Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA

Ustrój

Od 22 II 1979 r. niepodległe państwo wchodzące w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio, od 1 III 1967 r. państwo stowarzyszone ze Zjednoczonym Królestwem, posiadające całkowitą autonomię wewnętrzną. Przedtem terytorium zależne Wielkiej Brytanii. 
Zgodnie z konstytucją z 22 II 1979 r. głową państwa jest monarcha brytyjski, którego reprezentuje mianowany przez niego gubernator generalny. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, składającego się z Senatu i Izby Zgromadzenia. W skład Senatu wchodzi 11 członków mianowanych przez gubernatora generalnego na 5 lat (6 - na wniosek premiera, 3 - lidera opozycji i 2 - gubernatora generalnego). Izba Zgromadzenia liczy 17 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 5-letnią. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, którego premiera powołuje gubernator. Rząd jest odpowiedzialny przed parlamentem.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Emmanuel Neville CENAC /od 12 I 2018/
                                                                                    *
poprzedni gubernator generalny - Calliopa Pearlette LOUISY /kob./ /17 IX 1997 - 12 I 2018/

Rząd

utworzony 14 VI 2016 r.

premier oraz min. finansów, ds. wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy, spraw zagranicznych i służb publicznych - Allen CHASTANET /UWP/ /od 7 VI 2016/

ministrowie:
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i bezpieczeństwa narodowego - Hermangild FRANCIS
oświaty, ds. innowacji, równouprawnienia i ustawicznego rozwoju - Rigobert GALE
rolnictwa, rybołówstwa, gospodarki przestrzennej, zasobów naturalnych i spółdzielczości - Joseph EZECHIEL
infrastruktury, ds. portów, energetyki i pracy - Stephenson KING
ds. rozwoju gospodarczego, budownictwa mieszkaniowego, odnowy urbanistycznej, transportu i lotnictwa cywilnego - Guy JOSEPH
ds. równych szans, sprawiedliwości społecznej, rozwoju młodzieży, sportu i samorządu lokalnego - Lenard MONTOUTE 
zdrowia - Mary ISAAC /kob./
p/u premiera ds. handlu wewnętrznego, przemysłu, inwestycji, rozwoju przedsiębiorstw i ds. konsumentów - Bradley FELIX 
p/u premiera ds. turystyki, informacji i środków przekazu - Dominic FEDEE
                                                                                    *
poprzedni premier - Kenny Davis ANTHONY /SLP/ /30 XI 2011 - 7 VI 2016/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Andy DANIEL /UWP/ 

Podział mandatów w Izbie Zgromadzenia po wyborach z 6 czerwca 2016 r.: UWP 11, SLP 6. Razem 17.

Izba Zgromadzenia Saint Lucia

Senat /Senate/
przewodnicząca - Jeannine Michele GIRAUDY-McINTYRE /kob./   

Senat został powołany w lipcu 2016 r.

Partie

Zjednoczona Partia Robotnicza /United Workers' Party - UWP/ - utworzona w 1964 r. w wyniku połączenia się Postępowej Partii Ludowej /People's Progressive Party - PPP/ z Narodowym Ruchem Pracy /National Labour Movement - NLM/; przywódca: Allen CHASTANET; przewodn.: Guy MAYERS.

Partia Pracy Saint Lucii /Saint Lucia Labour Party - SLP/ - partia socjaldemokratyczna, utworzona w 1946 r.; przywódca: Philip J. PIERRE; sekr. gen.: Leo CLARKE.

Związki zawodowe

Związek Robotników St Lucii /St Lucia Workers' Union/ - założony w 1939 r.; należy do MKWZZ/ORIT; liczy ok. 1000 członków. 

Krajowy Związek Robotników /National Workers' Union - NWU/ - należy do ŚFZZ; liczy ok. 3000 członków. 

Związek Zawodowy Marynarzy i Portowców St Lucii /St Lucia Seamen and Waterfront Workers' Trade Union/ - założony w 1945 r., należy do MKWZZ/ORIT; liczy ok. 1000 członków.

Prasa

The Crusader - tygodnik, Castries, zał. 1934.

The Mirror - tygodnik, Castries, zał. 1994.

One Caribbean - tygodnik, Castries.

The Star - ukazuje się 3 razy w tygodniu, Castries, zał. 1987.

The Vanguard - tygodnik, Castries.

The Voice of St Lucia - gazeta ogólnoinformacyjna, Castries, zał. 1885, ukazuje się 3 razy w tygodniu.


Agencja prasowa

Caribbean News Agency - Castries.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Saint Lucia

Flaga

Godło

  • Saint Lucia
  • Obszar: 613 km2
  • Ludność: 187 427 (2017)
  • Stolica: Castries
  • Ludność stolicy: 70 000 (2013) (zespół miejski)
  • Język urzędowy: angielski, kreolski
  • Święto narodowe: 22 II - Dzień Niepodległości (1979)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, NAM, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO