Fot. PAP/EPA/Carlos Lemos

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 14 I 1986 r., modyfikowaną 8 IV 1994 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 4 lata. 
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu - Kongresu Republiki. Kongres liczy obecnie 160 deputowanych wybieranych w głosowaniu powszechnym na kadencję 4-letnią. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany i kierowany przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 22 departamenty.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Jimmy (James Ernesto) MORALES CABRERA /FCN-Nación/ /od 14 I 2016/
wiceprezydent - Jafeth CABRERA FRANCO /od 14 I 2016/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Alejandro MALDONADO AGUIRRE /3 IX 2015 - 14 I 2016/

Rząd

utworzony 14 I 2016 r., stan po zmianach z 16 I 2018 r.

ministrowie:
spraw zagranicznych - Sandra Erica JOVEL POLANCO /kob./
spraw wewnętrznych - Francisco Manuel RIVAS LARA
obrony - Williams Agberto MANSILLA FERNANDEZ 
finansów - Julio Héctor ESTRADA
łączności, infrastruktury i budownictwa - Aldo GARCIA
oświaty - Oscar Hugo LÓPEZ RIVAS
zdrowia i spraw społecznych - Lucrecia HERNANDEZ MACK /kob./
energetyki i górnictwa - José PELAYO CASTANÓN STORMONT
gospodarki - Acisclo VALLADARES URRUELA
pracy - Aura Leticia TELEGUARIO SINCAL /kob./
rolnictwa, hodowli i gospodarki żywnościowej - Mario Estuardo MÉNDEZ CÓBAR
ds. rozwoju społecznego - Alcides OBREGON 
ochrony środowiska i bogactw naturalnych - Alonzo VARGAS
kultury i sportu - José Luis CHEA URRUELA

Parlament

Kongres Republiki /Congreso de la República/
przewodniczący - Álvaro Enrique ARZÚ ESCOBAR /PU/ /14 I 2018 - 14 I 2020/

Podział mandatów po wyborach z 16 czerwca 2019 r.: UNE 54, Vamos 16, UCN 12, Valor 9, BIEN 8, FCN-Nación 8, Semilla 7, Todos 7, VIVA 7, CREO 6, PHG 6, Winaq 4, Victoria 3, PC 3, PU 3, URNG-MAIZ 3, PAN 2, inne 2. Razem 160.

Parlament Gwatemala

Partie

Narodowa Jedność na rzecz Nadziei /Unidad Nacional de la Esperanza - UNE/ - centrolewicowa, utworzona 6 września 2002 r.; przewodn.: Sandra TORRES /kob./.

Chodźmy po Inną Gwatemalę /Vamos por una Guatemala Diferente - Vamos/ - partia centroprawicowa, utworzona w 2017 r.; sekr. gen.: Alejandro GIAMMATTEI.

Związek na rzecz Zmiany Nacjonalistycznej /Union del Cambio Nacionalista - UCN/ - partia prawicowa, utworzona 20 listopada 2006 r.; sekr. gen.: Mario ESTRADA.

Valor - partia konserwatywno-liberalna, utworzona w 2017 r.; przywódca: Zury Mayté RIOS SOSA de WELLER /kob./; sekr. gen.: Ana Ingrid BERNAT COFINO /kob./. 

Dobrobyt Narodowy /Bienestar Nacional - BIEN/ - partia utworzona w 2002 r.; przywódcy: Alfonso PORTILLO, Evelyn MORATAYA /kob./; sekr. gen.: Rubén GARCIA LÓPEZ. 

Front Konwergencji Narodowej /Frente de Convergencia Nacional - FCN-Nación/ - prawicowy, utworzony 7 stycznia 2008 r.; przywódca: Jimmy MORALES CABRERA.

Ruch Ziarno /Movimiento Semilla/ - partia socjaldemokratyczna, utworzona 4 lipca 2017 r.; przywódca: Thelma ALDANA /kob./; sekr. gen.: Samuel Andrés PÉREZ ÁLVAREZ. 

Wszyscy /Todos/ - partia centrowa, utworzona 26 sierpnia 2012 r.; przywódca: Felipe ALEJOS. 

Wizja i Wartości /Visión con Valores - VIVA/ - partia centroprawicowa, utworzona 20 stycznia 2007 r.; sekr. gen.: Armando CASTILLO.

Kompromis, Odnowa i Porządek /Compromiso, Renovación y Orden - CREO/ - partia centroprawicowa, utworzona 27 października 2010 r.; sekr. gen.: Rodolfo NEUTZE AGUIRRE.

Humanistyczna Partia Gwatemali /Partido Humanista de Guatemala - PHG/ - utworzona 17 stycznia 2017 r.; przywódca: Edmond MULET; sekr. gen.: Rudio LECSAN MÉRIDA.

Zwycięstwo /Victoria/ - partia utworzona w 2008 r.; przywódca: Amilcar RIVERA.

Winaq - partia lewicowa, utworzona w 1992 r.; sekr. gen.: Sonia GONZALEZ /kob./.

