Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA

Ustrój

Od 10 VII 1973 r. niepodległe państwo, członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii, posiadająca od 1964 r. autonomię wewnętrzną. 
Zgodnie z konstytucją z 10 VII 1973 r. głową państwa jest monarcha brytyjski reprezentowany przez gubernatora generalnego. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu o kadencji 5-letniej, złożonego z Izby Zgromadzenia i Senatu. W skład Izby Zgromadzenia wchodzi obecnie 39 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych. Senat liczy 16 członków mianowanych przez gubernatora (w tym 9 na wniosek premiera, 4 na wniosek przywódcy opozycji oraz 3 na wniosek premiera po konsultacji z przywódcą opozycji). 
Władza wykonawcza należy do rządu, na którego czele stoi premier mianowany przez gubernatora. Jest nim z reguły przywódca partii, która uzyskała większość mandatów w wyborach parlamentarnych.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Cornelius A. SMITH /od 28 VI 2019/
                                                                                    *
poprzedni gubernator generalny - Marguerite PINDLING /kob./ /od 8 VII 2014 - 28 VI 2019/

Rząd

utworzony 15 V 2017 r.

premier - Hubert Alexander MINNIS /FNM/
wicepremier oraz min. finansów - Kevin Peter TURNQUEST

ministrowie:
spraw zagranicznych - Darren Allen HENFIELD
bezpieczeństwa narodowego - Marvin Hanlon DAMES
ds. prawa i prokurator generalny - Carl W. BETHEL
transportu i samorządu lokalnego - Frankie Alfred CAMPBELL
turystyki, lotnictwa i ds. linii lotniczej Bahamasair - Dionisio James D'AGUILAR 
ochrony środowiska i budownictwa mieszkaniowego - Romauld Sotario FERREIRA
pracy - Dion Alexander FOULKES  
oświaty - Jeffrey Leonard LLOYD 
ds. młodzieży, sportu i kultury - Michael Cliston PINTARD 
rolnictwa i zasobów wodnych - Renward Ricardo WELLS 
ds. służb społecznych i urbanizacji - Lanisha Tamar ROLLE /kob./
zdrowia - Duane Ernest SANDS
ds. służb finansowych, handlu, przemysłu i imigracji - Theodore Brent SYMONETTE
robót publicznych - Desmond BANNISTER

ministrowie stanu:
ds. prawa - Ellsworth Nathaniel JOHNSON
ds. przedsiębiorstw publicznych i służb ubezpieczeniowych - Brensil Dennis ROLLE
ds. Grand Bahama - James Kwasi Malik THOMPSON
                                                                                    *
poprzedni premier - Perry Gladstone CHRISTIE /PLP/ /8 V 2012 - 11 V 2017/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Halson MOULTRIE /FNM/

Podział mandatów w Izbie Zgromadzenia po wyborach z 10 maja 2017 r.: FNM 35, PLP 4. Razem 39.

Parlament Bahamy

Senat /Senate/
przewodnicząca - Katherine /Kay/ FORBES-SMITH /kob./

Partie

Wolny Ruch Narodowy /Free National Movement - FNM/ - utworzony w 1972 r. przez b. członków Zjednoczonej Partii Bahamskiej /United Bahamian Party - UBP/ i dysydentów z PLP; przywódca: Hubert Alexander MINNIS.

Postępowa Partia Liberalna /Progressive Liberal Party - PLP/ - utworzona w 1953 r., poprzednio nosiła nazwę: Ludowa Partia Pracy /People's Labour Party/; przywódca: Philip "Brave" DAVIS.

Demokratyczny Sojusz Narodowy /Democratic National Alliance - DNA/ - przywódca: Branville McCARTNEY.

Związki zawodowe

Krajowy Kongres Związków Zawodowych /National Congress of Trade Unions - NCTU/ - liczy 20 000 członków. 

Kongres Związków Zawodowych /Trade Union Congress - TUC/ - liczy 12 500 członków.

Prasa

The Bahama Journal - dziennik, Nassau.

The Freeport News - dziennik, Freeport, zał. 1961.

The Nassau Guardian - dziennik ogólnoinformacyjny, Nassau, zał. 1844.

Official Gazette - tygodnik rządowy, Nassau.

The Punch - gazeta ukazująca się 2 razy w tygodniu, Nassau.

The Tribune - dziennik, Nassau, zał. 1903.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Bahamy

Flaga

Godło

 • Wspólnota Bahamów, The Commonwealth of the Bahamas
 • Obszar: 13 939 km2
 • Ludność: 396 814 (2017)
 • Stolica: Nassau
 • Ludność stolicy: 274 400 (2016) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: angielski
 • Święto narodowe: 10 VII - Dzień Niepodległości (1973)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar bahamski (BSD) = 100 centów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, IMF (MFW), NAM, OAS (OPA), WHO
 • Akwarium w Atlantis Hotel w Nassau Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
  Akwarium w Atlantis Hotel w Nassau Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
 • Atlantis Hotel na Paradise Island Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA
  Atlantis Hotel na Paradise Island Fot. PAP/EPA/ORLANDO BARRIA