Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 7 XI 1949 r., wielokrotnie modyfikowaną, ostatnio 15 VII 2003 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego Zgromadzenia Ustawodawczego wybieranego w wyborach powszechnych na 4 lata. W jego skład wchodzi 57 deputowanych. 
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i mianowany przez niego rząd. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 7 prowincji.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Carlos ALVARADO QUESADA /PAC/ /od 8 V 2018/
I wiceprezydent - Epsy CAMPBELL BARR /kob./ /PAC/ /od 8 V 2018/ 
II wiceprezydent - Marvin RODRÍGUEZ CORDERO /PAC/ /od 8 V 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Luis Guillermo SOLÍS RIVERA /PAC/ /8 V 2014 - 8 V 2018/

Rząd

utworzony 8 V 2018 r., stan po zmianach z 9 VII 2019 r.

ministrowie:
p/u prezydenta - Rodolfo PIZA ROCAFORT
spraw zagranicznych i ds. wyznań - Manuel VENTURA 
spraw wewnętrznych, policji i bezpieczeństwa publicznego - Michael Mauricio SOTO ROJAS
sprawiedliwości i pokoju - María GONZÁLEZ AGUILUZ /kob./ 
finansów - María del Rocío AGUILAR MONTOYA /kob./
rolnictwa i hodowli - Renato ALVARADO RIVERA
ochrony środowiska i energetyki - Carlos Manuel RODRÍGUEZ ECHANDI
gospodarki, przemysłu i handlu wewnętrznego - Victoria HERNÁNDEZ MORA /kob./
robót publicznych i transportu - Rodolfo MÉNDEZ MATA
edukacji publicznej - Giselle CRUZ /kob./
zdrowia - Giselle AMADOR MUÑOZ /kob./
pracy i ubezpieczeń społecznych - Steven NUÑEZ RÍMOLA
kultury i młodzieży - Sylvie DURÁN SALVATIERRA /kob./
planowania narodowego i polityki gospodarczej - María del Pilar GARRIDO GONZALO /kob./
nauki, technologii i telekomunikacji - Luis Adrián SALAZAR SOLÍS
handlu zagranicznego - Dyalá JIMÉNEZ FIGUERES /kob./
budownictwa i mieszkalnictwa - Irene María CAMPOS GÓMEZ /kob./ 
sportu - Hernán SOLANO VENEGAS
turystyki - María Amalia REVELO RAVENTÓS /kob./
ds. rozwoju człowieka i integracji społecznej - Juan Luis BERMÚDEZ
ds. kobiet - Patricia MORA CASTELLANOS /kob./
łączności - Nancy MARÍN ESPINOZA /kob./ 

Parlament

Zgromadzenie Ustawodawcze /Asamblea Legislativa/
przewodnicząca - Carolina HIDALGO HERRERA /kob./ /PAC/ /1 V 2018 - 30 IV 2019/

Podział mandatów po wyborach z 4 lutego 2018 r.: PLN 17, PRN 14, PAC 10, PUSC 9, PIN 4, PRS 2, FA 1. Razem 57.

Parlament Kostaryka

Partie

Partia Wyzwolenia Narodowego /Partido Liberación Nacional - PLN/ - utworzona w 1945 r.; do 1948 r. nosiła nazwę Partia Socjaldemokratyczna; przewodn.: Jorge PATTONI SÁENZ. 

Partia Ocalenia Narodowego /Partido Restauración Nacional - PRN/ - utworzona 5 lutego 2005 r.; przewodn.: Carlos Luis AVENDANO CALVO.

Partia Działania Obywatelskiego /Partido Acción Ciudadana - PAC/ - utworzona w 2002 r. przez dysydentów z PLN; przewodn.: Marcia GONZÁLEZ AGUILUZ /kob./.

Partia Jedności Społeczno-Chrześcijańskiej /Partido Unidad Social Cristiana - PUSC/ - partia konserwatywna utworzona w grudniu 1983 r. przez cztery partie opozycyjne, które tworzyły uprzednio koalicję pn. Jedność /Unidad/; w jej skład weszły: Partia Odnowy Demokratycznej /Partido Renovación Democrática - PRD/, Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna /Partido Demócrata Cristiano - PDC/, Calderonistyczna Partia Republikańska /Partido Republicano Calderonista - PRC/ i Partia Związku Ludowego /Partido Union Popular - PUP/; przewodn.: Pedro MUÑOZ FONSECA.

