Sint Maarten

2019-07-27 15:20 aktualizacja: 2019-07-27, 18:31
Fot. PAP/EPA/JERRY LAMPEN

Ustrój

Od 10 X 2010 r. autonomiczny kraj wchodzący w skład Królestwa Niderlandów; położony w Małych Antylach, zajmujący południową część wyspy o tej samej nazwie. Poprzednio, jedna z pięciu jednostek administracyjnych wchodzących w skład Antyli Holenderskich (autonomicznego terytorium Królestwa Niderlandów, które przestało istnieć 10 X 2010). 
Sint Maarten posiada autonomię we wszystkich sprawach z wyjątkiem polityki zagranicznej i obrony, za które odpowiedzialny jest rząd holenderski. Monarchę holenderskiego reprezentuje gubernator mianowany przezeń na kadencję 6-letnią. 
Zgodnie z konstytucją z 21 VII 2010 r. władza ustawodawcza należy do parlamentu wybieranego w wyborach powszechnych na 4 lata. W jego skład wchodzi 15 deputowanych.
Władzę wykonawczą sprawuje gubernator i rząd, na którego czele stoi premier powoływany przez parlament na 4 lata.

Głowa państwa

król - WILHELM-ALEKSANDER /WILLEM-ALEXANDER Claus George Ferdinand Amsberg/ /od 30 IV 2013/

gubernator - Eugene HOLIDAY /od 10 X 2010, reelekcja 2016/

Rząd

utworzony 25 VI 2018 r.

premier i min. ds. ogólnych - Leona ROMEO-MARLIN /kob./ /UD/
wicepremier oraz min. oświaty, kultury, młodzieży i sportu - Wycliffe S. SMITH

ministrowie:
finansów - Perry F.M. GEERLINGS
sprawiedliwości - Van Hugh C. de WEEVER
zdrowia, rozwoju społecznego i pracy - Emil LEE 
turystyki, gospodarki, transportu i telekomunikacji - Stuart A. JOHNSON
budownictwa publicznego, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i infrastruktury - Miklos GITTERSON
                                                                                    *
poprzedni premier - Leona ROMEO-MARLIN /kob./ /UD/ /15 I 2018 - 25 VI 2018/

Parlament

/Parliament of Sint Maarten/

przewodnicząca - Sarah WESCOT-WILLIAMS /kob./ /UD/ 

Podział mandatów po wyborach z 26 lutego 2018 r.: UD 7, NA 5, US Party 2, SMCP 1. Razem 15.

Parlament Sint Maarten

Partie

Zjednoczeni Demokraci /United Democrats - UD/ - partia utworzona w styczniu 2018 r. w wyniku połączenia Zjednoczonej Partii Ludowej /United People’s Party - UPP, zał. 2010/ i Partii Demokratycznej /Democratische Partij - DP, zał. 1954/; przywódcy: Sarah WESCOT-WILLIAMS /kob./ i Theodore HEYLIGER.

Sojusz Narodowy /National Alliance - NA/ - partia utworzona w listopadzie 2001 r. w wyniku połączenia się Patriotycznego Sojuszu St Maarten /SPA/ z Narodową Partią Postępową /National Progressive Party - NPP/; przywódca: Silveria JACOBS /kob./.

Zjednoczona Partia St Maarten /United St. Maarten Party - US Party/ - utworzona 22 grudnia 2013 r.; przywódca: Frans RICHARDSON.

Jedyna Partia Ludu St Maarten /One St. Maarten People Party - OSPP/ - utworzona 1 sierpnia 2013 r.; przywódca: Lenny PRIEST.

Chrześcijańska Partia St Maarten /St. Maarten Christian Party - SMCP/ - przywódca: Wycliffe SMITH.

Ruch Rozwoju St Maarten /St. Maarten Developement Party - SDM/

Pomagając Naszemu Narodowi Odnieść Sukces /Helping Our People Excel - HOPE/

Prasa

The Daily Herald - dziennik w jęz. angielskim, Philipsburg.

St Maarten Island Times - w jęz. angielskim, Philipsburg.

Today - dziennik w jęz. angielskim, Philipsburg.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Sint Maarten

Flaga

Godło

  • Sint Maarten
  • Obszar: 34 km2
  • Ludność: 39 977 (2017)
  • Stolica: Philipsburg
  • Ludność stolicy: 1 300 (2013)
  • Siedziba władz: niderlandzki, angielski
  • Jednostka monetarna: 1 gulden Antyli Holenderskich (ANG) = 100 centów (pozostanie w obiegu na wyspach Curaçao i Sint Maarten – do czasu powstania nowej waluty - guldena karaibskiego)
  • Port w Zatoce Simpson Fot. PAP/EPA/JERRY LAMPEN
    Port w Zatoce Simpson Fot. PAP/EPA/JERRY LAMPEN