Ustrój

Od 19 III 1946 r. departament zamorski, poprzednio kolonia Francji. Wyspą zarządza prefekt mianowany przez rząd francuski. 
Organem samorządu lokalnego jest 51-osobowe Zgromadzenie Martyniki wybierane w wyborach powszechnych, w systemie proporcjonalnym, na kadencję 6-letnią. Organem wykonawczym jest Rada Wykonawcza.
Martynika reprezentowana jest w parlamencie Francji przez 4 deputowanych i 2 senatorów.

Głowa państwa

prefekt - Franck ROBINE /od 19 VII 2017/

Rząd

Rada Wykonawcza
utworzona 18 XII 2015 r.

przewodniczący - Alfred MARIE-JEANNE /MIM/

Parlament

Zgromadzenie Martyniki /Assemblée de Martinique/
przewodniczący - Claude LISE /RDM/ /od 18 XII 2015/

Wybory do Zgromadzenia Martyniki odbyły się 18 grudnia 2015 r.

Partie

Demokratyczne Zgromadzenie na rzecz Martyniki /Rassemblement démocratique pour la Martinique - RDM/ - utworzone 26 marca 2006 r.; przywódca: Claude LISE.

Martynikański Ruch Niepodległościowy /Mouvement Indépendantiste Martiniquais - MIM/ - partia utworzona 1 lipca 1978 r.; działa na rzecz niepodległości Martyniki; przywódca: Alfred MARIE-JEANNE.

Martynikańska Partia Komunistyczna /Parti Communiste Martiniquais - PCM/ - utworzona we wrześniu 1957 r. z przekształcenia sekcji Francuskiej Partii Komunistycznej; przywódca: Georges ERICHOT.

Regionalna Partia Martyniki /Parti Régionaliste Martiniquais - PRM/ - utworzona 6 maja 2010 r.; przewodn.: Chantal MAIGNAN; sekr. gen.: Christian RAPHA. 

Siły Postępu Martyniki /Forces martiniquaises de progres - FMP/ - partia utworzona 26 sierpnia 1998 r.; przewodn.: André LESUEUR; sekr. gen.: Miguel LAVENTURE.

Na Martynice działają także lokalne filie francuskich partii politycznych.

Związki zawodowe

Powszechna Konfederacja Pracy /Confédération Générale du Travail - CGT/ - założona w 1936 r.; należy do ŚFZZ; liczy około 12 000 członków.

Na Martynice działają także filie francuskich central związkowych.

Prasa

Aujourd'hui Dimanche - tygodnik, Fort-de-France. 

Carib Hebdo - czasopismo, Fort-de-France, zał. 1989. 

Combat Ouvrier - tygodnik, Fort-de-France. 

France-Antilles - dziennik, Fort-de-France, zał. 1964; wyd. również na Gwadelupie. 

Information Cara´be /ICAR/ - tygodnik, Fort-de-France. 

Justice - organ Martynikańskiej Partii Komunistycznej, Fort-de-France, zał. 1922, tygodnik. 

Le Naif - tygodnik, Fort-de-France. 

Le Progressiste - tygodnik, organ Martynikańskiej Partii Postępowej, Fort-de-France. 

Révolution Socialiste - tygodnik, organ trockistów, Fort-de-France, zał. 1973. 

L'Union - tygodnik, Fort-de-France.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.