Ustrój

Od 19 III 1964 r. departament zamorski, poprzednio kolonia Francji. Departamentem zarządza prefekt mianowany przez rząd francuski. 
Organami samorządu lokalnego są 42-osobowa Rada Departamentalna wybierana w wyborach powszechnych na 6 lat oraz 41-osobowa Rada Regionalna wybierana w wyborach powszechnych na kadencję 6-letnią. 
W parlamencie Francji Gwadelupa jest reprezentowana przez 4 deputowanych i 3 senatorów.
                                                                                    *
prefekt - Philippe GUSTIN /od 28 V 2018/

przewodnicząca Rady Departamentalnej - Josette BOREL-LINCERTIN /kob./ /od 2 IV 2015/

przewodniczący Rady Regionalnej - Ary CHALUS /od 18 XII 2015/

                                                                                    *
Wybory do Rady Departamentalnej odbyły się w marcu 2015 r., a do Rady Regionalnej 18 grudnia 2015 r.

Partie

Związek Ludowy na rzecz Wyzwolenia Gwadelupy /Union Populaire pour la Libération de la Guadeloupe - UPLG/ - utworzony w 1978 r. ruch niepodległościowy. 

Postępowa Partia Demokratyczna Gwadelupy /Parti Progressiste Démocratique Guadeloupéen - PPDG/ - utworzona w 1991 r. przez b. członków Komunistycznej Partii Gwadelupy. 

Komunistyczna Partia Gwadelupy /Parti Communiste Guadeloupéen - PCG/ - utworzona 30 marca 1958 r. na bazie lokalnej sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej, działającej od 1944 r. 

Ruch Gwadelupy /Mouvam Gwadloupéyen - MG/ - partia nacjonalistyczna utworzona w 1997 r. 

Ponadto istnieją lokalne sekcje partii działających w metropolii.

Prasa

L'Etincelle - organ Komunistycznej Partii Gwadelupy, tygodnik, Pointe-á- Pitre, zał. 1944. 

France-Antilles - dziennik, Pointe-á-Pitre; wydawany również na Martynice. 

Guadeloupe 2000 - dwutygodnik, skrajnie prawicowy, Pointe-á-Pitre. 

Jakata - dwutygodnik, Pointe-á-Pitre, zał. 1977. 

Match - czasopismo ukazujące się 2 razy w miesiącu, Pointe-á- Pitre, zał. 1943. 

Newsmagazine Guadeloupéen - kwartalnik niezależny, Pointe-á- Pitre, zał. 1994 jako miesięcznik pt. Magwa. 

Le Progres Social - tygodnik, Basse-Terre.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.