Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Ustrój

Od 19 IX 1983 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii, a od 27 II 1967 r. państwo stowarzyszone ze Zjednoczonym Królestwem, posiadające pełną autonomię wewnętrzną. Do 19 XII 1980 r. stanowiło federację z Anguillą. 
Zgodnie z konstytucją z 19 IX 1983 r. głową państwa jest królowa brytyjska, której przedstawicielem jest gubernator generalny. 
Organem władzy ustawodawczej jest Zgromadzenie Narodowe, składające się z 11 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych (8 z Saint Kitts i 3 z Nevis) oraz 3 senatorów mianowanych przez gubernatora generalnego (2 z rekomendacji premiera i 1 po uzgodnieniu z przywódcą opozycji). Kadencja parlamentu trwa 5 lat. 
Władza wykonawcza należy do rządu z premierem na czele, powoływanym przez gubernatora generalnego spośród deputowanych do Zgromadzenia Narodowego. 
Wyspa Nevis, autonomiczna w ramach federacji z Saint Kitts, posiada własne organa władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Samuel Weymouth Tapley SEATON /od 2 IX 2015/
---------------
Od 19 maja 2015 r. do 2 września 2015 r. pełnił obowiązki gubernatora generalnego.

Rząd

utworzony 23 II 2015 r.

premier oraz minister finansów, ustawicznego rozwoju, bezpieczeństwa narodowego i zatrudnienia - Timothy Sylvester HARRIS /PLP/ 
wicepremier oraz minister oświaty, młodzieży, sportu i kultury - Shawn Kenneth RICHARDS 

ministrowie:
minister-senior oraz minister ds. Nevis, pracy, bezpieczeństwa socjalnego i wyznań - Vance AMORY 
spraw zagranicznych i lotnictwa - Mark Anthony Graham BRANTLEY 
rolnictwa, zdrowia, ubezpieczeń społecznych, osiedli, rozwoju społeczności, służb społecznych, spółdzielczości i ds. gruntów - Eugene Alastair HAMILTON 
turystyki, handlu zagranicznego i wewnętrznego oraz przemysłu - Lindsay Fitz-Patrick GRANT 
infrastruktury, rozwoju urbanizacji i transportu - Ian Patches LIBURD 
sprawiedliwości, ds. prawa i komunikacji oraz prokurator generalny - Vincent Fitzgerald BYRON 
stanu - Wendy Colleen PHIPPS /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Denzil Llewellyn DOUGLAS /SKNLP/ /6 VII 1995 - 18 II 2015/

Parlament

Zgromadzenie Narodowe /National Assembly/
spiker - Franklin BRAND 

Podział mandatów po wyborach z 16 lutego 2015 r.: PAM 4, SKNLP 3, CCM 2, PLP 1, NRP 1. Razem 11.

Parlament Saint Kitts i Nevis

Partie

Ludowa Partia Pracy /People's Labour Party - PLP/ - utworzona 17 czerwca 2013 r. w wyniku rozłamu w Partii Pracy Saint Kitts i Nevisu; przywódca: Timothy Sylvester HARRIS. 

Ruch Akcji Ludowej /People's Action Movement - PAM/ - partia utworzona w 1965 r. 

Ruch Zaangażowanych Obywateli /Concerned Citizens' Movement - CCM/ - partia utworzona w 1987 r.; przewodn.: Mark BRANTLEY. 

Partia Pracy Saint Kitts i Nevis /Saint Kitts and Nevis Labour Party - SKNLP/ - utworzona w 1932 r.; poprzednio nosiła nazwę Partia Pracy /Liga Robotnicza/ /Labour Party /Workers League/; przywódca: Denzil Llewellyn DOUGLAS. 

Partia Reformacyjna Nevis /Nevis Reformation Party - NRP/ - założona w 1970 r.; opowiada się za oddzieleniem Nevisu od Saint Kitts; przywódca: Joseph PARRY.
                                                                                    *
Drużyna Jedności /Team Unity - TU/ - koalicja PLP, CCM i PAM; przywódca: Timothy Sylvester HARRIS.

Związki zawodowe

Zrzeszenie Związków Zawodowych Saint Kitts i Nevis /Saint Kitts-Nevis Trades and Labour Union/ - założone w 1940 r.; liczy ok. 3000 członków.

Prasa

The Labour Spokesman - gazeta informacyjna, wyd. przez Partię Pracy Saint Kitts i Nevis, Basseterre, zał. 1957; wychodzi 2 razy w tygodniu (w środy i soboty). 

The Saint Kitts and Nevis Observer - tygodnik, Basseterre.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Saint Kitts i Nevis

Flaga

Godło

  • Federacja Saint Kitts i Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis
  • Obszar: 262 km2
  • Ludność: 56 170 (2016)
  • Stolica: Basseterre
  • Ludność stolicy: 15 500 (2005)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 19 IX - Dzień Niepodległości (1983)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, WHO, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO