Fot. PAP/EPA/STR

Ustrój

Republika niepodległa od 2 X 1958 r. Poprzednio kolonia francuska. Od XII 1978 r. do V 1984 r. nosiła nazwę Ludowo-Rewolucyjnej Republiki Gwinei.
Zgodnie z konstytucją, zaaprobowaną w referendum 23 XII 1990 r., (weszła w życie 23 XII 1991), ostatnio modyfikowaną w referendum z XII 2001 r., głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią (maksymalnie na 2 kadencje).
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Narodowe, w którego skład wchodzi 114 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych. Kadencja parlamentu trwa 5 lat.
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta. Pracami rządu kieruje premier.

Głowa państwa

prezydent - Alpha CONDÉ /RPG/ /od 21 XII 2010; reelekcja 2015/
                                                                                    *
poprzednia głowa państwa - p.o. przewodn. Narodowej Rady Demokracji i Rozwoju Sekouba KONATÉ  /3 XII 2009 - 21 XII 2010/

Rząd

utworzony 26 V 2018 r.

premier - Ibrahima Kassory FOFANA /od 24 V 2018/

sekretarze stanu:
p/u prezydenta ds. obrony narodowej - Mohamed DIANÉ
prokurator generalny - Cheick SAKO
ds. hotelarstwa,  turystyki i rzemiosła - Thierno Ousmane DIALLO
przemysłu, ds. małych i średnich przedsiębiorstw - Tibou KAMARA
bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej - Abdoul Kabele CAMARA 
transportu - Aboubacar SYLLA 

ministrowie:
spraw zagranicznych i ds. diaspory - Mamady TOURÉ
spraw wewnętrznych i zdrowia - Edouard Niankoye LAMAH 
spraw wewnętrznych, telekomunikacji i e-gospodarki - Moustapha Mamy DIABY
ds. administracji terytorialnej i decentralizacji - gen. Bouréma CONDÉ  
planowania i rozwoju gospodarczego - Mama Kanny DIALLO /kob./
gospodarki i finansów - Mamady CAMARA   
ds. jedności narodowej i obywatelstwa - Khalifa Gassama DIABY
robót publicznych - Moustapha NAITÉ 
energetyki i zasobów wodnych - Check Taliby SYLLA
szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Abdoulaye Yéro BALDÉ
górnictwa i geologii - Abdoulaye MAGASSOUBA
ds. urbanizacji i planowania przestrzennego - Ibrahima KOUROUMA 
sportu, kultury i dziedzictwa historycznego - Sanoussy Bantama SOW
ds. młodzieży -  Mouctar DIALLO
służb publicznych, reformy państwa i modernizacji administracji - Billy Nankouma DOUMBOUYA 
ds. budżetu - Ismaël DIOUBATE 
ds. bezpieczeństwa i spraw obywatelskich - Alfa Ibrahima KEIRA 
handlu - Boubacar BARRY
spraw społecznych, ds. kobiet i dzieci - Mariama SYLLA
edukacji narodowej i ds. walki z analfabetyzmem - Mory SANGARÉ 
szkolnictwa technicznego i kształcenia zawodowego, zatrudnienia i pracy - Lansana KOMARA
ds. inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego - Gabriel CURTIS
ds. współpracy i integracji afrykańskiej - Djeee KEITA 
rolnictwa - Mariama CAMARA
ochrony środowiska, zasobów wodnych i leśnictwa - Roger Patrick MILLIMONO 
rybołówstwa i gospodarki morskiej - Frédéric LOUA
informacji i łączności - Amara SOMPARÉ
ds. ropy naftowej - Zakaria KOULIBALY
                                                                                    *
poprzedni premier - Mamady YOULA  /29 XII 2015 - 22 V 2018/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /Assemblée Nationale/
przewodniczący - Claude Kory KONDIANO /RPG/

Podział mandatów po wyborach z 28 września 2013 r.: RPG 53, UFDG 37, UFR 10, UPG 2, inne 12. Razem 114.

