Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR

Ustrój

Republika. Zgodnie z konstytucją z 20 XII 1983 r., ostatnio modyfikowaną w 1992 r., głową państwa i szefem rządu jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5 lat. 
Organem władzy ustawodawczej jest 1-izbowy parlament - Zgromadzenie Ustawodawcze o kadencji 3-letniej. W jego skład wchodzi 84 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych. 
Władza wykonawcza należy do rządu powoływanego przez prezydenta. 
Pod względem administracyjnym kraj podzielony jest na 14 departamentów.

Głowa państwa

prezydent i szef rządu - Nayib Armando BUKELE ORTEZ /GANA/ /od 1 VI 2019/
wiceprezydent - Félix Augusto Antonio ULLOA GARAY /GANA/ /od 1 VI 2019/
                                                                                    *
poprzedni prezydent i szef rządu - Salvador SÁNCHEZ CERÉN /FMLN/ /1 VI 2014 - 1 VI 2019/

Rząd

utworzony 1 VI 2019 r.

ministrowie: 
spraw zagranicznych - Juana Alexandra HILL TINOCO /kob./
spraw wewnętrznych i rozwoju terytorialnego - Mario Edgardo DURÁN GAVIDIA 
obrony narodowej - René Francis MERINO MONROY 
finansów - Nelson Eduardo FUENTES MENJÍVAR
sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego - Rogelio Eduardo RIVAS POLANCO
gospodarki - María Luisa HAYEM BREVE /kob./
oświaty, nauki i technologii - Karla Evelyn HANANÍA de VARELA /kob./
pracy i spraw społecznych - Óscar Rolando CASTRO
rolnictwa i hodowli - Pablo Salvador ANLIKER INFANTE
zdrowia - Ana del Carmen ORELLANA BENDEK /kob./       
robót publicznych i transportu - Edgar Romeo RODRÍGUEZ HERRERA
ochrony środowiska i zasobów naturalnych - Fernando Andrés LÓPEZ LARREYNAGA  
turystyki - Morena Ileana VALDEZ VIGIL /kob./   
kultury - Suecy Beverly CALLEJAS ESTRADA /kob./
mieszkalnictwa i urbanizacji - Irma Michelle Martha Ninette SOL de CASTRO (Michelle SOL) /kob./  
rozwoju lokalnego - María Ofelia NAVARRETE (María CHICHILCO) /kob./  

Parlament

Zgromadzenie Ustawodawcze /Asamblea Legislativa/
przewodniczący - Norman Noel QUIJANO GONZÁLEZ /ARENA/ /1 V 2018 - 31 X 2019/

Podział mandatów po wyborach z 4 marca 2018 r.: ARENA 37, FMLN 23, GANA 11, PCN 8, PDC 3, CD 1, niezależni 1. Razem 84.

Parlament Salwador

Partie

Wielki Sojusz na rzecz Jedności Narodowej /Gran Alianza por la Unidad Nacional - GANA/ - utworzony 16 stycznia 2010 r.; przewodn.: José Andrés ROVIRA CANALES.

Nowe Idee /Nuevas Ideas - NI/ - partia proprezydencka, utworzona 25 października 2017 r.; zalegalizowana 24 sierpnia 2018 r.; sekr. gen.: Federico Gerardo ANLIKER. 

Front Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martiego /Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional - FMLN/ - utworzony 10 X 1980 r. przez grupę partii i organizacji lewicowych oraz ugrupowań partyzanckich; w jego skład weszła m.in. Komunistyczna Partia Salwadoru /Partido Comunista de el Salvador - PSC, zał. 1930/; 23 V 1992 r. przekształcił się w partię polityczną, formalnie zarejestrowaną 15 XII 1992 r.; sekr. gen.: Medardo GONZÁLEZ.

Sojusz Republikańsko-Nacjonalistyczny /Alianza Republicana Nacionalista - ARENA/ - partia prawicowa utworzona 30 września 1981 r.; przewodn.: Mauricio INTERIANO.

Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna /Partido Demócrata Cristiano - PDC/ - utworzona w październiku 1960 r., od 2011 do 2012 r. nosiła nazwę Partia Nadziei /Partido de la Esperanza - PE/; przywódca: Rodolfo Antonio PARKER SOTO.

Demokratyczna Zmiana /Cambio Democrático - CD/ - utworzona w 2005 r. przez byłych członków PDC; przywódca: Douglas AVILES.

Partia Akcji Narodowej /Partido de Acción Nacional - PAN/ - utworzona przez członków b. oddziałów paramilitarnych.

Partia Liberalno-Demokratyczna /Partido Liberal Democrático - PLD/ - utworzona w październiku 1994 r. w wyniku rozłamu w partii ARENA.

Partia Demokratyczna /Partido Demócrata - PD/ - partia utworzona w marcu 1995 r. przez kilka ugrupowań, które wchodziły w skład FMLN oraz odłam PDC.

Związek Socjalchrześcijański /Unión Social Cristiana - USC/ - partia utworzona w 1997 r. w wyniku połączenia się Partii Odnowy Socjalchrześcijańskiej /Partido de Renovación Social Cristiano - PRSC; zał. 1996/, ewangelicznego Ruchu Zjednoczenia /Movimiento de Unidad - MU/ oraz Ruchu Solidarności Narodowej /Movimiento de Solidaridad Nacional - MSN/.

Związki zawodowe

Krajowy Związek Pracowników Salwadorskich /Unidad Nacional de Trabajadores Salvadorenos - UNTS/ - założony w 1986 r.; liczy ok. 500 000 członków. 

Powszechna Konfederacja Pracy /Confederación General del Trabajo - CGT/ - założona w 1983 r.; liczy 85 000 członków. 

Autonomiczna Centrala Pracowników Salwadorskich /Central Autonóma de Trabajadores Salvadorenos - CATS/ - założona w 1966 r.; chrześcijańsko-demokratyczna; liczy 35 000 członków; sekr. gen. William HUEZI. 

Narodowy Związek Robotniczo-Chłopski /Unión Nacional Obrera- Campesina - UNOC/ - założony w 1986 r.; lewicowy; liczy 500 000 członków.

Prasa

Dzienniki

Co Latino - wieczorny, San Salvador, zał. 1890. 

El Diario de Hoy - poranny, niezależny, San Salvador, zał. 1 V 1936. 

Diario Oficial - oficjalny, San Salvador, zał. 1875. 

El Mundo - wieczorny, San Salvador, zał. 1967. 

La Noticia - wieczorny, niezależny, San Salvador, zał. 1986. 

La Prensa Grafica - poranny, ilustrowany, ogólnoinformacyjny, o kierunku konserwatywno-centrowym, San Salvador, zał. 1915.


Czasopisma 

Cultura - kwartalnik wyd. przez Ministerstwo Oświaty, San Salvador. 

Orientación - tygodnik katolicki, San Salvador. 

Proceso - tygodniowy przegląd wiadomości, San Salvador, zał. 1980.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Salwador

Flaga

Godło

 • Republika Salwadoru, República de El Salvador
 • Obszar: 21 040 km2
 • Ludność: 6 427 479 (2019)
 • Stolica: San Salvador
 • Ludność stolicy: 2 177 432 (2011) (zespół miejski)
 • Język urzędowy: hiszpański
 • Święto narodowe: 15 IX - Dzień Niepodległości (1821)
 • Jednostka monetarna: 1 dolar Stanów Zjednoczonych (USD) = 100 centów
 • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, IMF (MFW), OAS (OPA), WTO, WHO
 • Kościół St. Lucia w Suchitoto Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR
  Kościół St. Lucia w Suchitoto Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR
 • Międzynarodowe Centrum Targów i Spotkań w San Salvador Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR
  Międzynarodowe Centrum Targów i Spotkań w San Salvador Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR
 • Widok na San Salvador Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR
  Widok na San Salvador Fot. PAP/EPA/ROBERTO ESCOBAR