Partia Integracji Narodowej /Partido Integración Nacional - PIN/ - utworzona 30 stycznia 1996 r.; przewodn.: Walter MUÑOZ CESPEDES.

Społeczno-Chrześcijańska Partia Republikańska /Partido Republicano Socialcristiano - PRS/ - utworzona 28 czerwca 2014 r.; przewodn.: Dragos DOLANESCU VALENCIANO.

Szeroki Front /Frente Amplio - FA/ - utworzony 16 października 2004 r.; przewodn.: Patricia MORA CASTELLANOS /kob./.

Ruch Libertariański /Movimiento Libertario - ML/ - partia utworzona w 1994 r.; przewodn.: Otto GUEVARA GUTH.

Partia Jedności Narodowej /Partido Union Nacional - PUN/

Kostarykańska Partia Odnowy /Partido Renovación Costarricense - PRC/ - utworzona w 1994 r.; przewodn.: Gerardo Justo OROZCO ÁLVAREZ. 

Partia Siły Demokratycznej /Partido Fuerza Democrático - PFD/ - utworzona w 1992 r. jako koalicja kilku małych ugrupowań; następnie przekształciła się w partię polityczną.

Związki zawodowe

Jednolita Konfederacja Pracowników Kostaryki /Confederación Unitaria de Trabajadores de Costa Rica - CUT/ - założona w 1980 r. w wyniku połączenia Powszechnej Konfederacji Pracowników Kostaryki /Confederación General de Trabajadores Costarricenses - CGTC, zał. 1952/ z Krajową Federacją Pracowników Komunalnych /Federación Nacional de Trabajadores Publicos - FNTP/; zrzesza 53 związki zawodowe; liczy 75 000 członków. 

Konfederacja Pracowników-Demokratów Kostaryki /Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos - CCTD/ - założona w 1945 r. na bazie Konfederacji Pracy Kostaryki "Rerum Novarum"; należy do MKWZZ/ORIT; liczy 50 000 członków.

Prasa

Dzienniki

Diario Extra - poranny, niezależny, San José, zał. 1979.

La Gaceta - oficjalny, rządowy, San José; zał. 1878.

El Heraldo - poranny, niezależny, San José, zał. 1994.

La Nación - poranny, niezależny, San José, zał. 1946.

La Prensa Libre - wieczorny, niezależny, San José, zał. 1889; dodatek tygodniowy pt."Abanico".

La República - poranny, niezależny, San José, zał. 1950.

The Tico Times - poranny, w jęz. angielskim, San José, zał. 1956.


Czasopisma 

Contrapunto - dwutygodnik, San José, zał. 1978. 

Eco Católico - tygodnik katolicki, San José, zał. 1931. 

Mujer y Hogar - tygodniowy magazyn poświęcony sprawom kobiet, San José, zał. 1943. 

Polémica - ukazuje się 3 razy w roku, San José, zał. 1981. 

Rumbo - tygodnik ogólnoinformacyjny, San José, zał. 1984. 

San José News - ukazuje się 2 razy w tygodniu, San José. 

Semanario Universidad - tygodnik, San José, zał. 1970. 

Tiempos del Mundo - wyd. kostarykańskie amerykańskiego czasopisma międzynarodowego, San José, zał. 1996.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Kostaryka

Flaga

Godło

 • Republika Kostaryki, República de Costa Rica
 • Obszar: 51 100 km2
 • Ludność: 4 890 751 (2017)
 • Stolica: San José
 • Ludność stolicy: 2 158 898 (2013) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 15 IX - Dzień Niepodległości (1821)
 • Jednostka monetarna: 1 colon (CRC) = 100 centimos
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO
 • Widok na kostarykański las tropikalny Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS
  Widok na kostarykański las tropikalny Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS
 • Parada z udziałem uczniów i studentów w San Jose Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS
  Parada z udziałem uczniów i studentów w San Jose Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS
 • Wulkan Turrialba Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS
  Wulkan Turrialba Fot. PAP/EPA/JEFFREY ARGUEDAS