Dobrobyt Obywateli /Prosperidad Ciudadana - PC/ - partia prawicowa, utworzona 26 czerwca 2016 r.; sekr. gen.: Dami Anita Elizabeth KRISTENSON SALES /kob./.

Partia Jednościowa /Partido Unionista - PU/ - partia centroprawicowa, utworzona w 1920 r.; sekr. gen.: Álvaro ARZÚ IRIGOYEN.

Odnowa Demokratycznej Wolności /Libertad Democrática Renovada - LIDER/ - partia centroprawicowa, utworzona 25 listopada 2010 r.; przywódca: Manuel BALDIZÓN; sekr. gen.: Roberto VILLARTE.

Ruch na rzecz Oswobodzenia Narodów /Movimento para la Liberación de los Pueblos/ - partia lewicowa, utworzona 8 grudnia 2016 r.; zalegalizowana 21 listopada 2018 r.; sekr. gen.: Byron Alfredo GONZALEZ TOOL. 

Partia Patriotyczna /Partido Patriota - PP/ - prawicowa, utworzona w 13 marca 2001 r.; sekr. gen.: Valentin GRAMAJO.

Razem dla Gwatemali /Encuentro por Guatemala - EG/ - partia centrolewicowa, utworzona w 2007 r.; sekr. gen.: Nineth MONTENEGRO /kob./.

Partia Postępu Narodowego /Partido de Avanzada Nacional - PAN/ - prawicowa, utworzona 11 maja 1989 r.; sekr. gen.: Juan GUTIÉRREZ.

Rewolucyjna Jedność Narodowa Gwatemali /Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG-MAIZ/ - partia lewicowa, utworzona w 1998 r. w wyniku przekształcenia się w partię polityczną zdemobilizowanej w 1997 r. organizacji partyzanckiej /zał. 1982/; sekr. gen.: Gregorio HAY.

Związki zawodowe

Narodowy Front Związków Zawodowych /Frente Nacional Sindical - FNS/ - założony w 1968 r.; reprezentuje 97% związków zawodowych w kraju; zrzesza 2 konfederacje: Confederación General de Sindicatos i Confederación Nacional de Trabajadores oraz 11 federacji związkowych, m.in. Rada Związków Zawodowych Gwatemali /Consejo Sindical de Guatemala - CSG/ - założona w 1955 r.; liczy 30 000 członków zrzeszonych w 105 afiliowanych związkach. 

Autonomiczna Federacja Związków Zawodowych Gwatemali /Federación Autónoma Sindical Guatemalteca - FASGUA/ - założona w 1957 r.

Prasa

Al Dia - dziennik, Gwatemala, zał. 1996. 

Diario de Centroamérica - oficjalny dziennik rządowy, poranny, Gwatemala, zał. 1880. 

Crónica Semanal - tygodnik polityczno-ekonomiczno-kulturalny, Gwatemala, zał. 1988. 

La Hora - dziennik wieczorny, niezależny, Gwatemala, zał. 1920. 

Impacto - dziennik, Gwatemala. 

Inforpress Centroamericana - tygodnik w jęz. hiszpańskim i angielskim, Gwatemala, zał. 1972. 

La Nación - dziennik, Gwatemala, zał. 1983. 

Panorama Internacional - tygodnik polityczno-gospodarczo-kulturalny, Gwatemala. 

El Periódico - dziennik poranny, niezależny, Gwatemala, zał. 1996. 

Prensa Libre - dziennik poranny, niezależny, Gwatemala, zał. 1951. 

Siglo Veintunio - dziennik poranny, Gwatemala, zał. 1990. 

La Tarde - dziennik wieczorny, niezależny, Gwatemala.


Agencja prasowa

Inforpress Centroamericana - niezależna agencja prasowa, Gwatemala, zał. 1972.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Gwatemala

Flaga

Godło

 • Republika Gwatemali, República de Guatemala
 • Obszar: 108 889 km2
 • Ludność: 17 613 245 (2019)
 • Stolica: Gwatemala (Ciudad de Guatemala)
 • Ludność stolicy: 2 450 212 (2012)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 15 IX - rocznica proklamowania niepodległości (1821)
 • Jednostka monetarna: 1 quetzal (GTQ) = 100 centavos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), NAM, WTO, OAS (OPA), WHO
 • Turysta przepływa obok opuszczonego portu na jeziorze Atitlan Fot. PAP/EPA/ULISES RODRIGUEZ
  Turysta przepływa obok opuszczonego portu na jeziorze Atitlan Fot. PAP/EPA/ULISES RODRIGUEZ
 • Tancerz w stroju Majów Fot. PAP/EPA/DARIO CHIQUITO
  Tancerz w stroju Majów Fot. PAP/EPA/DARIO CHIQUITO
 • Tancerka z Gwatemali Fot. PAP/Jacek Bednarczyk
  Tancerka z Gwatemali Fot. PAP/Jacek Bednarczyk