Parlament Gwinea

Partie

Zgromadzenie Ludu Gwinei /Rassemblement du Peuple de Guinée - RPG/ - przywódca: Alpha CONDÉ.

Partia Jedności i Postępu /Parti de l'Unité et du Progrès - PUP/ - zalegalizowana w 1993 r.

Związek na rzecz Postępu i Odnowy /Union pour le Progrès et le Renouveau - UPR/ - partia utworzona we wrześniu 1998 r. w wyniku połączenia się Związku na rzecz Nowej Republiki /UNR/ z Partią na rzecz Odnowy i Postępu /PRP/; przywódca: Ousmane BAH.

Demokratyczna Partia Gwinei - Afrykańskie Zgromadzenie Demokratyczne/Parti Démocratique de Guinée - Rassemblement Démocratique Africain - PDG-RDA/ - partia utworzona w 1992 r.; przywódca: Ismael Mohamed Gassim GUSHEIN.

Demokratyczna Afrykańska Partia Gwinei /Parti Démocratique Africain de Guinée - PDAG/ -  zarejestrowana w 2000 r.; przywódca: Marcel CROS.

Związek na rzecz Postępu Gwinei /l'Union pour le Progrès de Guinée - UPG/ - przewodn.: Jean-Marie DORÉ.

Związek Sił Republikańskich /Union des Forces Republicains - UFR/ - przywódca: Sidya TOURÉ.

Związek na rzecz Postępu Narodowego /Union pour Progrès National - UPN/ - przywódca: Mamadou Bhoye BARRY.

Sojusz Narodowy na rzecz Postępu /Alliance Nationale pour le Progrès - ANP/ - przywódca: Sagno MOUSSA.

Związek Sił Demokratycznych Gwinei /Union des Forces Démocratiques de Guinée - UFDG/ - przywódca: Cellou Dalein DIALLO.

Związki zawodowe

Krajowa Konfederacja Pracowników Gwinei /Confédération Nationale des Travailleurs de Guinée - CNTG/ - założona w 1960 r.; od 1984 r. nosiła również nazwę Konfederacja Pracowników Gwinei; sekr. gen.: Rabiatou SERAH DIALLO.

Związek Zawodowy Pracowników Gwinei /Union Syndicale des Travailleurs de Guinée - USTG/ - sekr. gen.: Ibrahima FOFANA.

Prasa

L'Evénement de Guinée - miesięcznik niezależny, Konakry, zał. 1993.

Fonikee - miesięcznik sportowy i ogólnoinformacyjny, Konakry, zał. 1974.

Horoya - dziennik, Konakry, zał. IV 1961.

L'Independant - tygodnik, Konakry.

Journal Officiel de Guinée - dwutygodnik rządowy, Konakry.

La Lance - tygodnik ogólnoinformacyjny, Konakry.

Le Lynx - tygodnik satyryczny, Konakry, zał. 1992.

L'Observateur - czasopismo niezależne, Konakry.

L'Oeil - tygodnik niezależny, Konakry.

Le Scribe - magazyn ewangelicki, Konakry, zał. 1997.

3-P Plus /Parole-Plume-Papier/ - czasopismo literacko-artystyczne, Konakry, ukazuje się 6 razy w roku.


Agencja prasowa

Agence Guinéenne de Presse /AGP/ - rządowa agencja informacyjna, Konakry, zał. 1960.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Gwinea

Flaga

Godło

  • Republika Gwinei, République de Guinée
  • Obszar: 245 857 km2
  • Ludność: 13 123 767 (2017)
  • Stolica: Konakry
  • Ludność stolicy: 1 667 864 (2014) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: francuski
  • Święto narodowe: 2 X - rocznica proklamowania niepodległości (1958)
  • Jednostka monetarna: 1 frank gwinejski (GNF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, APEC, ECOWAS, IMF (MFW), NAM, AU, WHO