Ustrój

Od 7 II 1974 r. niepodległe państwo, wchodzące w skład brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Poprzednio kolonia Wielkiej Brytanii, a od 3 III 1967 r. państwo stowarzyszone ze Zjednoczonym Królestwem. 
Głową państwa jest monarcha brytyjski, reprezentowany przez gubernatora generalnego. 
Władza ustawodawcza należy do 2-izbowego parlamentu, złożonego z Senatu i Izby Reprezentantów. Senat liczy 13 członków mianowanych przez gubernatora (7 na wniosek premiera, 3 na wniosek przywódcy opozycji oraz 3 na wniosek premiera po konsultacjach z organizacjami społecznymi). 
W skład Izby Reprezentantów, o kadencji 5-letniej, wchodzi 15 deputowanych, wyłanianych w wyborach powszechnych. 
Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.

Głowa państwa

królowa - ELŻBIETA II

gubernator generalny - Cécile La GRENADE /kob./ /od 7 V 2013/

Rząd

utworzony 25 III 2018 r.

premier oraz min. bezpieczeństwa narodowego, administracji publicznej, spraw wewnętrznych, informacji i technologii informacyjnych, finansów, planowania, rozwoju gospodarczego i rozwoju fizycznego - Keith MITCHELL /NNP/

ministrowie:
spraw zagranicznych i pracy - Peter DAVID
ds. odporności na zmiany klimatyczne, ochrony środowiska, leśnictwa, rybołówstwa, ds. klęsk żywiołowych i informacji - Simon STIELL
ds. rozwoju młodzieży, sportu, kultury i sztuki - Norland COX
rozwoju społecznego, budownictwa mieszkaniowego i ds. wzmocnienia społeczności - Delma THOMAS /kob./
zdrowia i ubezpieczeń społecznych oraz ds. biznesu międzynarodowego - Nickolas STEELE  
oświaty, rozwoju zasobów ludzkich i ds. religii - Emmalin PIERRE /kob./
turystyki i lotnictwa cywilnego - Claris MODESTE-CURWEN /kob./
ds. wysp Carriacou i Małej Martyniki, samorządów lokalnych i ds. prawa - Kindra MATURINE-STEWART /kob./
handlu zagranicznego, przemysłu, spółdzielczości i ds. Caricom - Oliver JOSEPH
rolnictwa i ds. gruntów - Yolande BAIN-HORSFORD /kob./
ds. rozwoju infrastruktury, zakładów użyteczności publicznej, energetyki i transportu - Gregory BOWEN
min. stanu w Ministerstwie ds. Odporności na Zmiany Klimatyczne, Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rybołówstwa, ds. Klęsk Żywiołowych i Informacji /ds. zarządzania w okresie klęsk żywiołowych i informacji/ - Winston GARRAWAY
min. w Ministerstwie ds. Odporności na Zmiany Klimatyczne, Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rybołówstwa, ds. Klęsk Żywiołowych i Informacji /ds. leśnictwa i rybołówstwa/ - Alvin DaBREO
min. w Ministerstwie Oświaty, Rozwoju Zasobów Ludzkich i ds. Religii - Pamela MOSES /kob./
min. w Ministerstwie ds. Rozwoju Młodzieży, Sportu, Kultury i Sztuki - Kate LEWIS /kob./
                                                                                    *
poprzedni premier - Keith MITCHELL /NNP/ /3 III 2013 - 19 III 2018/

Parlament

Izba Reprezentantów /House of Representatives/
spiker - Michael PIERRE 

Podział mandatów w Izbie Reprezentantów po wyborach z 13 marca 2018 r.: NNP 15, inne 0. Razem 15.

Parlament Grenada

Senat /Senate/
przewodniczący - Chester HUMPHREY

Członkowie Senatu zostali mianowani przez gubernatora 25 marca 2018 r.

Partie

Nowa Partia Narodowa /New National Party - NNP/ - utworzona w sierpniu 1984 r. z połączenia Narodowej Partii Grenady /Grenada National Party - zał. 1956/, Narodowej Partii Demokratycznej /National Democratic Party - zał. II 1984/ oraz Ruchu Demokratycznego Grenady /Grenada Democratic Movement/; przywódca: Keith MITCHELL. 

Narodowy Kongres Demokratyczny /National Democratic Congress - NDC/ - utworzony w październiku 1987 r. przez b. członków Nowej Partii Narodowej; przywódca: Nazim BURKE. 

Związki zawodowe

Rada Związków Zawodowych Grenady /Grenada Trade Union Council - GTUC/ - założona w 1955 r.; zrzesza 4 związki zawodowe.

Prasa

Barnacle - miesięcznik, St George's, zał. 1991.

The Grenada Informer - tygodnik, St George's, zał. 1985.

Grenada Star - tygodnik, St. George's.
 
Grenada Today - tygodnik, St George's.

The Grenadian Voice - tygodnik, St. George's.

New Today - dziennik, St George's.

Now Grenada - dziennik, St George's.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Grenada

Flaga

Godło

  • Grenada
  • Obszar: 344 km2
  • Ludność: 107 457 (2017)
  • Stolica: St George's
  • Ludność stolicy: 33 734 (2012)
  • Język urzędowy: angielski
  • Święto narodowe: 7 II - Dzień Niepodległości (1974)
  • Jednostka monetarna: 1 dolar wschodniokaraibski (XCD) = 100 centów
  • Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych: ONZ, CARICOM, IMF (MFW), NAM, OAS (OPA), WTO, WHO