Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA

Ustrój

Republika od 1 VIII 1976 r., poprzednio niepodległe państwo uznające monarchę brytyjskiego za głowę państwa. Członek brytyjskiej Wspólnoty Narodów. 
Zgodnie z konstytucją z 1 VIII 1976 r. głową państwa jest prezydent, wybierany przez obie izby parlamentu na kadencję 5-letnią. 
Władza ustawodawcza należy do parlamentu złożonego z Senatu i Izby Reprezentantów. Senat liczy 31 członków mianowanych przez prezydenta, w tym 16 na wniosek premiera i 6 na wniosek przywódcy opozycji. Izba Reprezentantów liczy 41 deputowanych wyłanianych w wyborach powszechnych. Kadencja obu izb trwa 5 lat. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd, na którego czele stoi premier. 
Od 24 XI 1980 r. Tobago posiada parlament lokalny, a od 1987 r. pełną autonomię wewnętrzną.

Głowa państwa

prezydent - Paula-Mae WEEKES /kob./ /niezal./ /od 19 III 2018/
                                                                                    *
poprzedni prezydent - Anthony Thomas AQUINAS CARMONA /od 18 III 2013 - 19 III 2018/

Rząd

utworzony 11 IX 2015 r., stan po zmianach z 5 VIII 2018 r.

premier - Keith ROWLEY

ministrowie:
stanu p/u premiera - Ayanna WEBSTER-ROY /kob./
p/u premiera oraz min. bezpieczeństwa narodowego i łączności - Stuart YOUNG 
prokurator generalny oraz min. ds. prawa - Faris al-RAWI
spraw zagranicznych i ds. CARICOM - Dennis MOSES 
ds. rozwoju społeczności, kultury i sztuki - Nyan GADBSY-DOLLY /kob./
oświaty - Anthony GARCIA
energetyki i przedsiębiorstw energetycznych - Franklin KHAN
finansów - Colm IMBERT 
zdrowia - Terrence DEYALSINGH 
budownictwa mieszkaniowego i urbanizacji - Edmund DILLON
turystyki - Randall MITCHELL
pracy i ds. rozwoju małych przedsiębiorstw - Jennifer BAPTISTE-PRIMUS /kob./
planowania i ustawicznego rozwoju - Camille ROBINSON-REGIS /kob./
ds. zakładów użyteczności publicznej - Robert LE HUNTE
ds. rozwoju wsi i samorządu lokalnego - Kazim HOSEIN
rozwoju społecznego i ds. rodziny - Cherrie-Ann CRICHLOW-COCKBURN /kob./
administracji publicznej - Marlene McDONALD /kob./
sportu i młodzieży - Shamfa CUDJOE /kob./
handlu i przemysłu - Paula GOPEE-SCOON /kob./
robót publicznych i transportu - Rohan SINANAN
rolnictwa, ds. gruntów i rybołówstwa - Clarence RAMBHARAT
p/u prokuratora generalnego oraz min. ds. prawa - Fitzgerald HINDS
                                                                                    *
poprzedni premier - Kamla PERSAD-BISSESSAR /kob./ /UNC/ /26 V 2010 - 9 IX 2015/

Parlament

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
spiker - Bridgid ANNISETTE-GEORGE /kob./ 

Podział mandatów w Izbie Reprezentantów po wyborach z 7 września 2015 r.: PNM 23, UNC 17, COP 1. Razem 41.

Parlament Trynidad i Tobago

Senat /Senate/
przewodnicząca - Christine KANGALOO /kob./ /PNM/

Partie

Ludowy Ruch Narodowy /People's National Movement - PNM/ - utworzony w styczniu 1956 r.; przywódca: Keith ROWLEY. 

Zjednoczony Kongres Narodowy /United National Congress - UNC/ - partia utworzona w lipcu 1990 r. przez grupę b. członków Narodowego Sojuszu na rzecz Odbudowy; przywódca: Kamla PERSAD-BISSESSAR /kob./; przewodn.: Khadijah AMEEN /kob./. 

Kongres Narodu /Congress of the People - COP/ - utworzony 10 września 2006 r.; przywódca: Prakash RAMADHAR.  

Organizacja Ludu Tobago /Tobago Organization of the People - TOP/ - partia utworzona w 2008 r.; przywódca: Jack ASHWORTH. 

Niezależna Partia Liberalna /Independent Liberal Party - ILP/ - utworzona w lipcu 2013 r.
                                                                                    *
Partnerstwo Ludowe /People's Partnership - PP/ - koalicja partii UNC, COP i TOP; przywódca: Kamla PERSAD-BISSESSAR /kob./.

Związki zawodowe

Krajowe Centrum Związków Zawodowych /The National Trade Union Centre - NATUC/ - założone w czerwcu 1991 r.; jednoczy cały ruch związkowy; w jego skład wszedł m.in. Kongres Pracy Trynidadu i Tobago /Trinidad and Tobago Labour Congress - TTLC, zał. 1966/.

Prasa 

Blast - tygodnik, San Juan. 

Catholic News - katolicki tygodnik społeczny, Port of Spain; zał. 1892. 

Newsday - dziennik, Port of Spain, zał. 1993. 

Sunday Express - tygodnik, Port of Spain, zał. 1967. 

Sunday Guardian - tygodniowe poranne wydanie dziennika "Trinidad Guardian" /zob./, Port of Spain, zał. 1917. 

Sunday Punch - tygodnik, Barataria. 

Tobago News - tygodnik, Scarborough, zał. 1985. 

Trinidad and Tobago Express - dziennik poranny, Port of Spain, zał. 1967. 

Trinidad and Tobago Gazette - oficjalny tygodnik rządowy, Port of Spain. 

Trinidad and Tobago Mirror - gazeta, Barataria; ukazuje się 2 razy w tygodniu. 

Trinidad Guardian - dziennik poranny, niezależny, Port of Spain, zał. 1917; ukazuje się 5 razy w tygodniu /z wyj. niedzieli i poniedziałku/; ma niedzielne wydanie pt. "Sunday Guardian" /zob./.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Trynidad i Tobago

Flaga

Godło

 • Republika Trynidadu i Tobago, The Republic of Trinidad and Tobago
 • Obszar: 5 128 km2
 • Ludność: 1 370 265 (2017)
 • Stolica: Port of Spain
 • Ludność stolicy: 37 074 (2011)
 • Język urzędowy: angielski
 • Święto narodowe: 31 VIII - Dzień Niepodległości (1962)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar Trynidadu i Tobago (TTD) = 100 centów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, ACP, CARICOM, NAM, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO
 • obszar: 
  Trynidad 4 828 km2
  Tobago 300 km2

 • Karnawał w Port of Spain Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA
  Karnawał w Port of Spain Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA
 • Karnawał w Port of Spain Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA
  Karnawał w Port of Spain Fot. PAP/EPA/ANDREA DE SILVA