Saint Pierre i Miquelon

Ustrój

Od 28 III 2003 r. zamorska "zbiorowość terytorialna" Francji. Poprzednio od VI 1985 r. zamorska "wspólnota terytorialna" Francji, a od 29 VII 1976 r. jej departament zamorski, a wcześniej terytorium zamorskie. 
Rząd francuski reprezentowany jest przez prefekta, który zarządza wyspami przy pomocy 
19-osobowej Rady Terytorialnej, wybieranej w wyborach powszechnych na kadencję 3-letnią. 
W parlamencie francuskim wyspy reprezentowane są przez 1 senatora i 1 deputowanego.
                                                                                    *
prefekt - Thierry DEVIMEUX /od 17 I 2018/
                                                                                    *
poprzedni prefekt - Jean-Christophe BOUVIER /4 IX 2014 - 17 I 2018/
                                                                                    *
przewodniczący Rady Terytorialnej - Stéphane ARTANO /od 21 II 2007/

Partie

Istnieją lokalne sekcje partii działających w metropolii.

Prasa

L'Echo des Caps - tygodnik, Saint-Pierre, zał. 1982. 

Recueil des Actes Administratifs - miesięcznik oficjalny, Saint-Pierre, zał. 1866. 

Trait d'Union - organ lokalnej organizacji Unii na rzecz Ruchu Ludowego /UMP/, dwumiesięcznik, Saint-Pierre. 

Le Vent de la Liberté - miesięcznik, Saint-Pierre.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.