Ustrój

Od 21 IX 1981 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii, posiadająca od 1964 r. pełną autonomię wewnętrzną. Do 1 VI 1973 r. nosiło nazwę Honduras Brytyjski. 
Zgodnie z konstytucją z 21 IX 1981 r. głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego Zgromadzenia Narodowego, o kadencji 5-letniej, złożonego z Izby Reprezentantów i Senatu. Izba Reprezentantów liczy obecnie 31 członków wybieranych w wyborach powszechnych. W skład Senatu wchodzi 12 senatorów mianowanych przez gubernatora generalnego (6 na wniosek premiera, 3 - przywódcy opozycji oraz 3 - z rekomendacji organizacji pozarządowych). 
Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier powoływany przez gubernatora generalnego. Jest nim z reguły przywódca partii, która zdobyła większość mandatów w wyborach parlamentarnych. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 6 okręgów.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Colville Norbert YOUNG /od 17 XI 1993/

Rząd

utworzony 9 XI 2015 r., stan po zmianach z 14 XII 2016 r. 

premier oraz min. spraw wewnętrznych, finansów, ds. gruntów i bogactw naturalnych - Dean Oliver BARROW /UDP/

ministrowie:
spraw zagranicznych i ds. policji - Wilfred ELRINGTON
obrony - John SALDIVAR
rolnictwa, rybołówstwa, leśnictwa, ochrony środowiska, ustawicznego rozwoju oraz ds. imigracji - Godwin HULSE 
rozwoju gospodarczego, ds. ropy naftowej, inwestycji, handlu zagranicznego i wewnętrznego - Erwin Rafael CONTRERAS
budownictwa mieszkaniowego i urbanizacji - Michael FINNEGAN
transportu i zarządzania w sytuacjach kryzysowych - Edmond CASTRO
zdrowia - Pablo MARIN
turystyki i lotnictwa cywilnego - Manuel HEREDIA
ds. rozwoju zasobów ludzkich, transformacji społecznej i walki z ubóstwem - Anthony MARTINEZ
pracy, samorządu lokalnego, rozwoju rolnego, służb publicznych, energetyki i zakładów użyteczności publicznej - Hugo PATT
oświaty, nauki i technologii, kultury, młodzieży i sportu - Patrick FABER
prokurator generalny - Michael PEYREFITTE 

ministrowie stanu:
Frank MENA 
Omar FIGUEROA 
Tracy PANTON /kob./
Elodio ARAGON
Angel CAMPOS                   
Beverly CASTILLO
Carla BARNETT /kob./

                                                                                    *
poprzedni premier - Dean Oliver BARROW /UDP/ /8 II 2008 - 9 XI 2015/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /National Assembly/

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
przewodnicząca - Laura TUCKER-LONGSWORTH /kob./ 

Podział mandatów po wyborach do Izby Reprezentantów z 4 listopada 2015 r.: UDP 19, PUP 12. Razem 31.

Parlament Belize

Senat /Senate/
przewodniczący - Lee Mark CHANG

Partie

Zjednoczona Partia Demokratyczna /United Democratic Party - UDP/ - utworzona w 1974 r. z połączenia Ludowego Ruchu Demokratycznego /People's Democratic Movement - PDM, zał. 1969/, Partii Niepodległości Narodowej /National Independence Party - NIP, zał. 1958/ oraz Partii Liberalnej; przywódca: Dean Oliver BARROW. 

Zjednoczona Partia Ludowa /People's United Party - PUP/ - utworzona w 1950 r.; w 1988 r. połączyła się z Partią Chrześcijańsko-Demokratyczną; przywódca: Francis FONSECA; przewodn.: Henry USHER. 

Postępowa Partia Belize /Belize Progressive Party - BPP/ - partia utworzona 1 października 2015 r.; przywódca: Patrick ROGERS.

Związki zawodowe

Zjednoczony Powszechny Związek Pracujących /United General Workers' Union - UGWU/ - powstał w 1979 r. w wyniku połączenia Powszechnego Robotniczego Związku Belize i chrześcijańskich związków zawodowych. 

Krajowy Kongres Związków Zawodowych Belize /National Trades Union Congress of Belize - NTUCB/ - zrzesza pojedyncze związki zawodowe.

Prasa

Amandala - ukazuje się 2 razy w tygodniu, Belize, zał. 1969.

The Belize Times - tygodnik, wyraża poglądy Zjednoczonej Partii Ludowej, Belize, zał. 1956.

Government Gazette - tygodnik oficjalny, Belize.

The Reporter - tygodnik niezależny, Belize, zał. 1967.

The San Pedro Sun - tygodnik, San Pedro, zał. 1991.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Belize

Flaga

Godło

  • Belize
  • Obszar: 22 966 km2
  • Ludność: 371 413 (2017)
  • Stolica: Belmopan
  • Ludność stolicy: 19 458 (2015)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 21 IX - Dzień Niepodległości (1981)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar Belize (BZD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, WHO, IMF (MFW), NAM, OAS (OPA), WTO