Fot. PAP/EPA/OSKAR BURGOS

Ustrój

Od 1 XI 1981 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio terytorium zależne Wielkiej Brytanii, od 1967 r. państwo stowarzyszone ze Zjednoczonym Królestwem, posiadające całkowitą autonomię wewnętrzną. 
Zgodnie z konstytucją z 1 XI 1981 r. głową państwa jest monarcha brytyjski, którego reprezentuje mianowany przez niego gubernator generalny. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej, składającego się z Izby Reprezentantów i Senatu. W skład Izby Reprezentantów wchodzi 19 deputowanych (17 wybieranych w wyborach powszechnych, 1 z urzędu oraz spiker). Senat liczy 17 członków mianowanych przez gubernatora generalnego: 11 na wniosek premiera, 4 na wniosek przywódcy opozycji, 1 wysuniętego przez Radę Barbudy i 1 przez gubernatora generalnego. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Rodney WILLIAMS /od 13 VIII 2014/

Rząd

utworzony 22 III 2018 r.

premier oraz min. finansów i ds. korporacji - Gaston BROWNE /ABLP/

ministrowie:
minister senior ds. zakładów użyteczności publicznej, lotnictwa cywilnego i energetyki - Robin Kenworth Montgomery YEARWOOD
spraw zagranicznych, handlu zagranicznego i ds. imigracji - Everly Paul Chet GREENE
zdrowia i ochrony środowiska - Molwyn JOSEPH
ds. transformacji społecznej, rozwoju zasobów ludzkich, młodzieży i równouprawnienia - Samantha MARSHALL /kob./ 
turystyki i rozwoju gospodarki - Charles Henry "Max" FERNANDES
informacji, ds. środków przekazu, telekomunikacji i technologii informacyjnej - Melford Walter NICHOLAS 
rolnictwa, rybołówstwa i ds. Barbudy - Dean JONAS
oświaty, nauki i technologii - Michael BROWNE
inwestycji i handlu zagranicznego - Asot MICHAEL
robót publicznych oraz min. stanu ds. finansów i korporacji - Lennox WESTON
sportu, kultury, festiwali narodowych i sztuki - Daryl MATTHEW  
budownictwa mieszkaniowego i urbanizacji oraz stanu ds. imigracji i pracy - Maria BROWNE /kob./ 
                                                                                    *
poprzedni premier - Gaston BROWNE /ABLP/ /18 VI 2014 - 22 III 2018/

Parlament

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
spiker - Gerald WATT 

Podział mandatów po wyborach do Izby Reprezentantów z 21 marca 2018 r.: ABLP 15, UPP 1, BPM 1. Razem 17.

Parlament Antigua i Barbuda

Senat /Senate/
przewodnicząca - Alincia WILLIAMS-GRANT /kob./

Partie

Partia Pracy Antigui i Barbudy /Antigua and Barbuda Labour Party - ABLP/ - utworzona w 1968 r.; przywódca: Gaston BROWNE.

Zjednoczona Partia Postępowa /United Progressive Party - UPP/ - utworzona w 1992 r. w wyniku połączenia Zjednoczonej Narodowej Partii Demokratycznej /United National Democratic Party - UNDP; zał. 1986/, Postępowego Ruchu Pracujących /Progressive Labour Movement - PLM; zał. 1970/ i Karaibskiego Ruchu Wyzwoleńczego Antigui /Antigua Caribbean Liberation Movement - ACLM; zał. 1979/; przywódca: Winston Baldwin SPENCER. 

Ludowy Ruch Barbudy /Barbuda People's Movement - BPM/ - partia Barbudy; działa na rzecz oddzielnego statusu dla wyspy; przywódca: Trevor WALKER. 

Ludowy Ruch Barbudy na rzecz Zmiany /Barbuda People's Movement for Change/ - przywódca: Arthur NIBBS. 

Barbudańczycy na rzecz Lepszej Barbudy /Barbudans for a Better Barbuda/ - partia utworzona 27 lutego 2004 r. 

Demokratyczna Partia Ludowa /Democratic People's Party/ - utworzona w październiku 2003 r.

Związki zawodowe

Zrzeszenie Związków Zawodowych Antigui /Antigua Trades and Labour Union - ATLU/ - zarejestrowane w 1940 r.; liczy 7000 członków; przewodn.: Wigley GEORGE. 

Związek Robotników Antigui /Antigua Workers Union - AWU/ - założony w 1967 r.; liczy 10 000 członków; przewodn.: Chester HUGHES; sekr. gen.: David MASSIAH.

Prasa

Antigua Sun - gazeta ukazująca się 2 razy w tygodniu, St John's. 

Business Expressions - miesięcznik Izby Handlu i Przemysłu Antigui, St John's. 

Daily Observer - dziennik, St John's. 

The Nation - tygodnik, St John's, do 1993 ukazywał się pt. "The Nation's Voice". 

National Informer - tygodnik, St John's. 

The Outlet - tygodnik Zjednoczonej Partii Postępowej, St John's, zał. 1975, do 1992 organ Karaibskiego Ruchu Wyzwoleńczego Antigui. 

The Worker's Voice - tygodnik, organ Partii Pracy Antigui i Zrzeszenia Związków Zawodowych, St John's, zał. 1943.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Antigua i Barbuda

Flaga

Godło

 • Antigua i Barbuda, Antigua and Barbuda
 • Obszar: 442 km2
 • Ludność: 93 240 (2017)
 • Stolica: St John's
 • Ludność stolicy: 27 000 (2011)
 • Język urzędowy: angielski
 • Święto narodowe: 1 XI - rocznica proklamowania niepodległości (1981)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski = 100 centów (XCD)
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), WTO, OAS (OPA), WHO
 • Antigua 280 km2 
  Barbuda 160 km2 
  Redonda 2 km2