Fot. PAP/EPA/STEPHEN MORRISON

Ustrój

Republika. Od 6 VII 1975 r. niepodległe państwo, wchodzące w skład Wspólnoty Francuskiej. Poprzednio terytorium zależne Francji posiadające autonomię wewnętrzną. Do 23 XII 2001 r. kraj nosił nazwę Federalna Islamska Republika Komorów. 
Związek Komorów tworzą trzy wyspy: Wielki Komor, Anjouan i Moheli. W skład archipelagu wchodzi również Majotta/Mahoré, która jest terytorium spornym między Francją a Komorami. x)
Zgodnie z konstytucją, przyjętą w referendum 23 XII 2001 r., wyspy posiadają bardzo szeroką autonomię, odrębne konstytucje, prezydentów, organa władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Prezydent Związku, wybierany wraz z wiceprezydentami w wyborach powszechnych na 4 lata, koordynuje politykę zagraniczną i obronną kraju.
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Zgromadzenia Związku Komorów, o kadencji 5-letniej, liczącego 33 deputowanych (24 wybieranych bezpośrednio i 9 delegowanych przez poszczególne wyspy).
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, powoływany przez prezydenta, który jest jednocześnie szefem rządu.
---------------
x) 24 XII 1976 r. po dwukrotnym referendum, w którym ludność Majotty/Mahoré opowiedziała się za pozostaniem przy Francji, Francuskie Zgromadzenie Narodowe uznało wyspę za część terytorium Francji. Status wyspy Majotta/Mahoré jest nadal nie rozwiązany i pozostaje problemem spornym między Francją a Komorami.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - AZALI Assoumani /CRC/ /od 26 V 2016, reelekcja 26 V 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - IKILILOU Dhoinine /26 V 2011 - 26 V 2016/

Rząd

utworzony 13 VI 2019 r.

ministrowie:
spraw zagranicznych, współpracy międzynarodowej i ds. diaspory - SOUEF Mohamed El-Amine 
spraw wewnętrznych, decentralizacji, administracji terytorialnej i ds. kontaktów z instytucjami - Mohamed DAOUDOU
rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska - Moustadroine ABDOU
gospodarki przestrzennej, urbanizacji, mieszkalnictwa i transportu drogowego - Abdallah SAID SAROUMA
gospodarki, ds. inwestycji, energii, integracji gospodarczej, turystyki, rzemiosła oraz rzecznik rządu - Houmed M'SAIDIÉ AHMED
finansów, budżetu i ds. sektora bankowości - Said Ali SAID CHAYHANE
poczt i telekomunikacji, technologii informacyjnych i łączności - Ahmed BEN SAID JAFFAR
zdrowia, solidarności, opieki społecznej i ds. równouprawnienia - Loub Yacout ZAIDOU /kob./
sprawiedliwości, ds. islamskich, administracji publicznej i praw człowieka - Mohamed Housseini DJAMALILAILI  
transportu morskiego i lotniczego - Bianrifi THARMIDHI
edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i badań naukowych - Moindjie MOHAMED MOUSSA
ds. młodzieży, pracy, zatrudnienia, szkolenia zawodowego, sportu, sztuki i kultury - Nourdine BEN AHMED

Parlament

Zgromadzenie Związku /Assemblée de l'Union/
przewodniczący - Abdou OUSSENI

Podział mandatów po wyborach z 25 stycznia i 22 lutego 2015 r.: UPDC 8, PJ 7, RDC 2, CRC 2, RADHI 1, PEC 1, niezależni 3. Razem 24.

Parlament Komory

Partie

Konwencja na rzecz Odnowy Komorów /Convention pour le Renouveau des Comores - CRC/ - utworzona we wrześniu 2002 r.; przywódca: AZALI Assoumani; sekr. gen.: Houmed MSAIDIE.

Związek na rzecz Rozwoju Komorów /Union pour le Développement des Comores - UPDC/ - partia utworzona w lutym 2013 r.; przewodn.: Mohamed HALIFA.

Partia JUWA /Parti JUWA - PJ/ - utworzona 30 października 2013 r.; przywódca: Ahmed Abdallah Mohamed SAMBI.

Demokratyczne Zrzeszenie Komorów /Rassemblement Démocratique des Comores - RDC/ - przywódca: Mouigni BARAKA.

Zrzeszenie na rzecz Alternatywy Harmonijnego i Integralnego Rozwoju/Rassemblement pour une Alternative de Développement Harmonieux et Intégré - RADHI/.

Partia na rzecz Porozumienia Komorskiego /Parti pour l'Entente Comorienne - PEC/

Związki zawodowe

Unia Autonomicznych Związków Zawodowych Pracowników Komorów /l'Union des Syndicats Autonomes des Travailleurs des Comores - USATC/ - założona w 1996 r.

Prasa

La Gazette des Comores - tygodnik, Moroni.

Kwézi - dwutygodnik.

al-Watwan - oficjalny tygodnik informacyjny, Moroni, zał. 1985.


Agencja prasowa

Agence Comorienne de Presse /ACP/ - Moroni, zał. 1978.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Komory

Flaga

Godło

  • Związek Komorów, l'Union des Comores, Udzima wa Komori
  • Obszar: 2 235 km2
  • Ludność: 821 164 (2018)
  • Stolica: Moroni
  • Ludność stolicy: 54 000 (2011)
  • Język urzędowy: francuski, arabski
  • Święto narodowe: 6 VII - rocznica proklamowania niepodległości (1975)
  • Jednostka monetarna: 1 frank Komorów (KMF) = 100 centymów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, IMF (MFW), NAM, AU, WHO