002 r.; do 30 V 2015 r. nosiła nazwę Unia na rzecz Ruchu Ludowego /Union pour un Mouvement Populaire - UMP/.

Związek Demokratów i Niezależnych /Union des Démocrates et Indépendants - UDI/ - lokalna sekcja francuskiej partii politycznej, utworzona 18 września 2012 r.; przywódca: Nassimah DINDAR /kob./.

Reuniońska Partia Komunistyczna /Parti Communiste Réunionnais - PCR/ - utworzona 17-18 maja 1959 r. na bazie lokalnej sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej; przewodn.: Paul VERGES; sekr. gen.: Élie HOARAU. 

Partia Socjalistyczna - Federacja Réunionu /Parti Socialiste - Féderation de la Réunion - PS/ - lokalna sekcja francuskiej Partii Socjalistycznej; sekr.: Michel VERGOZ.

Na Reunionie działają również lokalne sekcje innych francuskich partii politycznych.

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracy Réunionu /Confédération Générale du Travail de la Réunion - CGTR/ - założona w czerwcu 1968 r. na bazie lokalnej sekcji francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy.

Ponadto działają lokalne sekcje głównych francuskich central związkowych.

Prasa

L'Economie de la Réunion - dwumiesięcznik, Saint-Clotilde.

L'Enjeu - czasopismo, Saint-Denis.

al-Islam - dwumiesięcznik wyd. przez Centrum Islamskie, Saint-Pierre.

Le Journal de l'lle de Réunion - dziennik, Saint-Denis, zał. 1951.

Quotidien de la Réunion - dziennik, Saint-Denis, zał. 1976.

La Réunion Agricole - miesięcznik, Saint-Denis.

Tele 7 Jours Réunion - tygodnik, Saint-Denis.

Témoignage Chrétien de la Réunion - tygodnik, Saint-Denis.

Témoignages - tygodnik, organ Reuniońskiej Partii Komunistycznej, Saint-Denis, zał. 1944.

Visu - tygodnik, Saint-Clotilde.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.