Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Ustrój

Terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z konstytucją z VIII 2007 r., wyspami zarządza gubernator mianowany przez monarchę brytyjskiego. Gubernator odpowiedzialny jest za sprawy obrony, bezpieczeństwa wewnętrznego, administracji oraz politykę zagraniczną. 
Władza wykonawcza w zakresie pozostałych spraw należy do rządu, w którego skład wchodzi premier mianowany przez gubernatora, 4 ministrów mianowanych przez gubernatora w porozumieniu z premierem oraz 1 członek z urzędu. 
Władza ustawodawcza należy do 15-osobowej Izby Zgromadzenia, w której skład wchodzą z urzędu spiker i prokurator generalny oraz 13 członków wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję 4-letnią.
                                                                                    *
gubernator - Augustus (Gus) James Ulysses JASPERT /od 22 VIII 2017/
                                                                                    *
poprzedni gubernator - John Stewart DUNCAN /15 VIII 2014 - 22 VIII 2017/

Rząd

utworzony 26 II 2019 r.

premier oraz min. finansów i turystyki - Andrew Alturo FAHIE /VIP/ 

ministrowie:
telekomunikacji, zdrowia i ubezpieczeń społecznych - Carvin MALONE
transportu, robót publicznych i zakładów użyteczności publicznej - Kye M. RYMER
bogactw naturalnych, pracy i imigracji - Vincent O. WHEATLEY 
oświaty, kultury, rolnictwa, rybołówstwa, ds. sportu i młodzieży - Natalio D. WHEATLEY
                                                                                    *
poprzedni premier - Orlando SMITH /NDP/ /9 XI 2011 - 26 II 2019/

Parlament

Izba Zgromadzenia /House of Assembly/
spiker - Ingrid MOSES-SCATLIFFE /kob./   

Podział mandatów po wyborach z 25 lutego 2019 r.: VIP 8, NDP 3, PU 1, PVIM 1, z urzędu 2. Razem 15.

Parlament Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Partie

Partia Wysp Dziewiczych /Virgin Islands Party - VIP/ - utworzona w 1971 r.; przywódca: Andrew Alturo FAHIE.

Narodowa Partia Demokratyczna /National Democratic Party - NDP/ - utworzona w 1999 r. przez biznesmenów i przedstawicieli wolnych zawodów; przywódca: Myron WALWYN.

Postępowi Zjednoczeni /Progressive United - PU/ - partia utworzona w sierpniu 2018 r.; przywódca: Julian FRASER.

Postępowy Ruch Wysp Dziewiczych /Progressive Virgin Islands Movement - PVIM/ - przywódca: Ronnie SKELTON.

Partia na rzecz Umocnienia Praw Ludzi /People's Empowerment Party - PEP/ - utworzona 29 marca 2014 r.; przywódca: Alvin CHRISTOPHER.

Prasa

The BVI Beacon - tygodnik, Road Town, zał. 1984.

The Island Sun - tygodnik, Road Town, zał. 23 VI 1962.

The Virgin Islands Official Gazette - oficjalna gazeta rządowa, tygodnik, wychodzi w czwartki, zał. 9 III 1967.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Flaga

Godło

  • Brytyjskie Wyspy Dziewicze, British Virgin Islands
  • Obszar: 153 km2
  • Ludność: 31 032 (2017)
  • Stolica: Road Town (na wyspie Tortola)
  • Ludność stolicy: 12 603 (2012)
  • Język urzędowy: angielski
  • Jednostka monetarna: 1 dolar USA (USD) = 100 centów